//
esteu llegint...

Economia i treball

Pressupost de despeses 2012: tres propostes

Aquesta entrada ve de: Pressupost d’ingressos 2012: tres propostes

 
Més Algemesí defensa com a pilars bàsics d’un bon partit polític la transparència i la participació ciutadana. Tanmateix, els pressupostos d’un Ajuntament marquen quants i d’on es trauran els diners i on s’invertiran. Són, per tant, el document més important que marcarà les prioritats en les diferents àrees que ens afecten als algemesinencs en el dia a dia.

Més Algemesí, a banda de publicar la proposta de pressupostos de l’Ajuntament (fent més transparent aquest important document que no trobareu a la web de l’Ajuntament), hem decidit crear un pressupost alternatiu basat en la informació que hem obtingut i, per descomptat, deixar-lo obert per a que qualsevol puga expressar qualsevol canvi que considere important. El nostre ideal seria fer un pressupost veritablement participatiu, però resulta complexe fer una proposta participativa i que aquesta arribe a temps per a ser publicada i puguen prendre nota en l’equip de govern.

Passem a explicar els canvis que hem fet sobre la proposta de l’Ajuntament, canvis que podeu descarregar-vos en format .xls des d’ací.

– Agricultura: Proposem una nova partida de 90.000€ (provinent del propi IBI rústic) de Promoció agrícola (campanyes plagues, rec degoteig, agric. Ecol..)

– Promoció d’ocupació: entenem que aquesta secció hauria de tindre una gran importància en la època de crisi que estem patint. Per això considerem que reduir la partida “despeses diverses de formació i ocupació” de 236.000€ a 220.000€ és contraproduent. Proposem augmentar-la a 241.000€.

– Obres públiques: l’equip de govern proposava baixar de 150.000€ a 100.000€. Aquesta partida és d’on es trauen els diners per a la reparació de clots (com per exemple els que continuen havent en la zona centre). Com que 100.000 difícilment cobriran els desperfectes relacionats amb les obres del Mercat, proposem augmentar-los en 25.000€ més.

– Parcs i jardins: l’equip de govern proposa eliminar completament la partida destinada a mobiliari urbà infantil des dels 10.000€ del 2011. Nosaltres creiem que els xiquets no tenen perquè pagar els retalls quan hi ha altres partides molt més retallables. A més a més hi ha elements actuals que necessiten una reposició. Per això proposem 5.000€ en lloc dels 0€ indicats.

– Serveis socials: creem les partides que no existeixen de Teleassistència a la gent major (+15000€), campanyes de sensibilització a la cooperació (+3000€), ajuda d’emergència davant desastres naturals (+5000€) i ajuda econòmica a altres projectes de cooperació (+10000€). Per altra banda, l’equip de govern proposa reduir de 15.000€ a 10.000€ l’aportació al Fons Valencià de Solidaritat. Però aquest fons consumeix el 10% dels recursos que rep en auto-administració (diners que no arriben als necessitats) i creiem que a Algemesí tenim associacions que poden fer eixa feina més econòmicament pel que augmentem la partida de subvenció a Burkina Faso dels 10.000€ que proposen als 15.000€.

– Serveis a la tercera edat: proposem augmentar la partida “centre de dia alzheimer” dels 14.000€ als 18.000€.

– Cultura: la partida de “publicitat i propaganda” la baixen de 12.000 a 10.000€. Nosaltres proposem 6.000€. Creiem que és més important invertir en contingut que en donar-lo a conèixer i no a la inversa. Per exemple, la partida “representació d’arts escèniques” corresponent al Teatre, es veu retallada dels 80.000 als 72.000€. Creiem més important com a mínim mantindre els 80.000€ originals. Per altra banda, la partida “altres despeses diverses” que es pot considerar un “calaix desastre”, augmentem el retall que fan de 12.500€ a 12.000€ i el deixem en 8.000€

– Biblioteca: baixen l’adquisició de llibres de la Biblioteca de 21.000€ a 20.000€. Nosaltres proposem mantindre els 21.000€. Parlem de cultura bàsica.

– Òrgans de govern: En aquest apartat proposem la reducció general dels salaris que perceben tant Alts càrrecs (-27.046€) com càrrecs de confianza (-12.053€). També proposem reduccions en “altres despeses diverses” (-10.000€) i en Altres indemnitzacions càrrecs electius (-20.000€) que és el que reben els regidors de tots els partits. Per contra, pugem en 6000€ la partida de Atencions protocolàries (les famoses picadetes i vins d’honor) per compensar el fet que les hem llevat de totes les regidories i estalviem 24.000€.

– Mitjans de comunicació: Deixem en 500€ la partida de “publicitat i propaganda” que havien passat de 4000€ a 2500€ i baixem la partida principal “Estudis i treballs tècnics, mitjans de comunicació” als 315.000€ des dels 350.000€ proposats per l’equip de govern que augmentava en 25.000€ els diners de 2011. Creiem que no té sentit augmentar aquesta secció en plena crisi.

– Festes populars: en aquesta secció l’equip de govern fa un augment en plena crisi dels diners oferits a les festes del poble. Nosaltres no creiem que aquesta siga, precisament ara, una prioritat. A més a més ho fan crean partides noves per a que done la impressió que en realitat no s’està augmentant, és a dir, intenten ocultar eixe augment reduint la partida “festejos populars d’esparciment” de 87.000€ a 34.500€, però és que després creen les noves partides de “festejos fallers” amb 39.500€ i “setmana taurina” amb 27.000€. Així i tot, la secció no pateix canvis respecte a l’any 2011. Els 14000€ d’increment es retrauen de les festes de barri i de la partida de “publicitat i propaganda”. Nosaltres proposem reduir les primes d’assegurances en 1500€, llevem les atencions protocolàries (dinars), reduir encara més els “festejos populars d’esparciment” en 9000€ i les partides noves de “setmana taurina” i “festejos fallers” en 2000€, i la de festes de barri en 10000€. L’estalvi total és de 40000€ respecte a 2011, xifra que considerem necessària temporalment donada la època de crisi que patim.

– Serveis de joventut: l’Algecampus patirà segons l’equip de govern un retall des dels 20.000 fins als 15.000€. Creiem que la inversió forta ja es va fer en les primeres edicions i que 5000€ han de ser suficients per mantindre una iniciativa que, recordem, gaudeixen durant un cap de setmana unes 100 persones (la mitat de les quals no són d’Algemesí). Per altra banda, la partida “a families i institucions sense ànim de lucre” la redueixen de 10.000 a 8.000€. Nosaltres pensem que aquesta partida “opaca” no és necessària i la llevem. Però per altra banda creem les partides de “promoció ocupació juvenil” amb 8.000€ i la de “Consell de la Joventut” que gestionaria el propi consell lliurement amb 10.000€.

– Deute públic: només fer referència a l’augment d’aquesta partida per la finalització de les demores que l’Ajuntament va demanar als bancs a canvi de pagar un interés major els pròxims anys.

 
Descarrega els pressupostos 2012 i proposta de Més Algemesí

 

Aquesta entrada ve de: Pressupost d’ingressos 2012: tres propostes