//
esteu llegint...

02-2016 consell escolar escoles infantils municipals

02-2016 consell escolar escoles infantils municipals

Continuant amb la nostra línia d’introduir millores en els serveis públics municipals –com l’anterior que presentàrem sobre la biblioteca- hem presentat una moció per tal de millorar diferents aspectes de les Escoles Infantil Municipals (EIM).

Per això hem presentat una moció que proposa quatre millores, dues de caràcter organitzatiu que impliquen una millora en la participació de la comunitat educativa, i altres dues encaminades a millorar la comunicació de les EIM amb les famílies usuàries o potencialment usuàries.

Debat

Sense comentaris.

Post a Comment