//
esteu llegint...

Tots els temes (cronologia)

Cada parada del nou mercat deuria pagar 296€ mensuals

És el doble del que paguen ara però fins ara l’equip de govern els ha ocultat aquesta informació

L’Ajuntament d’Algemesí reconeix que en el plenari passat aprovà la  modificació de crèdit que destina els diners del romanent a la construcció del  Mercat amb un expedient incomplet en el qual faltava justificar documentalment  que la inversió era “sostenible”. De fet, no ha tingut més remei que acceptar  almenys en part l’al·legació que va presentar MÉS ALGEMESÍ, l’únic partit  polític al que se li ha acceptat parcialment, i “justificar” conforme ha pogut la  suposada i per ara fictícia sostenibilitat.

A partir d’un informe que han elaborat l’arquitecte i l’enginyer  municipals hem pogut saber que el “cànon mensual per parada” en concepte  d’amortització de la inversió, tal i com indica l’informe, és de 208’5€ al mes per  parada, al qual cal afegir 87`58€ en concepte de despeses de manteniment  (neteja zones comuns, despeses part proporcional de la llum comuna,  ascensor, fem…). En total cada parada deurà abonar cada mes 296€; i ahí  no està inclosa la despesa de consergeria que també es podria carregar als  adjudicataris. Desconeixem si ahí estan incloses les despeses particulars de  cada lloc de llum i aigua o se facturaran a banda.

Però el pitjor no és això, sinó que els números es fan sobre la previsió  que s’ocupen les 12 parades, sense que s’haja produït cap tipus d’adjudicació  ni s’haja aprovat cap ordenança fiscal. Recordem que en l’actualitat sols  existeixen actives 7 paredes, i que difícilment amb aquests preus s’obriran més;  i molt menys quan en teoria el termini de concessió deuria de ser de 30 anys  per ajustar-ho a la vida útil que s’ha estimat per calcular el cànon. El paper és  molt pacient i ho aguanta tot, però la realitat sovint és altra i ja tenim 100 places  de pàrquing per vendre i 10 despatxos al Polivalent per ocupar, tot i que segons  l’equip de govern, tant una cosa com l’altra feien “molta falta”.

No oblidem que també aprovàrem unes ordenances fiscals per a  l’edifici Polivalent amb un informe tècnic que preveia uns ingressos anuals  de 54.000€ que compensarien les despeses previstes, ingressos que s’han  demostrat pura ficció econòmica. Segons la previsió de l’equip de govern  durant el primer trimestre de 2014 es deuria haver ingressat en el Polivalent  13.000€, però la realitat és que s’han ingressat 0€. Al 60.000 o 70.000€  que ens costarà anualment el pàrquing i ORA, al 40.000 o 45.000€ que ens  constarà anualment el polivalent, caldrà sumar-li possiblement uns 20.000€ o  més del Mercat.

MÉS ALGEMESÍ considera un desficaci tot el que està passant al  voltant de l’edifici del Mercat, que albergarà a més una Oficina de Turisme  innecessària de 160 m2 amb les despeses que comporta i que ací no estan  comptades. Entenem a més que el Sr Alcalde ha ocultat aquetes xifres als  mercaders, xifres que no s’inventa MÉS ALGEMESÍ sinó que estan extretes  d’informació oficial. Recordem, a més, que en la memòria que van a aprovar  es parla que l’edifici ha de ser “autofinançable” i que “els ingressos obtinguts  compesaran els costos de manteniment” la qual cosa exclou cap possibilitat de  subvenció directa o encoberta.

En reiterem una vegada més en la denuncia pública d’un nou caprici  del nostre alcalde, li recordem que en 2 anys i mig ha el seu partit ha perdut  6.200 vots per desficacis com aquest i en aquest plenari continuarem defensant  que el millor per a Algemesí és aparcar aquest projecte megalòman.