//
esteu llegint...

Economia i treball

Demanem aprofitar les obres de davant del poliesportiu per fer un carril bici

Proposem que en 2016 s’execute la segona fase que connecte aquest carril amb el nucli urbà

 

Després d’haver vist i haver visitat en el dia de hui les obres de construcció del nou col·lector del clavegueram que s’estan executant en la carretera d’Albalat M+S ALGEMESÍ considera que ara és el moment de començar a fer realitat el punt 97 de l’acord programàtic d’investidura.

En ell acordàrem implantar un carril bici de caire local. En concret al nostre programa nosaltres donàvem prioritat a la creació d’un carril bici que connectara el nucli urbà amb el poliesportiu i la piscina. M+S ALGEMESÍ proposa que s’aprofiten les obres que està realitzant AIGÜES DE VALÈNCIA davant del poliesportiu per tal de deixar-les a punt per a la realització d’una primer fase d’eixe carril bici. Es tracta d’una fase que  seria pràcticament a cost zero, ja que es tractaria d’aprofitar que s’ha de tapar el col·lector que s’està fent des de l’inici del poliesportiu fins l’encreuament amb el carrer Joan Fuster per deixar-ho preparat per a acabar-ho com a carril bici.

La carretera a Albalat que arranca en l’Avinguda de Les Corts es troba en aquests moments per damunt de la cota de la vorera del poliesportiu. Si en compte de reomplir el desnivell que hi ha entre la vorera del poliesportiu i l’actual altura de la carretera aquesta es deixa com està i es fa un mur de formigó de separació,  existeix més que espai suficient entre el poliesportiu i la carretera per fer-hi un carril bici i fins i tot aparcaments. D’aquesta manera se separaria la carretera de la via de servei –que es trobarien a dues altures diferents- i es podria fer en aquesta el carril que volem. Amb voluntat i decisió política i una xicoteta modificació tècnica, que a més previsiblement abaratiria el cost del projecte, es podria tenir una primera fase d’un carril bici que és més que necessari.

Proposem, com hem dit ja, que es cobrisca el col·lector construït deixant-lo a l’altura de la cota del poliesportiu i que es deixe la carretera més alta. Sols caldria tenir en compte, quan es cobrisca el col·lector, deixar també enllestides les canalitzacions i els registres per posar-hi posteriorment fanals per enllumenar el carril bici i/o de vianants. Una vegada concloses les obres, i amb el pressupost de 2016 l’ajuntament sols deuria ocupar-se de pintar i adequar el carril bici i posar-hi la il·luminació. Espai en sobraria.

Aquesta decisió cal prendre-la ja, donat que d’acord amb el bon ritme a que van les obres entenem que aviat es cobrirà el col·lector i ha de tenir-se clar què es vol. Sobre el terreny hem vist igualment la possibilitat de realitzar una rodona per regular el trànsit a l’altura del carrer Joan Fuster i un altra al final, a l’altura del creuament amb el camí de la Creueta. Totes dues rodones pensem que no estan contemplades en el projecte inicial però ara és el moment de fer-les, ja que millorarien la seguretat vial i facilitarien l’ús del propi carril bici que proposem.

Per al pressupost del 2016 M+S ALGEMESÍ estudiarà i proposarà una partida pressupostària no sols per acabar aquesta fase del carril bici, sinó també per començar i executar la segona fase que connectaria la rodona que proposem construir a l’altura del carrer Joan Fuster amb l’Avinguda de les Corts i la rodona de la Calàndria.

M+S ALGEMESÍ considera que no es pot perdre aquesta oportunitat i, vist l’estat d’execució de les obres, demanem a l’actual equip de govern que consensue ràpidament amb els tècnics que porten el projecte aquests aspectes i que busque, si escau, el finançament que calga per si alguna part de la modificació no entrara en el projecte.

Ens posem a disposició de l’actual equip de govern per brindar-los qualsevol ajuda en aquesta qüestió i li demanem que pose a tot l’equip tècnic municipal a treballar en aquestes propostes que pensem que són beneficioses per al poble. Tant l’acabament de l’obra per poder construir un carril bici, com l’execució d’eixes rodones, millorarà molt l’urbanisme de la zona i farà d’Algemesí una ciutat més sostenible..