//
esteu llegint...

Tots els temes (cronologia)

Soterrars a fosques en el cementeri per manca d’enllumenat interior

Més Algemesí ha presentat un moció per tal que l’Ajuntament done solució al problema que ell mateix ha creat i que està generant prou queixes. Enguany l’horari de tancament vespertí durant l’hivern és a les 18:30 (mitja hora després que abans). El problema, però, és que no existeix il·luminació en l’interior del cementeri i els soterrars que arriben a partir de les sis –aquells celebren la missa a les cinc.- es fan pràcticament a fosques.

Segons explicacions oferides en la Comissió Informativa la decisió d’ampliar l’horari es prengué de mutu acord amb els treballadors per tal d’evitar que els soterrars que se celebraven a les cinc de la vesprada arribaren fora d’horari. Valorem i aplaudim aquesta mesura que millora el servei, però ens resulta incomprensible que aquesta decisió no vinga acompanyada de dotar al cementeri d’una mínima il·luminació interior.  Els familiars i amics han de caminar darrere del cotxe fúnebre, donat que és l´única il·luminació existent i se celebra l’enterro amb la il·luminació que es pot. Resulta increïble que un acte tan emotiu i intens com soterrar a un familiar s’haja de fer a fosques o quasi.

No és lògic que l’Ajuntament per evitar un problema en genere un altre. És lògic que si el cementiri està obert i és visitable que es pose llum. La absència d’il·luminació a més d’una desconsideració per als qui enterren un difunt pot provocar caigudes i accidents. No es poden fer les coses a mitges i aquesta inexplicable decisió que  el cementiri estiga obert quan es ja de nit i negar-se a posar-hi llum és una mostra més dels inexistents criteris de l’equip de govern a l’hora de prendre decisions i de la manca de reflexivitat que hi impera. Que si el cementiri està obert de nit ha de tenir llum és una cosa de sentit comú, no d’ideologia política. No creguem que resulte tan difícil d’entendre ni que resulte tan desgavellada com per no fer-li cas.

Més Algemesí ha presentat un moció al respecte demanant que s’instal·le il·luminació interior al cementeri.  Per tal d’obtenir el millor resultat amb el mínim cost possible proposem, per evitar tenir que fer canalitzacions i tirar línies d’electricitat, la instal·lació de fanals d’enllumenat públics autònoms, ecològics i autosuficients dotats de placa solar i/o aerogeneradors, bateria i regulador horari. Cal tenir present que no han d’estar en funcionament tota la nit, sinó que sols estarien en funcionament durant un període de l’any i durant poc més d’una hora. Una vegada feta la inversió aquesta no necessitaria de despeses ordinàries de funcionament i la bateria, que es gastaria poc tindria una molt llarga durada. En l’actualitat existeixen molts models d’aquests fanals, ja que s’estan implantant en moltes ciutats europees.

Tot i que l’experiència ens diu el contrari, esperem que per una vegada el sentit comú impere en l’equip de govern i, malgrat l’oposició que mostraren en la Comissió Informativa a la nostra proposta, solventen el problema, ja que no és lògic obligar a la gent a acomiadar als difunts a fosques, i de votar en contra de la proposta farien el ridícul espantós.