//
esteu llegint...

Economia i treball

Procediment opac i improvisat en l’adjudicació del pàrquing municipal

El pàrquing d’Algemesí resulta una font inesgotable de problemes i imprevisions. Si hi ha una cosa que s’ha mantés durant tot el temps ha estat la improvisació i el fer i desfer contínuament les coses. No sols s’ha reduït de 3 a 2 plantes, o s’han modificat les dimensions dels murs, no sols les dimensions de les places d’aparcament no eren les que corresponia al PGOU vigent aleshores, no sols s’han aprovat per plenaris declaracions d’obres noves que se sabien incorrectes, sinó que fins i tot s’ha dissenyat sense tenir en compte mesures bàsiques de seguretat que ara cal solventar.

La inclinació de les rampes d’entrada i eixida és la màxima permesa, un 18%, la qual cosa fa que siguen molt pronunciades. Aquestes rampes no poden ser considerades punts d’evacuació en cas d’incendi per a persones amb mobilitat reduïda al no poder ser incloses en un itinerari accessible. Donat que en cas d’incendi no es poden gastar, l’evacuació de les persones amb mobilitat reduïda i/o que van amb cadira de rodes és impossibles ja que en cas d’incendi no es poden fer servir els ascensor. És per això que la Junta de Govern de 20 de juny, i vist l’informe realitzat per l’arquitecte municipal, ha hagut d’atorgar una llicència urbanística condicionada a reparar aquesta greu mancança. L’informe tècnic indica que és necessari habilitat dues estàncies –una en cada planta- de serveis –destinades com a magatzem, oficines…- a zones de refugi, que és l’alternativa que preveu el Codi Tècnic de l’Edificació en aquests casos. El que resulta increïble de tot açò és que aquesta qüestió no estigués present en el projecte inicial i que haja de solventar-se a posteriori.

No oblidem que, al capdavall, el promotor de l’aparcament és el propi Ajuntament, tot i que no siga l’administració contractant.  No és lògic que essent ell mateix el promotor es done a si mateix una llicència condicionada. A més de resultar cridaner el fet que un aspecte tan important com aquest no s’haja tingut en compte en un projecte de tal dimensió. Aquesta deficiència demostra la descoordinació existent entre les dues administracions.

Tot i ser crítics  amb aquest projecte innecessari, entenem que l’equip de govern, que és el promotor, no hauria d’haver-se desentés totalment de la gestió i execució d’aquest projecte que al capdavall és seu, i que deuria haver imposat a la Conselleria la capacitat d’inspecció dels tècnics municipals. L’actual equip de govern no ha fet cap gestió política per a que els tècnics, que són els autèntics coneixedors d’aquesta normativa hagueren estat revisant i seguint l’execució del projecte. Pel que hem pogut deduir, tal i com s’han fet les coses, ha propiciat que els tècnics municipals estiguen totalment al marge i els hagen arribat ja les coses fetes, i sovint, com en aquest cas i en el cas de les dimensions de les places, mal fetes.

No és però aquesta l’única deficiència que observem al voltant d’aquest problemàtic projecte. La transparència tampoc és el fort d’aquest equip de govern. Hui mateix estava prevista a les 13:00 la reunió de la Mesa de contractació per a l’apertura del sobre “B” del concurs d’adjudicació del servei de gestió de l’ORA i el pàrquing. Es tractava de donar a conèixer la ponderació assignada als criteris dependents d’un judici de valor (sobre C que valoren els tècnics amb els informe que fan) i a  continuació procedir a l’obertura dels sobre B –proposta econòmica de cada empresa-. Aquest acte, segons la legislació, és un acte públic al qual té dret a accedir tothom. Es tracta d’una mesa tècnica, que ha d’utilitzar criteris tècnics. No obstant això, la  Mesa de contractació s’ha reunit inicialment a les 13:15 a porta tancada i ens han dit que encara no podíem entrar, que ja ens avisarien. El regidor i la regidora de Més Algemesí hem estat esperant més de mitja hora a que ens deixaren entrar i finalment, en vista que part de la sessió s’estava celebrant a porta tancada entre polítics de l’equip de govern i tècnics hem presentat per registre d’entrada una instància demanant l’anul·lació de l’acte administratiu. Aquestes meses de contractació el que intenten es donar transparència als processos administratius i en elles simplement s’ha de valorar les ofertes d’acord amb criteris objectius i objectivables. Més Algemesí considera que la reunió a porta tancada viola l’esperit i possiblement la lletra de la legislació. Entenem que no hi havia res que deliberar en secret i que tot el que es tinga que dir i decidir ha de ser públic. Entenem que a Més Algemesí se li ha negat de facto l’assistència a un acte públic. Una vegada que ja havíem presentat la instància demanant l’anul·lació i faltant dos minuts per a les 14:00 ha estat quan se’ns ha dit que podíem passar, quan ja tot, possiblement, estava decidit i/o encaminat cap on es volia. Òbviament hem dit que no assistiríem perquè la nostra presència hagués servit, sols, per a encobrir aquesta manca de transparència i donar aparença de normalitat. Encara estem esperant que l’Ajuntament reclame públicament, tot i que siga testimonialment, a l’actual empresa de l’ORA, els 5.000 € que no ingressà de l’any 2007.

A més de considerar que tal contracte va a perjudicar greument els interessos econòmics d’Algemesí, no podem més que demostrar públicament el nostre enuig per la forma obscurantista en que s’han fet les coses, ja que no es tractava d’una reunió política, que tenen dret a celebrar a porta tancada, sinó d’una mesa tècnica a la qual se’ns ha impedit entrar deliberadament. Reclamen dels polítics de l’equip de govern que expliquen què estaven ocultant.