//
esteu llegint...

Tots els temes (cronologia)

Pronunciament sobre les obres del Pàrquing Municipal

Els membres de Més Algemesí reunits en assemblea el dia 6 de novembre de 2010 acorden fer arribar a l’equip de govern de l’Ajuntament d’Algemesí el seu desacord amb la decisió pressa d’emprendre les obres relatives al pàrquing ubicat a la plaça del Mercat.

Cal fer memòria i recordar que el Partit Popular prometé a tots i totes que tindríem un “mercat a peu pla” a cost “zero”. La seua promesa era que les obres del mercat no costarien ni un euro als contribuents d’Algemesí, donat que serien assumides per l’empresa constructora del pàrquing soterrani que pensaven construir. Confiant cegament en aquesta promesa, una de les primeres decisions –incomprensible per molta gent– fou enderrocar parcialment l’antic mercat abans d’haver-ne assegurat la viabilitat real del projecte, marcant així un punt de no retorn.

Com a conseqüència de la crisi econòmica que esclata en 2007, i especialment després de l’enfonsament del sector de la construcció, tal possibilitat queda totalment descartada. Malgrat tot, l’Ajuntament ha continuat endavant amb el seu projecte i preveu construir 340 places d’aparcament amb diners públics dels algemesinencs i de tots els valencians i valencianes. El ben cert és que en el projecte, en contra del que pensa molta gent, no inclou la construcció del mercat, que al capdavall era el que s’havia promés i no un pàrquing.

A hores d’ara, i malgrat haver exposat en el seu moment els diferents projectes, i fins i tot haver-ne escollit un, els algemesinencs no sabem si en un futur es farà el mercat. Resultat paradoxal i enganyós que se’ns “venga” la idea de construir un pàrquing privat per a finançar el mercat i que al final es faça amb diners públics un pàrquing que considerem innecessari i de dubtosa viabilitat econòmica, no es faça el mercat promés i s’acabe “privatitzant” el sòl amb la venda de les places –si es venen. Som molts els ciutadans i ciutadanes que veiem aquest plantejament com una burla i un engany.

Així, donada la impossibilitat manifesta de construir un mercat a “cost zero” el millor hagués estat replantejar serenament la situació i preguntar a la ciutadania què fer amb aquest espai públic. A més, donada també la proximitat de les eleccions municipals el més prudent hagués estat fer una nova proposta sobre aquest espai públic per tal que els ciutadans la ratificaren, o no, a través de les urnes. El Partit Popular ha comés el mateix error que en l’anterior legislatura cometé la Corporació anterior quan començà una reforma del mercat que sabia qüestionada per una part de la població i que podia ser no assumida pel nou equip de govern, tal i com passà. Dissortadament els algemesinencs ens hi trobem quatre anys després en la mateix situació.

Entossudir-se en 2010 en una obra que s’havia planificat abans de 2006, com si la crisi no existira, és ser poc prudent, virtut que sempre ha d’acompanyar l’acció política. De fet resulta inconcebible que es vagen a construir 340 places d’aparcament –que suposadament poden adquirir el veïns de la zona– quan els garatges comunitaris de la pròpia plaça i carrers adjacents estan plens d’anuncis de venda i/o lloguer. Això demostra que l’Ajuntament no ha fet un estudi de viabilitat d’aquest macropàrquing que mai podrà subsistir amb les places rotatòries. Semblantment som molts els ciutadans i ciutadanes que, donades les dificultat constatades anteriorment en la zona per construir dues plantes de soterrani, desconfiem i vegem massa arriscat la construcció de tres plantes absolutament innecessàries.

Des de Més Algemesí considerem lamentable que aquests 5’6 milions d’euros que podrien haver estat destinats a cobrir necessitats més urgents en Algemesí (pensem en l’estat lamentable de l’adoquinat dels principals carrers, en la construcció de nous carrils bici que ens comuniquen amb altres poblacions, l’execució d’un “corredor verd”…) queden soterrats en una obra que ni respon a una necessitat urgent, ni a cap clamor popular, que no resol el problema original del mercat i que pot endeutar-nos encara més del que estem pels sobrecostos.

És per això que Més Algemesí lamenta profundament una decisió que creu clarament perjudicial per als interessos dels algemesinecs i algemesinenques, que pensem que compromet l’economia futura de l’Ajuntament, que no resol cap necessitat bàsica del poble i que únicament es pren perquè era el projecte estrella del partit guanyador de les eleccions. El poble i les arques municipals no poden estar al servei dels interessos de cap partit; tal i com s’han esdevingut els fets, sembla que allò prioritari és donar a guanyar 5’6 milions d’euros a una empresa amb independència de la repercussió pública de l’obra.

Per tot això, des de Més Algemesí considerem que:

  1. És urgent que el Govern Municipal replantege el projecte, donat que no és ni necessari ni viable construir tres plantes soterrànies d’aparcaments que difícilment seran adquirides.
  2. Voldríem que se’ns informés i se’ns donaren a conéixer tant els estudis de viabilitat econòmica i tècnica del pàrquing, com els estudis sobre les necessitats de la zona en que s’hagen sustentat aquesta decisió.
  3. De no existir aquests estudis caldria, òbviament fer-los. A tot estirar caldria fer un estudi sobre la necessitat de construcció d’un pàrquing d’una única planta vinculat a la creació d’una zona de vianants concebuda com a “Centre de comerços i serveis de proximitat”, de manera que la compra en els comerços de la zona comportaren hores gratuïtes d’aparcaments. Caldria determinar també, a partir d’aquestos estudis, si aquesta seria la millor ubicació per a l’esmentat pàrquing o si existirien d’altres alternatives.
  4. Igualment voldríem informació sobre el funcionament del “Plan Confianza”, especialment sobre el fet si l’Ajuntament ha d’avançar diners, així com també  sobre qui ha d’assumir els més que possibles sobrecostos que puguen sorgir.
  5. Pensem que cal obrir un debat seré sobre la necessitat de construir un nou mercat en aquest lloc o deixar la plaça per a ús públic. De fet, en cas de considerar-ho necessari existeixen altres possibilitats per a ubicar un futur mercat. Cal doncs procedir a la realització d’un estudi sobre la viabilitat a 10 o 20 anys de l’existència d’un mercat i sobre les dimensions que hauria de tindre.

Pensem que en definitiva, cal obrir un procés de debat assossegat i fructífer, amb xerrades, reunions, informacions clares, i que tot això es podria fer a través dels mitjans de comunicació municipals tant el BIM Berca, com el Berca TV, procedint-ne mentre tant a cobrir el forat actual amb un forjat i amb la pavimentació de la zona. Aquest espai és un espai massa important per Algemesí per procedir a corre-cuita. Cal que meditem l’obra que hem de deixar als nostres fills, ja que, altrament podem deixar-los un obra innecessària i un deute desmesurat a la hisenda municipal.

L’ASSEMBLEA DE MÉS ALGEMESÍ APROVÀ AQUEST PRONUNCIAMENT EL DIA 6 DE NOVEMBRE DE 2010.