//
esteu llegint...

Economia i treball

La recaptació conjunta de pàrquing i ora s’enfonsa un 13%

EL PÀRQUING FA COMPETÈNCIA A LA PRÒPIA ORA I ALS PROPIETARIS DE PLACES DE LLOGUER.

Les xifres que anem coneixent sobre l’ús de l’aparcament i l’ORA demostren que el contracte que firmàrem amb l’empresa concessionària, pel qual passàvem de cobrar un cànon per l’ORA d’uns 5.000 o 6.000€ a pagar-ne 230.000€, està essent una ruïna pel poble. Després d’haver donat a conèixer les primeres xifres del pàrquing i de l’ORA de l’any 2013, ara donem a conèixer les xifres de recaptació del mesos, de març, abril i maig. D’entrada podem veure que les xifres del pàrquing augmenten. Augmenten el número d’abonaments (anuals i mensuals) que de 12 passen a 22, i augmenta també l’ús del pàrquing en rotació que passa d’una recaptació diària de 15’4€ en gener i febrer a 24€. En total l’aparcament de març a maig ha tingut una recaptació (abonaments més rotació) de 3.742’25€, o el que és mateix la recaptació diària de la segona planta ha estat de 40,45€. Recordem que la segona planta de l’aparcament, per a que fos mínimament viable, deuria de tenir una recaptació diària de 180€, o de 200€ si s’han de compensar les pèrdues segures de la primera. Però aquesta mínima millora en la recaptació, que és bona per als interessos generals, és fictícia, ja que queda totalment anul•lada per la important pèrdua de recaptació de l’ORA. Tal i com en algun moment ja ha manifestat MÉS ALGEMESÍ el pàrquing li feia la competència a la pròpia ORA. En gener i febrer la recaptació diària de l’ORA fou de 474€; de març a maig ha baixat fins als 391’5€. És a dir cada dia s’ha deixat d’ingressar per l’ORA 81’5€. Així doncs, tot i pujar la recaptació diària del pàrquing en 16’5€, aquests tres mesos la recaptació conjunta d’ORA i pàrquing ha baixat un 13%, ja que són 65 els euros que cada dia hem ingressat de menys. O el que és el mateix, les pèrdues han augmentat en 6.000€ durant eixos tres mesos. La conjunció de la crisi i la competència del pàrquing a l’ORA (amb millors preus el pàrquing que l’ORA) van a produir a final d’any un forat en la comptabilitat municipal al voltant de 60.000€. MÉS ALGEMESÍ demana que els responsables d’aquest innecessari forat donen la cara i assumisquen responsabilitats, cosa que en encara no han fet. No obstant això, aquest no és l’únic forat que la nefasta política popular produirà. Diversos veïns de la zona s’han queixat a MÉS ALGEMESÍ per la competència deslleial de l’Ajuntament. Alguns propietaris de garatges de la zona han protestat perquè els inquilins han rescindit el contracte per treure’s un abonament en l’aparcament municipal; altres s’han vist obligats a llogar les places per 25 o 30€ mensuals per no tenir-lo parat. L’aparcament municipal ha rebentat artificialment els preus de la zona. Des de MÉS ALGEMESÍ fem nostres les queixes dels veïns de la zona per la competència deslleial, i considerem que els diners municipals no estan ni per assegurar el guany de les empreses amigues, ni per “subvencionar” l’aparcament a uns quants, que és el que s’està fent, sinó per invertir-los en polítiques socials, sanitàries, educatives…