//
esteu llegint...

Tots els temes (cronologia)

La proposta econòmica per al manteniment de la primera planta del pàrquing fa perillar la seua venda

El manteniment per 33.000€ implicaria una quota de 30€/mes per plaça d’aparcament (sense incloure aigua i electricitat que es cobren a banda) i faria impossible la venda de places. Per 60 o 70 euros es troben places llogades d’aparcament. Ningú comprarà unes places de pàrquing amb un cost de manteniment tan alt.

La proposta d’acord sobre el contracte del pàrquing inclou una proposat sobre  manteniment de la primera planta que pot resultar contraproduent per al propòsit de vendre les places. Incloent l’IVA, l’Ajuntament estableix que el servei de manteniment no excedirà de 38.940€ (33.000€ sense IVA)

Aquest és el preu màxim. Les empreses que opten al contracten han de fer elles la seua proposa a la baixa, proposta que és bonificada amb  un punt de valoració per al concurs per cada 2.000€ de rebaixa sobre la quantitat màxima. No obstant això, resulta increïble, i demostra la desesperació de l’Ajuntament per trobar una empresa que obriga el pàrquing, que aquesta proposta siga totalment contradictòria amb el primer plec de condicions. En el plec de condicions anteriors l’empresa que es quedara amb el lloguer de la segona planta es feia càrrec del manteniment de la primera a canvi de cobrar, com a màxim, 18 euros  mensuals per plaça d’aparcament. En l’anterior plec, i tenint present que estem parlant de 106 places, l’empresa hauria ingressat pel manteniment 22.896€. Ara l’Ajuntament proposa que puga ingressar 10.000€ més per la mateixa feina.

Si fem els càlculs a l’inrevés, de donar-se la situació pitjor -adjudicar-se el manteniment per 33.000€- implicaria una quota de 30€ per plaça d’aparcament i mes (sense incloure les despeses d’aigua i electricitat que es cobren a banda). Eixa possibilitat cap, donat que l’Ajuntament deixa oberta la porta. Però de donar-se faria impossible, de facto, la venda de les places. Cal tenir present que per 60 o 70 euros es poden trobar places llogades d’aparcament. Ningú comprarà unes places de pàrquing amb un cost de manteniment tan alt. A hores d’ara l’equip de govern no ens ha comunicat quan pensa aprovar el plec de condicions per a vendre les places, però això evidentment no es pot fer sense que se sàpiga quina és la quantitat a pagar de manteniment. Fer-ho abans de resoldre aquest contracte seria nefast per als compradors. Tot això sense entrar a valor el fet que en la proposta de contracte únicament es parla que el “servei de manteniment de la primera planta soterrània del aparcament ubicat a la plaça del Mercat anirà a càrrec de l’Ajuntament”, i no es preveu que algunes places poden deixar de ser propietat de l’Ajuntament. Això pot generar problemes en un futur.

No obstant això, aquest no és l’únic problema d’aquest plec de clàusules. Existeix un altre problema legal en la manera en que s’ha plantejat el contracte. L’Ajuntament proposa realitzar un contracte de gestió públic, i sotmés a dret públic, d’un pàrquing que no és un bé de domini públic, sinó un bé patrimonial. En l’anterior proposta la gestió de la segona planta es feia per contracte privat de lloguer, ja que era l’única possibilitat legal de fer-ho. Ara, però, essent la situació la mateixa, el plec de condicions (clàusula 1.1 de les Disposicions Generals) parla d’un servei públic. L’ORA sí és un servei públic –perquè regula l’aparcament en els carrers, béns de domini públic-, però el pàrquing no té aquesta consideració perquè el terrenys es va “desafectar” i és, per tal de poder vendre les places, bé patrimonial. Més Algemesí va a reclamar explicacions d’aquest aspecte totalment contradictori.

A hores d’ara, l’Ajuntament no ens ha comunicat que pense tornar a “afectar” el sòl del pàrquing i ni si és possible fer-ho per plantes. De tornar a “afectar” el pàrquing sencer i convertir-lo en bé de domini públic no es podrien vendre les places. Novament la improvisació és la característica principal que envolta a la qüestió del pàrquing. De no corregir-se aquesta anormal situació aprovar aquest contracte seria una il·legalitat manifesta: però fer-ho i tornar a “afectar” el pàrquing -o alguna planta d’ell- aquest equip de govern estaria donant una imatge deplorable desfent la legalitat a conveniència d’un partit polític i dels seus interessos.

Més Algemesí defensarà els interessos d’Algemesí en el proper plenari, defensarà la seua proposta de contracte de gestió del pàrquing que va presentar el mes passat, i treballarà per a que els interessos de tots i totes no siguen sacrificats en favor d’interessos particulars i partidistes.