//
esteu llegint...

Actes

Convocatòria plenari de gener de 2015

DADES DE LA SESSIÓ:

 

Dia: 29 de gener de 2015 (dijous)

Hora: 20.45 h

Lloc: Sala de plens de la casa consistorial

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. A) RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (29-12-2014).
 2. I. Salut. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i CSIEP-FISABIO del Projecte Riu 6a edició 2015 i 7a edició 2016.
 3. I. Salut. Adhesió a l’Estratègia de promoció de la salut i prevenció en el Sistema Nacional de Salut (SNS).
 4. I. Personal. Aprovació de l’edició 7a de la Carta de Serveis de l’Ajuntament per al 2015.
 5. I. Personal. Modificació del lloc de treball: cap de Serveis de Cultura, Educació, Joventut, Esports, Mitjans de Comunicació i DIAL.
 6. I. Personal. Modificació de la plaça d’agent de la Policia Local 2a activitat.
 7. I. Cultura. Adjudicació del servei de redacció, edició, programació i emissió del Berca i la direcció tècnica de televisió, servei de mitjans de comunicació municipal telemàtics i gestió de xarxes socials municipals, servei de gabinet de premsa i protocol municipal, servei de dissenys, maquetació i reprografia de cartellera i fullets municipals.
 8. I. Cultura. Modificació del plec de condicions per a l’adjudicació del contracte de servei de redacció, edició, acabat i repartiment del BIM Berca.
 9. I. Urbanisme. Modificació de la tarifa finalista per a inversions en la xarxa de l’aigua potable i clavegueram.
 10. Aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació Algemesí Solidari per a la construcció d’una escola de secundaria a Baasneere-Kaya en Burkina Fasso.
 11. I. Joventut. Aprovació inicial del Reglament d’Ús de les Instal·lacions Municipals de l’Espai Jove.
 12. I. Hisenda. Aprovació de l’expedient i plec de condicions del servei de col·laboració amb la gestió recaptadora executiva municipal, procediments sancionador i recaptació de multes de trànsit i d’inspecció de tributs i altres sancions administratives i resta d’ingressos de dret públic.
 13. I. Urbanisme. Moció del grup municipal EUPV respecte de la situació actual d’espais naturals valencians i la manca de recursos.
 14. I. Personal. Moció conjunta dels grups municipals PSOE, EUPV, i Més Algemesí sobre el recurs davant del Tribunal Constitucional del conflicte en defensa de l’autonomia local.
 15. I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la marxa per la dignitat del 22 de març.
 16. I. Hisenda. Moció del grup municipal socialista sobre el cobrament del xec d’habitatge.
 17. I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el protocol de defensa jurídica dels treballadors.
 18. I. B. Social. Moció del grup municipal EUPV sobre el dia 8 de març de 2014.
 19. I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV per a la sanció dels immobles permanentment desocupats de propietat d’entitats financeres.
 20. I. P. Econòmica. Moció del grup municipal Més Algemesí en defensa del autònoms (ACSA).
 21. I. Hisenda. Moció del grup municipal Socialista per a la reducció de l’IVA a les perruqueries i centres de bellesa.
 22. I. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista contra la campanya de prospecció sísmica 3D en els permisos B, G, AM-1 i AM-2, en el golf de València.
 23. I. Agricultura. Moció del grup municipal Socialista per una nova tarifa elèctrica per al regadiu.
 24. I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la pluralitat informativa als mitjans municipals.
 25. I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV referent a la factura de la llum.
 26. I. Seguretat P. Moció del grup municipal EUPV referent a les zones incloses en l’estacionament regulat a la via pública (ORA).
 27. I. Promoció E. Moció del grup municipal Popular sobre la pujada de les bases mínimes de cotització a alguns grups autònoms.
 28. I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la petició de dimissió dels responsables de l’espoli hídric i sobre l’esborrany del Pla de Conca del Xúquer.
 29. I. Hisenda. Moció del grup municipal Popular sobre el reconeixement comptable al deute contret en concepte d’ajudes per a l’adquisició, lloguer i rehabilitació d’habitatges.
 30. I. Benestar S. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’eliminació de la figura del col·laborador social en l’ordenança de Benestar Social.
 31. I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el compliment i l’adaptació de les ordenances sobre el Centre Polivalent.
 32. I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí de no-pròrroga de renovació de la concessió de l’AP-7.
