//
esteu llegint...

Economia i treball

Demanem l’acabament de les obres del reg per degoteig

Per Salva Carrasco, representant de Més Algemesí al Consell Agrari

Des de Més Algemesí estem preocupats, com molts altres grups i algemesinencs, per la situació del camp. El ben cert és que és un tema complex i que excedeix les competències locals, autonòmiques i fins i tot estatals. Però malgrat tot, sempre hi ha coses que es poden fer, reclamar i millorar.

Una de les coses que més ens preocupen són les obres de modernització del reg, és a dir, el reg a degoteig. Fa uns anys es comença a treballar aquest tema però la crisi i altres aspectes que ara no analitzarem han fet que l’obra que deuria estar acabada no ho estiga i no es veu a curt termine que s’acabe ja tot allò previst per al terme.

És per això que com a representant de Més Algemesí al Consell Agrari Municipal vaig plantejar la qüestió al Consell, a través d’una proposta d’acord, ja que La instal·lació del reg per degoteig en el nostre terme suposa millores i avantatges per als agricultors, i també per al conjunt d’Algemesí, perquè es fa possible un terme municipal més saludable i sostenible (fes clic ací per veure els principals avantatges). Hui per hui el reg per degoteig implica apostar pel benestar de la població, per la sanitat i per la defensa del sector primari com a generador de riquesa. Si a més de tenir un terme fèrtil i acollidor, i uns llauradors qualificats, aconseguim un control del aigua modern i racional el més prompte possible, aconseguirem una societat més sana i justa, i un major progrés social i econòmic. Els llauradors no deguem de conformar-nos en ser passat, per la qual cosa deguem de lluitar per a que el futur  no se’ns escape i que totes les administracions ens tinguen més pressents, perquè al segle XXI encara som molt precisos. Si deixem passar més anys, altres societats ens trauran prompte capdavantera i ens serà més difícil i sacrificat competir amb ells, ja que pels costos salarials ens queden poques eixides.

És cert que fa uns anys que s’està treballant en aquesta línia, gran part del obra en el terme, dividit en sectors de reg, ja esta molt avançada. Però pel que es veu, el projecte no s’ha finalitzat. En molts casos aquest projecte es troba aturat perquè no està realitzada la canalització del aigua des de la xarxa principal a les Unitats de Gestió (les “casetes”), dels sectors de reg. Al terme d’Algemesí sols tenim operatiu el sector 22 i abans que s’inicie la següent campanya -si no ho està ja- el sector 20. Els sector 21, 25, 27, 28 i 29 encara estan per abordar, ja que no s’ha realitzat la xarxa de distribució que sembla ser corresponia a Conselleria. Els sectors 18, 19, 23 i 24 sí que tenen realitzada la xarxa de distribució que arriba als camps però no estan operatius perquè la xarxa de transport que ha de connectar la xarxa en alta (primària) amb la xarxa de distribució (terciària) no està realitzada. És evident que per als nostres polítics autonòmics aquest no és un projecte prioritari (podeu veure ací l’extracte de l’informe de la Sèquia Reial del Xúquer relatiu a Algemesí).

El Consell Local Agrari ha de demanar a les administracions que es fixen en la nostra situació pels dos següents motius:

  1. Perquè les obres que ja estan realitzades, s’estan trencant a conseqüència de: robatoris, vandalisme, i poden estar degradant-se sense donar servei per acció de rosegadors i altres alemanyes, en altres llocs son travessades per altres obres amb suposades reparacions  difícilment comprovables.
  2. Perquè açò suposarà un sobrecost a l’obra, que encarirà el projecte tant a la administració, com als llauradors.

Especialment cridaner resulta la situació del sector 24 en el qual la xarxa secundària d’abastiment que dona aigua al sector 30 -al terme d’Albalat- passa a poc més de 200 metres de la Unitat de Gestió de Distribució del sector 24. Dissortadament estem parlant d’una obra de connexió relativament barata per al benefici que donaria -les estimacions aproximades que s’han barallat son d’uns 148.000 euros-. El problema però és que, segons sembla, l’Administració que devia fer aquesta connexió -sembla ser que Conselleria- no ho ha fet. No obstant això les últimes notícies que tenim són que el Ministeri, a través de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer va a fer-se càrrec de l’execució d’aquesta obra.

És obligació nostra estar atents per tal que almenys aquesta connexió, que resulta relativament barata i senzilla, es duga a terme. Cap reclamar a la Conselleria que la duga a terme el proper any, i en el seu defecte, informar-nos també sobre si cap altra administració pot resoldre la qüestió.

És per tot això que es proposà al Consell Local Agrari el següent:

ACORD:

  1. Elevar a la nostra Corporació Municipal la profunda preocupació del Consell Local Agrari d’Algemesí per la ralentització i paralització de les obres per a la instal·lació del reg per degoteig al nostre terme municipal, i demanar-li que prenga les iniciatives oportunes per tal d’instar a l’Administració responsable per a que finalitze les obres del reg localitzat en tot el nostre terme el més prompte possible, i especialment les obres relatives als sectors 18, 19, 23 que tenen realitzada la xarxa de distribució.
  2. Sol·licitar als tècnics municipals i responsables polítics que realitzen les gestions oportunes per informar a aquest Consell sobre la situació actual del sector 24, per tal de saber si està previst que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer es faça càrrec de l’execució d’aquesta obra, terminis possibles i estat actual de les gestions.

Acord aprovat el dia 12 de desembre del 2011, al Consell Agrari Municipal d’Algemesí