//
esteu llegint...

Participació i transparència

Les tribulacions d’un tributari

This is the default text

Estimats amics i amigues de Més Algemesí, us informe que avui divendres dia 6 d’agost he anat, a última hora ja, a presentar el recurs sobre la taxa del fem al registre d’entrada de l’Ajuntament i no ha pogut ser.

La funcionaria que m’ha atés m’ha indicat que han rebut un fax de la Diputació indicant que no registraren els recursos, sinó que els recolliren i una vegada a la setmana els enviaren a la Diputació, però evidentment fent-ho així l’interessat no té constància administrativa d’haver-lo presentat. La funcionària m’ha explicat que havia comentat l’assumpte amb el Secretari i que havia dit que es fes així, donat que  el recurs anava adreçat a l’Alcalde de Guadassuar en qualitat de President del Consorci. Estranyat he pujat a parlar amb l’Alcalde, que molt amablement, i deixant la feina que estava fent, m’ha  atés. S’ha interessat pel tema i hem anat a parlar amb el Secretari,  que ha indicat que efectivament això era així. Segons se m’ha indicat  allò més efectiu era presentar-ho a través de correu certificat enviant- ho al President del Consorci però a l’adreça de la Diputació, que  sembla ser -tampoc- ho tinc clar, que és on té la seu el Consorci. És evident que aquest no és tema únicament local i que l’Ajuntament és un ajuntament més, però també es clar que l’Ajuntament forma part del Consorci i no és un tema al que puga ser alié. De totes formes de l’experiència d’avui crec que podem concloure que:

Incomprensiblement no hi ha una pàgina web del Consorci on es puga consultar res.

Si hom se visita el BOPV i busca els anuncis, avisos i notificacions  que publica el Consorci veurà que allí s’indica que “queda exposat al públic…..” però en cap moment diu on. Tots ells estan signats en  Guadassuar, tot i que ara s’informa que les instàncies no s’han d’adreçar allí.

No existeix cap mitjà de comunicació del tributaris amb el Consorci, ni  cap adreça o telèfon on adreçar-se, la qual cosa resulta estranya i indignat.

Semblantment, a la propaganda que hi ha a l’Ajuntament no hi posa cap adreça ni  telèfon de contacte.

El Consorci sembla ser una mena d’ens espectral sense cap tipus correlat material.

El Consorci no ha previst el més elemental mecanisme de reclamació o  recurs. Únicament s’ha preocupat d’enviar una notificació de cobrament  sense parar-se a pensar que els ciutadans tenim dret a reclamar.

El fax del Consorci i/o de Diputació indicant que es procedisca a recollir, sense donar registre individual, deixa evidentment desprotegits als ciutadans i es contradiu amb la noticia apareguda a Las Provincias on s’afirma textualment que “El Consorcio ha advertido que todos los ayuntamientos pueden registrar estas quejas contra la tasa de tratamiento de residuos “.

Uns mecanisme de reclamació clars, públics i transparents són la base de la nostra democràcia. Els ciutadans i ciutadanes que considerem injust i abusiu aquest procediment i aquesta taxa ens trobem clarament desprotegits.

Considere que, amb independència que els responsables de l’Ajuntament d’Algemesí estiguen o no d’acord amb la política duta pel Consorci Ribera-Valldigna, de la mateixa manera que han promogut i facilitat que els veïns d’Algemesí puguen gestionar la domiciliació del rebut, deu també facilitar el més aviat possible que puguem presentar uns recursos administratius als quals tenim dret.

Josep Bermúdez