 33. I. Agricultura. Moció del grup municipal EUPV sobre el recolzament a la Mesa del Xúquer.
 34. I. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista per a la restauració de façanes.
 35. I. Benestar S. Moció del grup municipal Socialista per a la posada en marxa del menjador escolar d’estiu.
 36. I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí per a demanar la regulació democràtica en la Caporalia de l’Estat.
 37. I. Personal. Moció del grup municipal Socialista sobre la reforma constitucional.
 38. I. Agricultura. Moció del grup municipal Més Algemesí en defensa de les cooperatives agràries i contra la concentració.
 39. I. Serveis Públics. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el Pla de millora dels nostres barris, zona del Pla, la plaça de la Ribera i els voltants.
 40. I. Urbanisme. Moció del grup municipal Socialista sobre la construcció de la rotonda del camí de la Creueta.
 41. I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre el tractat de lliure comerç entre EUA i la Unió Europea.
 42. I. Cultura. Moció del grup municipal Socialista per a la creació d’un banc de llibres municipal.
 43. I. Cultura. Moció del grup municipal Socialista per a dotar els veïns del Carrascalet de transport escolar públic.
 44. I. Agricultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre mesures per a pal·liar l’impacte de la sequera 2014.
 45. I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre el cobrament de l’IBI al sòl urbanitzable no sectoritzat i sense l’instrument de desenvolupament.
 46. I. Personal. Moció del grup municipal EUPV per una elecció democràtica dels alcaldes i de les alcaldesses.
 47. I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la privatització del Registre Civil.
 48. I. Personal. Moció del grup municipal EUPV sobre la llibertat sindical i el dret de vaga.
 49. I. Personal. Moció del grup municipal Més Algemesí a favor de la continuïtat del Gabinet Psicopedagògic Municipal.
 50. I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el Pla de Millora dels nostres barris. Zona del parc de Salvador Castell i els voltants.
 51. I. Urbanisme. Moció del grup municipal Popular de recolzament a la reforma de la llei electoral i promoure l’elecció directa de l’alcalde.
 52. I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el Pla de millora del barri c/ Albalat final de l’avinguda del País Valencià i Ferran d’Aragó, Plaça del Cid, Bernat Guinovart i travessers.
 53. I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre la subvenció per a la festa de la Mare de Déu de la Salut.
 54. I. Serveis Públics. Proposta del grup municipal Socialista per la interposició d’accions judicials contra el Pla Hidrològic del Xúquer.
 55. I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’elaboració d’un calendari de coordinació d’activitats culturals i/o esportives.
 56. I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el pla de millora del nostres barris, zona barri del centre.
 57. I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el pla de millora del barri del Carrascalet.
 58. I. Hisenda. Moció del grup municipal EUPV sobre la modificació de l’Ordenança que regula la taxa d’ocupació de terrenys públics.
 59. I. Hisenda. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre les actuacions de les clàusules de sòl a les hipoteques.
 60. I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí per la retirada de l’avantprojecte de llei de senyes d’identitat.
 61. I. Urbanisme. Moció de grup municipal Més Algemesí sobre el Pla de millora del barri del Raval.
 62. I. Urbanisme. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’estudi i creació d’una xarxa de carrils bicis interurbans.
 63. I. Serveis Públics. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’eliminació de la taxa d’amortització i interessos ETAP de la Garrofera.
 64. I. Sanitat. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el canvi de política constructiva dels nínxols i taxes dels nínxols dobles.
 65. I. Sanitat. Moció del grup municipal EUPV sobre la defensa del malalts d’hepatitis C.
 66. I. Sanitat. Moció del grup municipal Socialista sobre recolzament a la plataforma d’afectats d’hepatitis C.

 

 1. B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

 

 1.  Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la número 328 a la número 2.528, del mes de desembre de 2014, en tràmit de quedar assabentada.
 2. Donar compte de l’informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2014.
 3. Despatx extraordinari.
 4. Precs i preguntes.