//
esteu llegint...

Actes

Èxit de l’Assemblea de barri de la Plaça de la Ribera: fins a 40 persones participaren

 

El veïnat considera que la zona està  abandonada i demana modestes millores i, sobretot, més manteniment

Si MÉS ALGEMESÍ es sorprengué gratament per l’acceptació que el mes passat tingué l’assemblea de barri del Pla, cal dir que en aquesta ocasió ens hem vist desbordats per la resposta del veïns de la zona de la Plaça de la Ribera i voltants a l’assemblea que els havíem convocat. De fet fins i tot no tinguérem prou amb les quasi 30 cadires que portàrem, fet que va fer que alguns veïns es quedaren drets. En primer lloc volem agrair a tots els veïns assistents la seua participació i que ens contaren clarament i sincerament els problemes que els preocupen. Sols per ells la política té sentit. La resposta ha estat magnífica i en l’assemblea ha participat veïns de totes les ideologies que simplement volien fer-nos arribar les seues queixes i les seues propostes de millora. Nosaltres teníem clar que si els veïns no venen on estem els polítics, llavors som nosaltres els que hem d’eixir al carrer i anar on estan els veïns.

I, a l’igual que passà en el barri del Pla, ens hem trobat amb uns veïns i veïnes que no demanen grans inversions per al seu barri, ni grans edificis, sinó que demanen millores senzilles i importants per a ells, des de que es pinten nous passos de vianants, fins que s’adopten mesures per moderar la velocitat al final de l’Avinguda del País Valencià, passant per l’eliminació d’algunes barreres arquitectòniques que encara existeixen pels voltants, la millora de l’illa del creuament C/ Lope de Vega amb Jovellanos, el control de la parada “no oficial” de bus que tenen allí, o per una major atenció i manteniment del jardí de la Plaça amb palmeres o arbres amb palmes o branques seques

Menció a banda meresqueren les queixes relatives al manteniment i salubritat de la zona. Tot i que indicaven que la plaça de la Ribera es netejava pels matins consideraven que igual era insuficient, donat que és una plaça molt concorreguda. Però la principal queixa era el problema que generava l’incivisme d’aquells ciutadans que no recollien els excrements dels animals o que feien un mal ús dels contenidors de fem. Reclamaren campanyes de conscienciació, de sanció als infractor i més neteja per part dels serveis municipals, així com que es construïren “pipicans” pròxims. Per evitar aquests problemes d’incivisme plantejaren la presència de policia de barri o de proximitat que passejarà pel barri a peu, coincidint en eixa petició amb el barri del Pla. Es queixaren també de la plaga de panderoles periplanetes americanes que quan ve la calor assola la zona –especialment al voltant del C/ Riola-, les quals els entren en casa, i per això demanaren una major intensificació de la campanya de desinsectació.

I pel que fa a les millores ens trobarem amb un veïnat que demana coses senzilles però important, que no reclama projectes faraònics, sinó millores bàsiques que ja deurien estar ateses. Demanaren millores en determinades voreres, que es rematara la urbanització del tram central de la plaça on s’ubica la canxa d’esports i que es tancara amb reixat lateral la canxa. Demanaren també l’acabament del carril bici de l’Avda de la Generalitat així com una xarxa de carrils bicis per tot el poble que els permetera utilitzar amb comoditat i seguretat la base d’ambici que hi tenen.

MÉS ALGEMESÍ valora molt positivament aquestes dues experiències de política de proximitat que hem tingut amb aquestes assemblees de barri.. Tal i com informàrem allí, ens comprometem a portar totes aquestes peticions a les comissions i als plenaris, tal com hem fet i estem fent els problemes que ens comentaren del Pla. De fet els ciutadans han de saber que aquesta política de proximitat de MÉS ALGEMESÍ a curt o a llarg termini dona els seus resultat, tal i com s’ha demostrat en la zona del Pla on ja s’ha resolt un problema de seguretat amb el cablejat de les faroles.

No és cert que la gent passe de la política, més bé és que els partits no sabem connectar amb la gent ni oferir-los els canals adequats de participació. Per això MÉS ALGEMESÍ continuarà fent aquestes assemblees per les diferents zones i en tot cas demanes disculpes per no haver-nos-en acudit abans.