//
esteu llegint...

Educació

Què farem per donar un millor servei a les persones?

SOLIDARITAT SOCIAL. JOVENTUT. EDUCACIÓ. ESPORT.

La SOLIDARITAT SOCIAL és, en última instància, el fonament últim de la societat. Més Algemesí, en aquesta època de crisi econòmica, aposta per potenciar la solidaritat amb els altres, i especialment amb aquelles que per diferents motius –situació de dependència, minoria desfavorida, edat… – es pot sentir més afectada per aquesta crisi. Volem que tots aquells ciutadans que necessiten de la solidaritat de l’altre es vegen recolzats per les nostres institucions, per això les propostes del nostre grup en aquesta àrea passen per:

 • Exigir de l’Administració Autonòmica corresponent la creació d’una nova residència pública per a gent major, que comptaria amb la implicació i el suport de l’Ajuntament, tant en recursos humans com econòmicament.
 • Promoure la creació d’una borsa de voluntariat per a donar servei a les persones més necessitades, com gent major, gent amb problemes de mobilitat, etc.
 • Augmentar i millorar els serveis a la gent major (assistència domiciliària, telealarmes domiciliàries, tallers recreatius…) i altres serveis socials.
 • Millorar els serveis municipals adreçats a les persones depenents: ajuda a domicili, tramitació administrativa, targeta d’aparcament per a minusvàlids.
 • Oferir formació i assessorament a aquelles persones que s’ocupen de les persones minusvàlides.
 • Posar els recursos municipals –tant humans com materials– a disposició de les associacions de discapacitats d’Algemesí, i establir un conveni de col·laboració econòmica.
 • Crear activitats lúdiques, esportives i culturals per a la gent major.
 • Promoure el comerç just.
 • Ampliar tots els anys paulatinament el pressupost municipal per a cooperació fins arribar al 0’7.
 • Promoure l’agermanament amb ciutats de països desfavorits d’altres continents com a una manera millor d’establir convenis de cooperació.
 • Promoure accions d’integració i coneixement de les diferents comunitats locals a través de jornades, cursos…

Més Algemesí considera que la JOVENTUT és un dels motors de la societat, per això el nostre esperit i el de la nostra llista és jove i revifador. Volem fer-nos sentir i fer sentir a la joventut algemesinenca que ella és important i que la seua veu s’escolta. Volem fer que participe activament en la política local, per això les nostres propostes en aquesta àrea passen per:

 • Donar un protagonisme major al Consell Local de la Joventut, reconeixent-lo com a interlocutor vàlid a nivell juvenil i garantint la seua autonomia.
 • Sentar les bases per a la creació d’un Casal Jove dirigit per la pròpia joventut, vinculat al Consell Local de la Joventut i que poguera servir de punt de trobada i estar als joves dels nostre poble.
 • Establir acords de col·laboració amb l’Escola de Persones Adultes per tal de donar formació laboral bàsica de qualitat a aquells joves desocupats i sense estudis adequats.
 • Gestionar davant altres administracions la implantació novament al nostre municipi de les Escoles Tallers.
 • Donar suport econòmic, organitzatiu i d’assessorament tècnic al jove que vulga emprendre una iniciativa d’autoocupació pel que fa a assessorament legal, tràmits, etc. I afavorir-los amb mesures fiscals.
 • Potenciar la creació de lligues i campionats de diferents esports o jocs en grup (escacs, truc, milotxa…)
 • Crear una Aula de la Música, on els grups de música local puguen assajar i desenvolupar-se, així com un circuit de concerts a nivell municipal o comarcal.
 • Programar –en una data que no interferisca amb els estudis– la Setmana Jove, motivant la participació i programant actes per a totes les franges d’edat.
 • Promoure bons hàbits alimentaris i programes de lluita contra l’anorèxia i la bulímia, fent especial èmfasi en aquelles campanyes destinades a la infància i l’adolescència.
 • Estudiar la viabilitat de programar un servei de transport públic específic per a festes concretes i de gran participació.
 • Crear al Berca TV programes amb continguts didàctics per a joves i infants (ciència, cuina, etc), a més d’un programa on els joves puguen intercanviar informació o continguts.
 • Instaurar, en la mesura que la situació econòmica ho permeta, bosses de viatges per als estudiants universitaris i estudiants de cicles superior amb beques d’estudis per a l’estranger.
 • Instaurar també a nivell local els premis extraordinaris d’excel·lència educativa per a alumnes de primària i secundària.

L’EDUCACIÓ és una de les àrees fonamentals per al desenvolupament de les persones i és la base per conformar el futur dels ciutadans, per això les propostes del nostre grup en aquesta àrea passen per:

 • Fer les gestions necessàries, buscant sempre recursos econòmics supramunicipals, per dotar a Algemesí d’una nova Escola d’Educació Infantil de primer cicle.
 • En tot cas, ampliar les places existents a les Escoles Infantils Municipals, i també el servei que ofereixen per a l’edat de 0 anys.
 • Dotar a les Escoles Infantils Municipals del servei de menjador, sempre que hi haja demanda del mateix.
 • Negociar amb Conselleria la implantació en Algemesí d’estudis professionals agraris públics, oferta que, sorprenentment, no existeix en la Ribera.
 • Oferir més col·laboració de l’Ajuntament amb les escoles i les AMPA afavorint la creació d’Escoles Matineres.
 • Ampliar l’oferta educativa per a adults, amb més varietat de matèries i horaris més amplis.
 • Consolidar l’oferta a Algemesí de l’Escola Oficial d’Idiomes, negociant amb la Conselleria la seua ampliació.
 • Reorientar el Centre Polivalent per tal que, a més de poder acollir a les associacions locals, part de les seues instal·lacions també puguen acollir –a ser possible– tant l’Escola d’Adults, com la secció de l’EOI.
 • Crear un servei de “Bus a peu” per a l’acompanyament dels xiquets a l’escola amb monitors[7] i un servei d’espera (jocs) des de l’arribada al centre educatiu fins a l’inici de les classes.

Més Algemesí té també un fort compromís amb l’ESPORT, ja que aquest ajuda a promoure hàbits saludables de vida. Les propostes en l’àrea d’esports per al nostre poble passen per:

 • Potenciar l’esport de base tant als centres escolars com a les entitats esportives locals.
 • Millorar l’estat de conservació de la zona esportiva del Carrascalet.
 • Invertir en un millor manteniment de les instal·lacions, vestidors, equipament, etc.
 • Fomentar l’esport de base donant suport a les propostes dels diferents clubs esportius locals.
 • Donar a conèixer l’esport autòcton valencià entre els escolars a través de tallers i organitzant en èpoques festives (Fira, 9 d’Octubre) partides de pilota valenciana.
 • Crear la figura de gestor esportiu, amb la finalitat de dinamitzar l’esport local a nivell de l’administració. Entre d’altres, les seues funcions serien: dissenyar i planificar l’esport local, col·laborar i orientar a clubs i associacions esportives (actuar com a intermediari i facilitador), coordinar l’esport amb els col·legis, avaluar necessitats en instal·lacions, buscar ajudes oficials i no oficials per als diferents clubs i associacions per informar-los, etc.
 • Analitzar i millorar els accessos i usos de zones esportives municipals (piscina descoberta, zona esportiva del Raval, etc).
 • Reduir les tarifes de lloguer de les pistes del Poliesportiu Municipal.