//
esteu llegint...

Economia i treball

El PP d’Algemesí diu al plenari que redueix el deute i en nota de premsa que l’augmenta

Mentre que al plenari el Portaveu Popular, manipulant els números, indica que redueixen el deute en 1,5 Milions, en declaracions a Premsa reconeixen 1/2 Milió d’augment

 

En el plenari del passat divendres 27 el portaveu del grup municipal Popular, que no té competències en l’àrea econòmica, respongué a les preguntes que formulà per escrit M+S ALGEMESÍ sobre el deute municipal. El portaveu Popular donà validesa a les xifres que fa servir M+S ALGEMESÍ i que són les que facilita la interventora. Reconegué que en juny de 2007, quan entraren trobaren un deute viu de 9.217.431’40€ i que quan en juny de 2015 abandonen l’alcaldia deixarà exactament un deute de 10.193.162’88€. No fa falta ser un premi gran matemàtic per concloure que deixaran un milió més de deute.

Però fent gala d’una gran capacitat de mentir en públic –cosa que no tothom sap fer tan bé- la conclusió a la qual arribà fou que no deixaran més deute, sinó menys (podeu veure la seua intervenció en el següent vídeo a partir del les 3 hores i 27 minuts). Falsificant la realitat atribueix a l’anterior equip de govern, i principalment a l’alcalde anterior, haver tret un préstec de 2’5 milions d’euros per a cobrir les despeses corrents, la qual cosa és absolutament falsa. L’equip anterior va negociar un préstec per a inversions  -no per a despeses ordinàries que estaven cobertes- algunes de les quals no s’arribaren a executar al perdre’s les eleccions. De fet, tot i que algunes inversions sí que es van fer abans, donat que hi havia liquiditat en la caixa, l’equip de govern anterior, molt encertadament, decidí pagar eixes inversions no amb el préstec a que anaven a càrrec sinó amb el líquid de caixa per evitar pagar interessos mentre pogueren. El préstec que ja estava consignat en 2007 el va fer efectiu el PP i la part no gastada del deute la va gastar en 2008 en obres inútils com la reforma del parc.

Així doncs, per la nit el portaveu popular intoxicà l’opinió pública i li mentí indicant, en contra de les xifres que facilita Intervenció, que no sols no deixaran un milió més de deute sinó que deixaran 1’5 milions menys de deute a desembre de 2015, la qual cosa és totalment falsa. El que ell no sabia, ni nosaltres tampoc en el moment del plenari, que unes hores abans, a les 7 de la vesprada, des del gabinet de premsa de l’ajuntament s’havia enviat una nota reconeixent que sí que deixaven més deute, tot i que no el milió que nosaltres diem sinó la meitat, mig milió. En una nota de premsa el consistori reconeix que “el actual gobierno del PP ha generado 447.139 euros en ocho años”. Resulta el súmmum del cinisme arribar a afirmar en el mateix dia una cosa i la contrari; i el pitjor de tot és que cap de les dues es vertadera. Les xifres i comparacions que realitza el portaveu Popular són certes, però la conclusió i explicació que hi fa és una absoluta tergiversació de la realitat i una mentida. Per contra la conclusió general de la nota de premsa és certa, augmenten el deute, però la xifra no.

I no ho és perquè “agranen cap a casa” prenent de 2007 no la xifra de juny facilitada per Intervenció,  9.217.431’40€, sinó un altra que suposem és la de principi de legislatura, 9.546.023€, i comparen aquesta xifra amb la de juny de 2015, que és la de 10.193.162€. El més curiós de tot és que si restem eixes quantitats la xifra que obtenim no és la de 447.139 que ells diuen, sinó que és la de 647.139. Han canviat, ja no sabem si voluntària o involuntàriament, un 6 per un 4.  Però almenys en la nota de premsa reconeixen que augmenten el deute.

La descoordinació entre el gabinet de premsa i el portaveu popular ha deixat aquest en evidència i pensem que un polític que menteix descaradament a la ciutadania i que manipula la informació no és digne d’ocupar el càrrec que ocupa. La ciutadania ha de saber, tal i com queda clar en aquest cas, que el PP rarament diu la veritat, que manipula la informació i que utilitza els plenaris i els mitjans de comunicació per mentir a la ciutadania que paga els seus sous. Sols eixe exercici continu en l’engany, eixe rebolcar-se continu en el fang de la mentida, explica la seua continuïtat en el poder.

No es pot tolerar que un equip de govern enganye a la ciutadania manipulant les xifres i les informacions oficials que facilita i per això demà demanarem un informe tècnic d’Intervenció per a que aclarisca el tema del deute i demanarem la documentació del darrer préstec de 2007 i les modificacions i generacions de crèdit de 2007 i 2008.