//
esteu llegint...

Participació i transparència

Parlar de facilitar la participació dels veïns sense deixar participar als veïns

L’equip de govern ha presentat la seua proposta Reglament Orgànic Municipal, reglament obligatori per a municipis de més de 20.000 habitants, que d’ara endavant regularà aspectes bàsics de la vida democràtica d’Algemesí. Aquesta proposta estableix en el seu article 1 tres grans objectius pels quals es dicta aquest. Els objectius d’aquest reglament són:

En primer lloc, per a “regular l’organització i el règim de funcionament dels òrgans de govern i de l’administració d’este municipi”.

En segon lloc, s’indica, per a recollir els “drets dels veïns i de les veïnes davant l’Ajuntament així com les figures jurídiques necessàries per a potenciar la participació dels veïns i de les veïnes en la vida pública local.”.

I en tercer lloc, dicta perquè “en compliment de l’objectiu corporatiu de potenciar l’ús de les noves tecnologies com a mitjà per possibilitar la participació ciutadana, es regula el funcionament global corporatiu per mitjans electrònics, telemàtics i informàtics”.

És dedica el Títol V a aquests dos darrers objectius, explicitant els drets i deures dels veïns i veïnes en l’article 90, la figura del síndic t’atenció ciutadana en el 91, i la participació en l’article 92.

La resta de 89 articles es dediquen tots ells al primer objectiu a l’organització del funcionament de l’Ajuntament. Som del parer que aquesta qüestió quede clara, però no deixa de ser de ser significatiu que alguns d’aquests articles hagen estat molt treballats, tal i com passa en l’article 60 dedicat a regular els debats i la participació al plenari,i d’altres no. La funció “sordina” de les crítiques a l’equip de govern que s’entreveu entre línies del treballat article 60 -3 i 2 minuts per grup per a debatre temes importants- contrasta amb l’escàs interés que han merescut per part dels proponents els importants articles  90 i 92 que són manifestament millorables. És evident que no es pot posar portes al camp, i que el propi reglament deixa moltes possibilitats obertes per tal que l’oposició puga portar les seus crítiques i aportacions a aquesta institució.

El que sí que resulta preocupant, però, és l’escàs interés que ha suscitant entre els polítics que han redactat o encomanat aquesta redacció el reflexionar sobre els drets i deures dels veïns i sobre els mecanismes de participació d’aquest. En el cas de l’article 90, per exemple, aquest es dedica pràcticament a reproduir l’article 18 de la Llei 7/1985. Considerem que és obligació nostra dur un profunda reflexió sobre com concretem els drets i deures de les persones que ens han votat. No està mal que ens centrem en millorar el funcionament intern, però si no mirem pel bé dels nostres veïns aquest gest potser interpretat com una “mirar-se el melic”. Més Algemesí que sempre ha tingut com a estendard la defensa de la participació considera que allò més important d’aquest document és el capítol V i que aquest deuria ser fruït d’una reflexió i treball més profund i fet per més persones.

Pensem que hem perdut una oportunitat d’or de fer una política realment participativa i democràtica. No té massa sentit que parlem dels drets i deures dels veïns sols 21 veïns i veïnes. Caldria haver encetat un procés de consulta a la ciutadania i a les associacions per tal de recollir opinions i inquietuds al respecte, però aquest treball no s’ha fet. És tot un contrasentit que l’article 92 el dediquem a la participació sense haver deixat participar a la ciutadania. Això és d’una incoherència total. Com se sol dir, el moviment es demostra caminant, i en aquest cas no l’hem demostrat. Lamentem profundament que els responsables polítics de l’Ajuntament d’Algemesí hagem deixat passar aquesta oportunitat d’acostar la política a la gent i la gent a la política.

És per això que Més Algemesí presentarà demà una esmena d’addició per tal d’afegir 17 drets, deures o propostes de participació a un Reglament que considera que poc treballat i elaborat en el seu Títol V. Entre d’altres coses reclamen que s’afegisca:

  • El dret que tenen els ciutadans a tenir coneixement de els actes de Plenari o Junta de Govern (tal com sí poden fer els ciutadans d’Alzira, per exemple)
  • El dret a uns mitjans d’informació municipals plurals i objectius, a tenir informació de primera mà sobre l’economia municipal (pressupostos, deutes, principals despeses…).
  • Que es contemple la participació en l’elaboració dels pressupostos.
  • Que es reculla la necessitat d’elaborar un Reglament Municipal sobre Consultes Popular i Participació Ciutadana.

No obstant això, i amb independència de presentar aquesta esmena Més Algemesí és del parer d’ajornar un mes l’aprovació d’aquest Reglament i obrir la possibilitat a que la ciutadania i les associacions ens facen arribar les seues reflexions i inquietuds. De totes formes valorem com a molt positiu el fet que l’equip de govern haja estat obert a algunes de els observacions i aportacions que hem fet l’oposició i que la Comissió Informativa fos, en aquest tema, un lloc de debat i modificació de la proposta presentada.