//
esteu llegint...

Economia i treball

L’Ajuntament és l’únic responsable de la situació d’incertesa creada al pàrquing

Més Algemesí, considera totalment inacceptable la possibilitat, apareguda en la premsa, sobre que el consistori baralla la possibilitat d’obrir el pàrquing amb una única rampa per a entrar i eixir, ja que això pot tenir conseqüències negatives per a tots i dubtem que s’adequa a la legislació vigent per a un pàrquing d’aquestes dimensions. Aquest episodi és un més de l’esperpèntica història d’aquesta obra. Que quinze mesos després d’haver començat l’obra encara no tinguem clar on va la rampa sols té un responsable: l’Ajuntament d’Algemesí.

La ciutadania ha de saber que l’acord plenari de 30 de setembre de 2009 pel qual s’aprova l’acord de gestió i execució de les obres del Pàrquing estableixen en el seu punt Cinqué que l’Ajuntament és l’Administració Promotora. Aquest acord lliga de mans i peus totalment a l’Ajuntament. De fet en el seu punt Quart  l’Ajuntament es compromet a:

Realitzar totes les actuacions que siguen necessàries per a la reposició dels servicis que es troben afectats per l’execució de les obres autoritzades així com les gestions precises destinades amb aquest fi amb les corresponents companyies subministradores

És única i exclusivament l’Ajuntament, i en concret l’equip de govern, l’únic responsable de la situació creada. No és ni la Conselleria ni l’empresa constructora. És una irresponsabilitat per part de l’actual equip de govern, que des de setembre de 2009 deuria haver tingut el tema tancat no haver-ho fet abans i haver deixat continuar l’obra fins aquest punt crític. L’Ajuntament deuria, o haver arribat a un acord, o haver variat el projecte per ubicar la rampa en un altre lloc.

Les informacions que ens arriben són contradictòries ja que l’Ajuntament parla que el tema està resolt, però la Conselleria parla d’una demora de dos mesos. No sabem si hi ha un acord, però ara per ara cap la possibilitat que l’Ajuntament recepcione un obra que no s’adequarà a la declaració d’obra nova, la qual contempla l’existència de dues rampes. Quan Conselleria done per finalitzada l’obra –amb rampa o no- l’Ajuntament haurà de fer-se càrrec de tot. No oblidem que en el seu punt Segon l’acord abans esmentat contempla que fins i tot en cas que l’Ajuntament no signara l’acta de cessió aquesta seria remesa a l’Ajuntament i en el termini de tres mesos a partir de la seua obertura es donaria per rebuda. En pocs mesos l’Ajuntament serà el propietari del pàrquing i tindrà, per l’acord signat, totes les responsabilitats patrimonials.

No obstant això el que més ens preocupa són l’incert panorama que s’obri amb una obra de 5’5 milions d’euros pràcticament conclosa i on tot deuria d’estar clar. Les nostres inquietuds són:

  1. Que d’entrada cabria la possibilitat, de no construir-se la segona rampa, que els Serveis d’Urbanisme informarien negativament per no ajustar-se l’obra al projecte i això podria afectar a la llicència d’ocupació i a la inscripció de l’obra nova. Es crea doncs una situació d’incertesa jurídica que està per veure com es resoldrà, ja que podríem tenir conclosa l’obra però sense poder utilitzar.
  2. El problema del finançament. En cas que s’arribe a un acord, el problema greu serà qui finança el cost d’eliminació del cablejat. Òbviament Iberdrola no ho va a fer. La Conselleria, per la seua banda, no ho té pressupostat. Aquesta obra, donada la dimensió del centre de transformació serà prou costosa i Més Algemesí no està disposat a que unes arques públiques tan buides hagen de fer-se càrrec d’un error que es fa en un obra innecessària i personalista.
  3. Que amb  sols una rampa el pàrquing es devaluarà. Si els 5’5 milions que ha pagat Conselleria es converteixen, segons la taxació de l’arquitecte municipal, en 4 milions a preu de mercat, amb una única rampa encara seria menys.
  4. La incertesa que açò general per als que hagen decidit participar en la subhasta. Qui participe no sap, a hores d’ara, si va a adquirir una plaça en un pàrquing amb una o dues rampes. Aquesta qüestió ha de restar clara abans de procedir a cap venda de plaça perquè de recepcionar-se l’obra i passar a ser propietat municipal i, posteriorment propietat particular -les places venudes-, seria la comunitat de propietaris –Ajuntament i particulars- les que deurien fer-se càrrec de les obres de millora que es feren després, incloent la rampa.
  5. Igualment aquest punt hauria d’estar clar abans d’adjudicar la concessió del pàrquing en rotació per evitar demandes de l’adjudicatària. De fet dubtem que am una rampa el pàrquing puga ser un pàrquing amb rotació.

Per tot això, Més Algemesí ha presentat quinze preguntes per escrit per tal que l’Ajuntament ens facilite el més immediatament possible, o, en el seu defecte en el plenari, tota la informació possible així com una còpia, si existeix, de l’acord amb Iberdrola.

Tot això sense prejudici de denunciar la manera improvisada, temerària i irresponsable amb que ha actuat l’actual equip de govern en un projecte improvisat i ple de mentides, i enganys. Per un altra banda advertim també que ens oposarem a qualsevol solució que implique qualsevol tipus de despesa extra per a l’Ajuntament o per als futurs propietaris de les places.