//
esteu llegint...

Participació i transparència

Un exercici d’autotransparència. Què cobrem els polítics de l’Ajuntament d’Algemesí?

Poc després de començar aquesta legislatura, i en aquest mateix web, vam posar ja a l’abast de qualsevol visitant les indemnitzacions per assistència als regidors i als grups polítics de l’Ajuntament d’Algemesí, així com els sous dels polítics alliberats i dels càrrecs de confiança. Era un exercici d’autotransparència, mostrar el que a partir d’aleshores anàvem a rebre dels diners de tots els algemesinencs. Un compromís contret durant la campanya electoral.

La transparència en tots els àmbits de l’administració és un dels nostres pilars fonamentals com a agrupació política. I en general la regeneració democràtica.

Ara, amb aquesta entrada, volem actualitzar, completar i detallar aquella informació presentada fa més d’un any. Perquè siguen unes dades més senzilles d’entendre i d’analitzar per a qualsevol ciutadà, encara que desconega el funcionament intern d’un ajuntament.

Cal explicar que en el cas dels sous de polítics alliberats i de càrrec de confiança és l’equip de govern qui acostuma a establir unilateralment les retribucions (complint un sostre de despesa). Ben diferent són les indemnitzacions per assistència a regidors i les indemnitzacions a grups polítics, ja que acostumen a debatre’s i a acordar-se entre tots els partits just a l’inici de la legislatura.

En aquesta legislatura les indemnitzacions als regidors per assistència s’han rebaixat, fruit de la pressió que Més Algemesí va exercir en aquelles primeres reunions inicials de legislatura. Tot i això, al nostre parèixer, els sous i les indemnitzacions són revisables a la baixa.

A més a més, motu proprio, el portaveu de Més Algemesí en la Junta de Portaveus ha renunciat a la indemnització d’aquestes reunions (75€) per només tindre una durada d’un quart d’hora i no estar èticament justificat el seu cobrament.

A més a més. el compromís ètic i d’autotransparència de Més Algemesí va fins i tot més enllà de fer públic el que cobren els seus regidors dels pressupostos municipals, i el portaveu de Més Algemesí , Josep Bermúdez, vol fer pública la seua declaració de renda, tot i que habitualment no se sol fer.

 

 

1. Indemnitzacions a grups polítics en l’Ajuntament

Es fixen unes ajudes per indemnització a tots els partits polítics que formen part de l’Ajuntament. Estan formades per una assignació fixa i una variable que s’especifiquen per a cada partit de la següent manera

 • Assignació fixa: 200€ al mes per cadascun dels grups polítics
 • Assignació variable: 100€ al mes per cada regidor que forma part del grup polític

Amb aquesta fórmula li correspon al PP 1300€/mes (11 regidors), al PSOE 800€/mes (6 regidors), a EU 400€/mes (2 regidors) i a +A 400€/mes (2 regidors). Els partits reben aquestes indemnitzacions els 12 mesos de l’any, els 4 anys de la legislatura.

Aquestes indemnitzacions s’actualitzen anualment amb el valor de l’IPC corresponent, pel que per a més exactitud caldria afegir l’acumulat des de setembre de 2011.

 

2. Indemnitzacions als regidors i retribucions dels polítics alliberats

Pel que fa als regidors cal distingir entre regidors amb dedicació exclusiva i sense. Els primers cobren un sou brut anual tancat i els segons en funció de les reunions. A tots els regidors de l’Ajuntament se’ls facilita un telèfon i una línia telefònica. A iniciativa pròpia, el nostre portaveu, Josep Bermúdez, va renunciar al mòbil i a la línia.

Regidors amb dedicació exclusiva
Actualment hi ha 2 regidors amb dedicació exclusiva i que, per tant, cobren un sou de l’Ajuntament (a principi de legislatura hi havia un altre regidor alliberat, però va deixar de tindre dedicació exclusiva als mesos). Són l’Alcalde d’Algemesí i el Regidor de Personal. Dividit en 14 mensualitats l’alcalde cobra un total de 60.710,30€ i el regidor 47.927,88€. En 2012 tant l’alcalde com el regidor han renunciat a 1 de les 14 pagues per equiparar-se a la retallada patida pel funcionariat municipal (en 2013 es torna a cobrar). En 2012 aquestos sous no s’han actualitzat amb l’IPC, una demanda que vam fer des de Més Algemesí.
Regidors sense dedicació exclusiva

Els altres 19 regidors perceben unes indemnitzacions que varien segons les reunions a les quals els correspon assistir i la seua assistència. Per això, és més complex saber que cobren exactament. Tot i que a continuació tractem de fer una explicació detallada. Les reunions per les quals cobren els regidors sense dedicació exclusiva de l’ajuntament són les següents:

