//
esteu llegint...

Economia i treball

Nou tribut injust per als veïns d’Algemesí

This is the default text

Més Algemesí rebutja la nova taxa que aplica el PP per al fem al nostre municipi perquè suposa un gran augment impositiu per a tots els veïns i veïnes d’Algemesí, i cap millora.

Estem rebent als nostres domicilis la notificació de la liquidació del fem aprovada pel Consorci Ribera-Valldigna, i haurem de pagar les quantitats exigides.

El Consorci és una entitat creada pel Pla Zonal de Residus aprovat per la Generalitat Valenciana, i que està format per la Generalitat, la Diputació i 52 pobles que aboquem a la Planta de Guadassuar.

Esta taxa l’aprovà la Junta de Govern del Consorci amb data 21 /12/2009, amb el vot favorable de la Generalitat, la Diputació de València i els Ajuntaments governats pel Partit Popular, entre els quals es trobava també el d’Algemesí.

D’ara endavant, pagarem una taxa a l’Ajuntament per la recollida del fem i una altra al Consorci pel seu tractament.

L’any 2009 el cost dels mateixos serveis que ara gestiona i cobra el Consorci tingué un cost notòriament inferior per als ciutadans d’Algemesí.

S’han generat situacions especialment injustes amb alguns col·lectius de ciutadans amb menys recursos econòmics, produint-se casos com els de les persones que viuen a soles en un habitatge, que passen a pagar la mateixa quantitat de taxa per vivenda, independentment de l’ús potencial que poden fer del servei de fem que està sent l’objecte de la nova imposició.

S’ha inclòs el pagament de la taxa a totes les construccions destinades potencialment a habitatges (estiguen o no efectivament ocupades) sempre que tinguen servei d’aigua o de llum, incrementant-se d’eixa manera el nombre de subjectes passius de la taxa.

Açò evidència la realitat de la política del Partit Popular en matèria tributària, molt allunyada de la tant repetida política de “no augment”, inclús “d’abaixar”, que manifesten en el seu discurs.

Els ciutadans d’Algemesí, han hagut de pagar, per la desastrosa política que ha portat endavant el govern del Partit Popular, a la Generalitat, a la Diputació, i a l‘Ajuntament, i això ha suposat un cost superior pel servei de tractament de residus en la Planta de Guadassuar (propietat de la Diputació).

Ara ens fan pagar més al conjunt de veïns i de manera més injusta, augmentant sense tenir en compte l’especial situació de crisi econòmica en que ens trobem. Un sistema que penalitza als sectors amb recursos més precaris (pensionistes i persones que viuen a soles).

És per tot això que Més Algemesí posa un model al servei de tots aquells que vulguen presentar recurs contra la nova taxa que, en tot cas s’ha de domiciliar el seu pagament. El Consorci de la Ribera-Valldigna, és l’entitat que el Partit Popular ha encarregat la gestió de la Planta de Guadassuar, per això les reclamacions van dirigides al seu president, que és l’alcalde de Guadassuar, però s’han d’entregar al nostre Ajuntament com a membre d’eixe consorci.

Model per recórrer la taxa injusta