//
esteu llegint...

Participació i transparència

Més Algemesí presenta dues mocions sobre transparència i accés a la informació per fer d’Algemesí referent valencià de transparència

Més Algemesí ha presentat per al plenari que ve, entre d’altres, dues mocions relacionades amb la transparència i l’accés a la informació. Amb elles pretenem d’Algemesí un referent pel que fa la transparència municipal i a la implicació ciutadana en el govern local, tot això seguint les indicacions i recomanacions fetes per ONG com Transparency International, Accés Info, Coalición Pro Acceso o Govern Obert. Per a Més Algemesí l’Ajuntament d’Algemesí encara ha de progressar encara molt en la transparència, ja que tal i com ja denunciàrem en nota de premsa de 18 d’abril, l’Ajuntament d’Algemesí suspén en transparència, especialment pel que fa a la transparència economicofinancera. A la pàgina web de l’Ajuntament no s’ofereix cap tipus d’informació sobre l’economia municipal. No es publiquen els pressupostos detallats, no s’informa sobre el nivell d’execució, no es publiquen les principals despeses i/o inversions o subvencions, ni el nivell de deute, ni el resultat d’auditories o controls externs.. L’opacitat total en aquesta àrea duu a la falta de control, a la desconfiança, i dóna peu a la demagògia més descarada sobre la situació econòmica real del consistori i sobre quines han sigut les prioritats efectives en la despesa pública.

És per això que hem proposat al plenari que s’adopten els criteris de transparència de l’ONG Transparency International –secció espanyola- i en la pàgina web municipal es done informació sobre els 80 punts que aquesta ONG indica. En l’anàlisi que nosaltres fèrem en abril -i que adjuntem com document adjunt- l’Ajuntament d’Algemesí obtenia un suspens clar en transparència. L’índex global d’Algemesí se situa en el 31,65%. És una nota francament baixa, comparable amb la de l’ajuntament de València (38,80%), però molt lluny de la puntuació obtinguda per Elx (96,30%), Gandia (95,00%) o Torrent (81,30%). És evident que la transparència no ha estat en l’agenda de prioritats de cap de les corporacions que han passat en els darrers anys pel nostre consistori.

Conjuntament a aquesta moció, i complementant-la, hem presentat una moció sobre l’accés a la informació. Més Algemesí considera que l’accés a la informació en mans de les institucions públiques per part dels ciutadans, propietaris legítims d’aquesta informació, és un dret crucial per al desenvolupament d’una societat democràtica, i que cap ciutadà o ciutadana d’Algemesí pot veure’s privat d’aquest dret, dret que es troba clarament recollit en l’article 105 de la Constitució. Les dades en mans del nostre Ajuntament són públiques, perquè totes les gestions són realitzades partint de diners públics, és a dir, totes les gestions les paguem els contribuents d’Algemesí i per tant eixes dades han d’estar a disposició de tots nosaltres de forma permanent i sense traves.

Com hem dit volem fer d’Algemesí exemple valencià de transparència i accés a la informació i proposem que l’Ajuntament s’avance a la normativa estatal que està tramitant-se en el Congrés.

És per això que, entre d’altres coses, demanem que la informació no disponible en Internet puga ser sol·licitada per escrit per qualsevol persona a la qual li  serà lliurada de manera gratuïta en un termini no major de 15 dies i per als casos més complicats podrà ampliar-se fins als 30 dies. Els límits a l’accés d’informació únicament seran aquells que estableix la Constitució Espanyola de 1978 i aquells marcats per la legislació sobre protecció de dades. En tot cas, sols es podrà denegar, i de manera raonada, aquella informació que la legislació vigent no permeta facilitar. Aquesta denegació serà comunicada en temps i forma al sol·licitant que tindrà dret a recórrer la denegacions d’accés. Si en el termini de 30 dies l’Ajuntament no ha facilitat la informació o l’accés a la informació, ni ha contestat la petició denegant-la, s’entendrà que aquesta sol·licitud ha quedat aprovada. Cal dir que aquests punts estan “copiats” de l’article 21 de la Proposición de Ley, relativa a la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno presentada pel Grup Parlamentari Popular.

Seria una gran incongruència i hipocresia que el Partit Popular d’Algemesí votara en contra del que proposa la seua portaveu al Congrés Soraya Sáenz de Santamaría. Certament, cabria preguntar-se en aquesta ocasió si votar en contra d’aquestes dues mocions no significaria que s’està apostant per una democràcia de baixa qualitat basada en la desinformació. Esperem no tenir que arribar a formular-nos aquesta pregunta.