 • Plenari: format pels 21 regidors de l’ajuntament, dels quals 19 cobren la indemnització de 75€ cada mes per assistència.
 • Comissions Informatives: hi ha 6 Comissions Informatives que es reuneixen també mensualment. En cadascuna de les comissions hi ha 6 membres del PP, 3 del PSOE, 1 d’EU i 1 de +A. Per cada assistència a una comissió la indemnització és de 60€.
 • Junta de Govern: formada per l’alcalde i els 7 tinents d’alcalde (tots del PP), es reuneix setmanalment. Dels regidors, 6 cobren una indemnització de 75€ per assistència.
 • Junta dels Regidors Delegats: formada pels 11 regidors amb delegacions (tots els del PP), es reuneix setmanalment. Dels regidors, 9 cobren una indemnització de 75€ per assistència
 • Junta de Portaveus: formada pels 4 portaveus dels grups polítics i els 6 presidents de les Comissions Informatives (5 del PP i 1 del PSOE). Cobren 7 regidors una indemnització de 75€ per cada reunió mensual. El portaveu de +A va decidir no cobrar aquestes reunions a l’inici de 2012 per la seua curta durada (al voltant del quart d’hora).

Cal apuntar que hi ha altres reunions en les quals un regidor no alliberat de l’equip de govern pot cobrar en concepte d’indemnització. Són les reunions d’entitats públiques a les quals pertany l’Ajuntament d’Algemesí (Mancomunitat, Consorci de Bombers, FVMP…). Però en aquesta explicació no les tenim en compte, tot i que per elles es cobren 60€.

No hi ha reunions en agost, per tant són 11 mesos d’indemnitzacions en un any als regidors sense dedicació exclusiva. En 2012 han renunciat a cobrar el plenari de desembre en solidaritat amb les retallades als treballadors públics, però hi ha hagut un plenari extraordinari que compensa en aquestos càlculs.

Així doncs, i seguint les indemnitzacions llistades, cada regidor sense dedicació exclusiva cobra de manera diferent segons els càrrecs i la representació. Una aproximació bastant exacta als ingressos finals anuals, suposant la seua assistència a les reunions dels càrrecs dels quals són titulars, és:

 • 3 regidors del PP ingressen 10890€ bruts anuals. Les indemnitzacions corresponen mensualment al Plenari, la Junta de Portaveus, 4 Comissions Informatives, 4 Juntes de Govern i 4 Juntes de Regidors Delegats.
 • 2 regidors del PP ingressen 10065€ bruts anuals. Les indemnitzacions corresponen mensualment al Plenari, 4 Comissions Informatives, 4 Juntes de Govern i 4 Juntes de Regidors Delegats
 • 1 regidor del PP ingressa 8745€ bruts anuals. Les indemnitzacions corresponen mensualment al Plenari, 2 Comissions Informatives, 4 Juntes de Govern i 4 Juntes de Regidors Delegats
 • 1 regidor del PP ingressa 7590€ bruts anuals. Les indemnitzacions corresponen mensualment al Plenari, la Junta de Portaveus, 4 Comissions Informatives i 4 Juntes de Regidors Delegats
 • 2 regidors del PP ingressen 6765€ bruts anuals. Les indemnitzacions corresponen mensualment al Plenari, 4 Comissions Informatives i 4 Juntes de Regidors Delegats
 • 2 regidors del PSOE i 1 d’EU ingressen 3630€ bruts anuals. Les indemnitzacions corresponen mensualment al Plenari, la Junta de Portaveus i 3 Comissions Informatives
 • 4 regidors del PSOE, 1 d’EU i 2 de +A ingressen 2805€ bruts anuals. Les indemnitzacions corresponen mensualment al Plenari i 3 Comissions Informatives


 

3. Sou del personal de confiança

El personal de confiança són treballadors eventuals de l’ajuntament que l’equip de govern contracta directament en una legislatura. En el cas de l’Ajuntament d’Algemesí hi ha dos càrrecs de confiança amb dedicació exclusiva (Cap del Gabinet d’Alcaldia i Assessora de Comunicació). Dividit en 14 mensualitats la Cap del Gabinet d’Alcaldia cobra un total de 42.677,46€ i l’Assessora de Comunicació 37.180,50€.En 2012, com a la resta de treballadors de l’ajuntament, se’ls ha retallat 1 de les 14 pagues previstes (en 2013 es torna a cobrar). Per a 2013 el sou està congelat i no s’actualitzarà l’IPC.

 

4. Donacions dels regidors de +A al partit

Finalment, dels ingressos per indemnitzacions dels nostres regidors una part els destinen a Més Algemesí. Tant Josep Bermúdez com Lorena Calatayud donen voluntàriament un 10% dels seus ingressos nets per indemnitzacions al nostre partit. Així, les indemnitzacions pagades per l’ajuntament als regidors de Més Algemesí es distribueixen de la següent manera:

5. Declaració IRPF portaveu Més Algemesí.

Per tal d’evitar que ningú puga especular sobre els seus ingressos i donar exemple de transparència ací podeu consultar la darrera declaració d’IRPF  del portaveu de Més Algemesí.