//
esteu llegint...

Actes

Convocatòria plenari de juny de 2014

ORDRE DEL DIA
A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (29-05-2014).
2. C.I. Personal. Modificació dels Estatus de la Mancomunitat de la Ribera
Alta per a l’adaptació a la legislació autonòmica i estatal de règim local.
3. C.I. Serveis Públics. Modificació de l’Ordenança reguladora de la venda
no sedentària.
4. C.I. Urbanisme. Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 5 del PGOU.
5. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Popular sobre el control de la
taca negra dels cítrics.
6. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Socialista sobre la creació d’una
sala infantil o bebeteca i ampliació d’horaris a la Biblioteca Municipal.
7. C.I. Cultura, Moció del grup municipal Socialista sobre l’elecció del
president o presidenta de la Junta Local Fallera.
8. C.I. Sanitat. Moció del grup municipal Socialista per la supressió del
copagament farmacològic dels hospitals.
9. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV contra el projecte de llei per la racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
10. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí de suport al ciutadà d’Almenara, Carles Mateu Blay Vàzquez, per la vulneració dels seus drets lingüístics.

11. C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’elaboració d’un estudi de camp en l’àmbit municipal semblant a l’enquesta de població activa.
12. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre pressupostos participatius.
13. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la petició de
nul·litat de la ponència de valors cadastrals.
14. C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la nova llei de planta i demarcació judicial.
15. C.I. Sanitat. Moció del grup municipal EUPV sobre el copagament dels
medicaments dels malalts crònics.
16. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre inversions per actuacions en el Pla global davant les inundacions de la Ribera del Xúquer.
17. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre la modificació de
l’article 3.6. de l’Ordenança fiscal número 3.6. reguladora de les taxes per
concurrència a les proves selectives a l’ingrés de personal.
18. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre el refús al projecte de llei sobre el nou Codi penal.
19. C.I. Seguretat C. Proposta del grup municipal Més Algemesí, sobre la
nova Llei de seguretat ciutadana i Llei de seguretat privada.
20. C.I. Seguretat C. Proposta del grup municipal Més Algemesí, sobre la
millora de la ronda d’Alzira.
21. C.I. Sanitat. Moció del grup municipal Socialista en què sol·licita la
derogació del nou copagament aplicat als discapacitats i dependents.
22. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Socialista sobre l’augment de
l’aportació municipal destinada a cooperació internacional.
23. C.I. Hisenda Moció del grup municipal Socialista sobre l’eliminació del
sistema d’abonament i l’abaixada de preus al poliesportiu.
24. C.I. Benestar S. Moció del grup municipal EUPV de mesures per a
previndre la pobresa energètica.
25. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal EUPV respecte de la situació
actual dels espais naturals valencians i la manca de recursos.
26. C.I. Personal. Moció conjunta dels grups municipals PSOE, EUPV, i Més
Algemesí, sobre el recurs davant del Tribunal Constitucional del conflicte
en defensa de l’autonomia local.
27. C.I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la marxa per la
dignitat del 22 de març.
28. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal socialista sobre el cobrament del xec d’habitatge.
29. C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el protocol de defensa jurídica dels treballadors.
30. C.I. B. Social. Moció del grup municipal EUPV sobre el dia 8 de març de
2014.
31. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV per a la sanció dels
immobles permanentment desocupats de propietat d’entitats financeres.
32. C.I. P. Econòmica. Moció del grup municipal Més Algemesí en defensa dels autònoms (ACSA).

33. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Socialista per a la reducció de l’IVA a les perruqueries i centres de bellesa.
34. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista contra la campanya de prospecció sísmica 3D en els permisos B, G, AM-1 i AM-2, en el golf de València.
35. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Socialista per una nova tarifa elèctrica per al regadiu.
36. C.I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la pluralitat
informativa als mitjans municipals.
37. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV referent a la factura de la
llum.
38. C.I. S. Públics. Moció del grup municipal EUPV sobre la convocatòria d’un referèndum sobre el mercat.
39. C.I. Seguretat P. Moció del grup municipal EUPV referent a les zones
incloses en l’estacionament regulat a la via pública (ORA).
40. C.I. Promoció E. Moció del grup municipal Popular sobre la pujada de les bases mínimes de cotització a alguns grups autònoms.
41. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la petició
de dimissió dels responsables de l’espoli hídric i sobre l’esborrany del Pla
de conca del Xúquer.
42. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Popular sobre el reconeixement
comptable al deute contret en concepte d’ajudes per a l’adquisició, lloguer
i rehabilitació d’habitatges.
43. C.I. Benestar S. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’eliminació de la figura del col·laborador social en l’ordenança de Benestar Social.
44. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el compliment i l’adaptació de les ordenances sobre el Centre Polivalent.
45. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí de no-pròrroga de renovació de la concessió de l’AP-7.
46. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal EUPV sobre el recolzament a la Mesa del Xúquer.
47. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista per a la restauració de façanes.
48. C.I. Benestar S. Moció del grup municipal Socialista per la posada en
marxa del menjador escolar d’estiu.
49. C.I. Educació. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la liquidació de beques de text i l’augment de la quantia.
50. C.I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí per a demanar la
regulació democràtica en la Caporalia de l’Estat.
51. C.I. Personal. Moció del grup municipal Socialista sobre la reforma
constitucional.
52. C.I. Agricultura. Moció del grup municipal Més Algemesí en defensa de les cooperatives agràries i contra la concentració.
53. C.I. Serveis Públics. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el Pla de millora dels nostres barris, zona del Pla, plaça de la Ribera i voltants.
54. C.I. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista sobre la construcció de la rotonda del camí de la Creueta.
55. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre modificacions
d’ordenances fiscals, per a l’ajornament i fragmentació de pagaments.

56. C.I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre el tractat de lliure
comerç entre EUA i la Unió Europea.
B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
57. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la número 966 a la
número 1.157 del mes de maig de 2014, en tràmit de quedar assabentada.
58. Despatx extraordinari.
59. Precs i preguntes».