//
esteu llegint...

Economia i treball

Fiscalia denuncia a l’Alcalde d’Algemesí i demana la seua imputació

 

Considera que pot haver prevaricat a l’adjudicar en 2013 el vestuari de la policia directament sense concurs

En el mes de gener i en el context de la informació que M+S ALGEMESÍ proporcionà a la fiscalia al voltant de la factura dels 28.000€ posàrem també en coneixement d’aquesta, com una mostra més de les irregularitats comptables, que l’equip de govern havia adjudicat en 2013 el vestuari de la policia –per valor de 40.000€- a l’empresa INSIGNIA UNIFORMES SL sense cap tipus de contracte publicitat o obert, sinó per contractació directa. És per això que la interventora s’oposà, amb un informe negatiu, a l’abonament d’una factura de 27.738’08€ (factura FIA 132688), perquè aquesta, juntament amb les anteriors sobrepassava el límit que permet la llei (18.000€ + IVA) per a la contractació directa. Així doncs la interventora en l’informe indicava i advertia que la factura era fiscalitzada amb disconformitat donat que la quantitat total facturada per l’esmentada empresa en l’exercici 2013 ascendeixa a 40.455’18€ que excedeix de l’import permés per la normativa per a la contractació a través de contracte menor”

Malgrat això, la Junta de Govern acordà abonar la factura. Cal recordar que no era la primera vegada que això passava, ja que en 2011 ja passà el mateix amb l’adjudicació del vestuari a l’empresa ANTONIO GIL DE LOS RIOS SL, que és un altre nom comercial de INSIGNIA UNIFORMES. També en 2011 la interventora informà negativament al pagament de la factura per excedir el conjunt de factures d’aquesta empresa la quantitat de 18.000 + IVA.

Però en compte d’admetre els fets i reconèixer l’error, en el plenari de febrer el 2n Tinent Alcalde realitzà una intervenció contra el portaveu de M+S ALGEMESÍ indicant que és mentida que s’haja contractat a dit 40.000€ a ninguna empresa, s’ha fet seguint el protocol que hi havia.. eixa informació el que va dir això la té, perquè em costa que la tenia. Això són acusacions falses”.

Ara, però, la fiscalia després, de separar aquestes investigacions del tema de la factura dels 28.000€, i després de demanar la documentació pertinent i prendre testimoni a una funcionària, considera que “la prestación de dichos servicios y el abono de sus correspondientes importes se hizo sin el correspondiente sustento legal tal como informó la interventora municipal y, sin embargo, dichas factures fueron abonadas”. És a dir, que la fiscal fa seua la interpretació de M+S ALGEMESÍi per això presenta una denúncia davant la justíciacontra las personas de las que pueda derivar-se responsabilidad penal como posibles coautores de un delito de prevaricación administrativaprevisto y penado en el artículo 404 del Código Penal”. En concret en la proposta de la fiscal demana al jutjat que “si resulta procedente, tómese declaración en calidad de imputados a Vicent Ramón García Mont y a Antonio Francisco Saá Carrasco”. Això implica que de produir-se tal imputació l’Alcalde i el 2n Tinent Alcalde s’enfronten a una possible inhabilitació de 7 a 10 anys per a càrrec públic. Aquest tema, juntament amb la doctrina Fabra, pot complicar molt el futur del PP local

No obstant això ,i donat que també demana l’acta de la Junta de Govern en que s’acordà el pagament de la factura de 27.738’08€, deixa la possibilitat oberta a més imputacions, ja que la decisió del pagament no fou personal de l’Alcalde o del regidor d’àrea sinó col·legiada de tota la Junta de Govern.

DES DE M+S ALGEMESÍ RECORDEM I RESPECTEM LA PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA DE TOTS ELS IMPLICATS, I QUE HA DE SER LA JUSTÍCIA, I NO NOSALTRES, QUI DICTAMINE SI FINALMENT EXISTEIX ALGUN TIPUS DE RESPONSABILITAT PENAL. Però lamentem profundament que reiteradament les coses no es facen bé, ja que la irregularitat de l’abonament es cometé tant en 2011 com en 2013, i lamentem que els polítics no respecten el criteri dels funcionaris. No cal precipitar-se, i cal saber què dirà finalment el jutjat que instruisca el cas, però la decisió de la fiscalia de presentar una denunica i demanar la imputació de l’alcalde i la seua mà dreta demostra que M+S ALGEMESÍ està fent bé la seua feina d’oposició, que realment és l’únic partit al consistori que està compromés amb la transparència i que està informant a la ciutadania de les irregularitats que està trobant. No ens alegrem que la fiscal considere que el nostre Alcalde pot haver prevaricat perquè no és una bona notícia per al poble, però considerem que d’ara endavant l’equip del PP ha de respectar la legislació de manera escrupolosa i no pensar que l’Ajuntament és un “cortijo” que pot administrar com vulga. Per la nostra banda continuarem defensant els interessos dels ciutadans, que poden ser els perjudicats amb aquest tipus de decisions i falta de transparència, ja que, al capdavall, és per al que ens han escollit.