//
esteu llegint...

Economia i treball

El nostre treball comença a donar fruit

LES PROPOSTES HAN ESTAT CONSENSUADES I SERAN APROVADES PER UNANIMITAT

Hui hi ha plenari i s’aprovaran dues propostes nostres; la tercera s’aprovarà després de l’estiu.

La primera és una modificació sobre l’ordenança del cementeri. A partir del treball que feren els tècnics municipals en la legislatura anterior, treball que volem destacar, s’adaptarà eixa ordenança a la normativa actual i a més, i a proposta nostra, modifiquem la política del pagament dels nínxol dobles perquè siga més favorable al ciutadà. L’actitud de l’equip de govern i en especial del regidor de serveis públics ha estat sempre positiva. També la del PP que ha fet propostes de millora. Estem contents no perquè s’aprove una proposta nostra, que això és secundari, sinó perquè hem treballats tots conjuntament. Això és allò important. El mèrit és de tots, tècnics i polítics de tots els colors.

També s’aprova la baixada de les taxes de les pistes esportives. El dia 6 presentàrem la nostra proposta. Posteriorment el dia 7 l’equip de govern anuncia també que farà una propsota de baixada, tot i que fins els 10 no presenta tal proposta. Finalment s’aprovarà una proposta refosa consensuada per tots, incloent el PP.  Novament el mèrit és de tots i els beneficiats els usuaris que sou els que importeu

Quedarà per passar la tercera proposta sobre l’ordenança de serveis socials. La nostra proposta també compta amb el vist i plau de tots els partits, però decidírem tots ajornar-la per tal de veure si aprofitem per introduir més canvis.

Estem al plenari per treballar i això hem fet.  Hem estat el grup municipal que més propostes ha presentat. Però  no sols hem aportat propostes sinó també hem buscat el consens necessari perquè s’aproven, sense crispació, dialogant amb uns i altres, buscant acostar postures. Allò important per nosaltres no és el càrrec que ocupem, sinó que la nostra feina done fruits, i si eixos fruits eixen del diàleg i consens millor. Estem contents que les  propostes -o el resultat final a partir d’elles- siguen aprovades amb els vots del PP, del PSOE i d’EU.  Eixa és l’autèntica pinça que a nosaltres ens agrada, la del diàleg i consens.

Estem segurs que no serà l’única vegada que passe. Anem a fer tot el possible per a que aquesta legislatura això siga la norma i no l’excepció. Volem treballar en positiu.

Bon estiu, i si és possible un poc més fresquet.