//
esteu llegint...

Tots els temes (cronologia)

El President de la Diputació reparteix els diners públics d’acord amb els seus interessos dins del partit

Rectificació d’aquesta nota de premsa: http://mesalgemesi.com/4145

Més Algemesí vol denunciar el pervers joc que els polítics del Partit Popular fan de les institucions públiques en favor, no ja dels interessos del seu partit, sinó fins i tot en favor dels interessos personals de cadascú dintre del partit. Aquesta és l’única explicació que trobem al que ha succeït amb les beques per a joves desocupats que ha convocat la Diputació de València en col·laboració amb l’IVAJ. L’interés que té el President de la Diputació, Sr Rus, marginat i acorralat pel President Fabra, de tenir del seu costat a l’alcaldessa d’Alzira Sra Bastida, Presidenta de la FVMP, ha fet que Alzira inicialment comptés amb 9 beques que després s’han convertit en 18. Algemesí comptava inicialment amb 2 que s’han convertit en 4. Més Algemesí considera que no s’ha tractat equitativament als joves desocupats d’Algemesí, i opina que el Sr Rus està gestionant diners públics de manera totalment capriciosa. Aquests diners són de tots, i  no poden servir per a premiar o castigar els polítics afins, ni per a comprar voluntats. Com a diners públics deuen estar sotmesos als principis de  claredat i transparència, principis que són exactament els que semblen no presidir aquest procés. Tot això sense entrar a valorar el fet que molt sibil·linament el Sr Rus empre diners també de l’IVAJ, i per tant de la Generalitat, per minar indirectament l’autoritat del propi Fabra.

El problema, doncs, és que al voltant d’aquestes beques s’han produït tota una sèrie d’irregularitats que afavoreixen aquests tipus de amanyagaments. En les bases publicades el dia 8 d’agost s’indica que el nombre màxim de beques de cada població es definia en l’Annex I, annex que que no s’ha publicat ni en la convocatòria, ni posteriorment. Aquest sospitós “oblit”, al capdavall, permet saltar-se les pròpies bases a conveniència política del qui les concedeix.

No obstant això, la base quarta de la convocatòria estableix ben clarament que als municipis entre 15.001 habitants i 30.000 habitants, com és el cas d’Algemesí, li corresponien inicialment 2 beques i als majors de 30.000, com és el cas d’Alzira, 3. En cas de presentar un segon projecte, ser declarat idoni, i existir partida pressupostària, es podien convertir en 4 i 6 beques respectivament (base cinquena). Ajuntaments molt superiors en nombre d’habitants a Alzira, com són el de Gandia –78.000 hab.- han obtés 3 beques; altres com el de  Torrent -75.000 hab.- o el de Sagunt  -63.000 hab.- n’han obtés 6, tal i com marquen les bases.

Però el Sr Rus ha jugat descaradament  a comprar voluntats utilitzant diners públics i repartint-los fins i tot en contra del que estableixen els pròpies bases. Això queda clar amb el fet que el dia 14 d’agost, pocs dies després de publicada la convocatòria, i abans que conclogués fins i tot el termini de presentació de sol·licituds, l’Ajuntament d’Alzira ja publicava les bases per la concessió de 9 beques, 3 vegades més de les que les bases de la convocatòria estipulava. Això dona a entendre que des d’un principi l’Ajuntament d’Alzira era sabedor del tracte de favor que anava a tenir. De fet, resulta cridaner que s’anunciara l’existència de  154 beques –segons informa l’IVAJ que també hi participa-  tot i que la dotació econòmica anunciada -240.000€- corresponia en realitat a 160 beques, 6 més de les anunciades. 6 és exactament el número de beques en que sobrepassa Alzira el número que oficialment li corresponien.

L’opacitat amb que s’ha gestionat aquest tema ha fet que malgrat haver-se resolt ja la convocatòria i malgrat que tots els ajuntaments ja han donat publicitat a les bases de les beques, tal resolució no s’ha publicat -a l’igual que el famós Annex I- en el BOPV. L’única “publicació” informal que ha fet la Diputació és posar en elblogdeladipu.dival.es la relació de pobles que han participat, sense indicar-hi el número de beques assignades. Òbviament el Sr. Rus juga a ocultar informació als propis ajuntaments per evitar que se senten molestos.

Tot açò plegat fa que des de Més Algemesí considerem sorprenent i un greuge comparatiu que el nombre de beques atorgades a Alzira siga tres vegades més que les que legalment li corresponen, 4’5 vegades més que les atorgades a Algemesí, i que un únic municipi s’enduga el 11’5% del total de les beques. Els joves d’Algemesí tenen els mateixos drets que els d’Alzira o qualsevol altre indret. Òbviament no reclamem que a Alzira se li reduisca el nombre de beques concedit, beques per les quals ens alegrem. Simplement demanem allò que és lògic: demanem que se’ns aplique el mateix criteri i se’ns tripliquen les beques.

Per això el portaveu del Grup Municipal presentarà demà una instància a la Diputació reclamant que augmente el nombre de beques per a joves desocupats que li corresponen a Algemesí de 4 a 12, de manera proporcional a conforme ha fet la Diputació en el cas d’Alzira. Esperem també que l’Ajuntament que deuria haver denunciat ja públicament aquest tracte discriminatori envers Algemesí done suport a aquesta iniciativa i emprenga les mesures oportunes per reclamar eixe augment. Dissortadament l’equip de govern d’Algemesí, que posa per davant els interessos de partit als del poble, no ha fet, en el moment de redactar aquest comunicat, cap denúncia d’aquest tracte, ni ha emés tampoc cap valoració al respecte. Esperem que en les properes hores reaccionen, encara que siga tard –tal i com ens tenen acostumats-, i defensen els interessos dels joves d’Algemesí.

De produir-se finalment  un repartiment desigual i discriminatori dels diners públics de manera capriciosa i contrària a les pròpies bases, Més Algemesí reclamarà per la via administrativa -o la que pertoque- la reparació de tal injustícia. Tot això sense  perjudici d’estudiar les responsabilitats administratives i d’altre tipus en que puga incórrer qui signe una resolució d’adjudicació de les beques no ajustades a les bases de la convocatòria.