//
esteu llegint...

Cultura i festes

L’equip de govern admet que no es pot limitar indirectament la baixa dels plecs

Suspén el plec de contractació del BIM pel recurs d’una empresa pel mateix motiu pel qual M+S sol·licita la suspensió del plec del Mercat

 

Sorprenent canvi de criteri del PP d’Algemesí en dues qüestions exactament igual. El passat dia 24 de novembre M+S ALGEMESÍ presentava un recurs en l’ajuntament sol·licitant la suspensió del plec de contractació de les obres de l’edifici del Mercat, fonamentat, entre d’altres motius, en el fet que en el plec s’indicava que es consideraria “oferta temerària” aquella que estigués més d’un 10% per baix del preu de licitació. Tal i com llavors explicàvem fixar un valor absolut limita la competitivitat i perjudica l’administració perquè senyala un preu per sota del qual cap empresa farà una oferta. En aquell moment indicàvem en el cas del Mercat que  en la pràctica implicava que el criteri objectiu -el més important- l’oferta econòmica (60 punts), quedava de facto, que no de iure,  anul·lat, perquè totes formularan la mateixa oferta econòmica i tot dependrà dels criteris subjectius (40 punts). De fet en el cas del Mercat ha estat així. Avui s’ha produït l’obertura pública del tercer sobre i hem pogut comprovar com de les 4 empreses participants 3 han posat el mateix preu: 1.393.960’31, que correspon exactament al preu de licitació menys el 10% (una de les 3 posava un cèntim més i l’altra posava un preu prou superior). En definitiva l’obra serà oficialment adjudicada, com indicàvem, sols tenint present els judicis de valor que són subjectius.

M+S ALGEMESÍ considerava que d’aquesta manera es perjudica l’interés públic, i això mateix en el cas del concurs del Butlletí d’Informació Municipal és el que diu l’informe jurídic que s’ha elaborat. Segons els tècnics amb la limitació indirecta de la baixa econòmica es pot perjudicar l’interés públic, que no és ni més ni menys que el que nosaltres argumentàvem en el nostre recurs. Per això han decidit suspendre el plec i tornar a treure’l amb una redacció nova que no limite indirectament la baixa econòmica.

Cal aclarir que nosaltres no ens adonàrem, que amb la redacció inicial,  a l’igual que en el cas del Mercat, s’estava limitant indirectament la baixa econòmica, i per això votàrem a favor del plec, la qual cosa no havèrem fet d’haver-nos adonat d’aquesta qüestió, i per això demanem disculpes. Estem a favor de la continuïtat del BIM, però no que es limite la baixa econòmica. De fet la setmana vinent presentarem una instància per tal de sol·licitar que es revisen tots els plecs que oberts en l’actualitat en els qual la puntuació econòmica s’atorgue, com és el cas, 1 punt per cada “x” euros que es rebaixe, ja que això al capdavall fa que hi haja una baixa per sota de la qual ja tinga sentit baixar. Cal dir que aquest és el procediment habitual seguit en l’ajuntament i que no ens havíem adonat que també limitava a la baixa.

Siga com siga, i reconeixent el nostre error en aquest cas i altres anteriors, el que tenim clar és que una vegada que els tècnics de l’ajuntament tenen clar que amb la limitació indirecta de la baixa econòmica es pot perjudicar l’interés públic ha d’aplicar-se exactament el mateix criteri per a l’obra del Mercat i procedir a la suspensió del plec. De fet, a hores d’ara no se’ns ha contestat al nostre recurs ni a la petició de suspensió de l’adjudicació i esperem, per coherència administrativa, que se’ns conteste favorablement, i més després que els fets en han donat la raó, ja que 3 empreses han posat exactament el mateix preu.

No obstant això, des de fa dies aquest tema està essent estudiat per un ganivet jurídic per veure si M+S ALGEMESÍ pot permetre’s econòmicament dur el tema als tribunal, ja que el problema és que difícilment podem assumir el cost que això implica.

Siga com siga el fets ens han donat la raó, l’adjudicació del Mercat es farà sols en base a criteris subjectius i fins i tot el propi ajuntament ratifica la nostra argumentació. De denegar-nos la suspensió i tombar-nos el recurs estaria quedant més que clar el doble criteri que utilitza aquest ajuntament a l’hora de fer les coses.

Tornem a demanar disculpes per no haver-nos adonat que en altres casos també s’estava perjudicant l’interés públic amb eixa limitació indirecta de la baixa econòmica i reclamarem que tots els plecs oberts i els futur eviten la fórmula que ara va a canviar-se.