//
esteu llegint...

Economia i treball

M+S Algemesí demanarà en els jutjats la paralització de les obres del Mercat

La setmana vinent presentarem un contenciós-administratiu contra l’acord d’adjudicació perquè entenem que no respon a l’interés general

 

Després de quasi quatre anys de legislatura aquesta serà la primera vegada que, donada la gravetat del que està en joc, M+S ALGEMESÍ recorrerà a la via judicial per tal de paralitzar una obra que, al nostre criteri, ha estat adjudicada de manera incorrecta, adjudicació que al nostre parer és contrària a l’”interés general” que ha de ser allò que guie tota decisió política i administrativa.

No es tracta ja de si cal fer-lo o no sinó de si l’adjudicació, tal i com s’ha fet, ha respectat els temps administratius i, sobretot, les formes i finalitats que ha de tenir tota adjudicació pública, i per això el nostre recurs incidirà en les presumptes irregularitats que entenem han envoltat el procés d’adjudicació.

L’advocat de Sueca Raúl Ibáñez Fos, reputat especialista en la matèria, està estudiant des de principi d’any la qüestió i està ultimant el recurs contenciós administratiu contra l’acte d’adjudicació de l’obra que presentarem la setmana vinent. Cal recordar que el passat 23 de novembre M+S ALGEMESÍ ja presentà un recurs administratiu contra l’acord d’aprovació del plec que va ser desestimat pel pròpi ajuntament en la Junta de Govern Local del dia 17 de desembre. M+S ALGEMESÍ sempre ha estat el partit capdavanter en l’oposició a aquest despropòsit de projecte.

Els despropòsits es concreten, al nostre parer, en defectes formals tal i com és haver començat la licitació sense que s’incloguera en l’expedient de licitació cap projecte d’edificació aprovat formalment o haver desestimat un recurs el dia 17 en base a que el dia 27 ja es complirien les condicions legals. Però el major despropòsit de tots és l’establiment del 10% com a valor objectiu del llindar d’oferta temerària perquè atempta contra la salvaguarda de l’interés general que és el que ha de presidir tot el procés.

No oblidem que quan M+S ALGEMESÍ recorregué l’acord de licitació el dia 23 de novembre ja va avançar el que passaria en el procés de licitació: que cap empresa faria una oferta inferior al 90% del preu de licitació i que tot es jugaria en la part corresponent als judicis de valor. I així ha passat. Excepte una empresa que ni es presentà als actes d’apertura de les pliques ni va proposar una gran rebaixa, les altres tres que sí que es presentaren posaren exactament la mateixa quantitat d’oferta econòmica (1.393.960’31€) anul·lant-se doncs de facto el criteri principal que era l’econòmic i que valia un 60%.

És ací on vegem el principal “atac” a l’interés general del poble, i és que la manera com s’ha adjudicat ha desincentivat als licitadors a millorar la seua oferta econòmica, quan és això el primer que deu primer-se. És més, el fet que el propi ajuntament haja parat un altra licitació on passava més o menys el mateix perquè a judici dels tècnics municipalsamb la limitació indirecta de la baixa econòmica es pot perjudicar l’interés públic” ens ha convençut de la necessitat de donar aquest pas.

Així doncs, i fent ús de les possibilitats que permet la llei presentarem l’esmentat recurs contenciós-administratiu on s’incloura, com a petició de mesura cautelar, la suspensió de l’acord de licitació i per tant de les obres, tot això sense desestimar tampoc a hores d’ara que puguem fins i tot, si l’advocat ho estima oportú, substituir la mesura cautelar per una cautelaríssima.

Siga com siga M+S ALGEMESÍ considera que no sols políticament, sinó també administrativament l’equip de govern del PP no ha defensat suficientment l’interés general del ciutadà a l’haver adjudicat un contracte amb un plec que, tal i com el fets han demostrat, ha limitat la competència entre les empreses, oposant-se així al que determina la Comissió Nacional de la Competència que considera que donar a conèixer de bestreta el llindar d’oferta “temerària” implica “restringir severament la competència”.

Una vegada més, i malgrat que això ens coste molts diners de la butxaca, si el PP no defensa l’interés general del ciutadà ho farem nosaltres.