//
esteu llegint...

Participació i transparència

L’alcaldessa admet en comunicació una persona sense la titulació adequada

L’alcaldessa es posa “de perfil” i no imposa la seua autoritat: EU força a l’empresa a contractar a una persona que no té la titulació exigida

M+S ALGEMESÍ sempre comprova per vàries vies les informacions que llença i s’assegura de que en la “piscina” hi ha molta aigua abans de tirar-se, no com l’equip de “desgovern” que ens ha tocat aguantar que no saben ni llegir-se un plec de condicions abans de pressionar a ningú. Si volien col·locar algú dels seus cal assegurar-se, almenys, que compleix els requisits tècnics. Però ni això saben fer bé.

Sols cals anar al plec de condicions tècniques pel qual s’atorgà el servei de comunicació per veure la titulació que han de tenir el treballadors de l’empresa. En aquest cas el plec de condicions tècniques és clar:

“La empresa adjudicataria debe incorporar a su plantilla el personal adscrito al Servicio con las características siguientes:

En lo concerniente al personal a aportar por la empresa adjudicataria, los periodistes deberán contar con 3 años de experiencia profesional de periodismo acreditado con certificaciones de las empresas donde haya desarrollado sus servicios y deberán ser licenciados en Ciencias de la Información/Comunicación Audiovisual.

Cap d’eixos dos requesits es donen en el cas de nepotisme que férem públic ahir. Tant EU, que és qui ha forçat el tema, com l’Alcaldessa, que és l’última responsable del que passa, permeten que a hores d’ara el responsable de les xarxes socials i altres aspectes comunicatius siga una persona que ni té la titulació de ciències de la informació o comunicació audiovisual, ni té acreditada tres anys d’experiència en el sector. I malgrat això li han donat un despatx oficial en l’ajuntament. Poc ens podem fiar d’un partit, d’un regidor i d’una Alcaldessa que, essent coneixedors d’aquesta circumstància, que essent coneixedors que la formació de la persona en qüestió no s’adequa al perfil que obligatòriament s’exigeix, no sols ho toleren, sinó que ho incentiven i ho defenen. Tant l’Alcaldessa com EU són incapaços d’explicar i justificar aquesta situació. Covardament es parapeten darrere l’empresa que utilitzen com a escut protector, i no són capaços de trobar una eixida a una solució de la qual sols ells són responsables. Des de M+S ALGEMESÍ no jutgem la vàlua intel·lectual ni professional en el seu camp de la persona en qüestió, vàlua que sabem que la té. No obstant això, la seua formació no es correspon amb el perfil de professional que l’ajuntament exigeix. No som nosaltres el que hem posat com a requisit eixa titulació, sinó que fou el plenari. I si això és un requisit cal complir-lo i fer-lo complir. Però tenim un equip de govern i una alcaldessa que estan disposat a mirar cap altre costat per practicar l’”enxufisme”, tenim un equip de govern que confon governar amb col·locar als seus. Ahir l’Alcaldessa ens demanava que la deixarem governar, quan en realitat el que ens demanava era que miràrem cap a altre costat quan ella passava de complir la legalitat. Únicament demanem que es complisca la legalitat i el plec vigent, tinga les conseqüències que tinga; no demanem res més.

Des de M+S ALGEMESÍ responsabilitzem a la màxima autoritat de no haver sabut solucionar un tema que fa quasi dos mesos li plantejàrem, de mirar cap a altre costat, de no imposar la seua autoritat –és la primera autoritat!- Ella no sols permet una irregularitat sinó que l’encobreix. És ella i sols ella l’única responsable de les conseqüències a curt i llarg termini que puguen derivar-se d’aquesta situació. M+S ALGEMESÍ sempre va a defensar que la transparència i la legalitat siguen la bandera de les actuacions municipals.

No oblidem que aquesta situació, totalment evitable per l’equip de govern, ja ha tingut víctimes col·laterals en la mesura que qui exercia de responsable de premsa ha abandonat momentàniament el càrrec i veurem si no és definitivament. Esperem que no en tinga més, però no ens tremolarà el pols a l’hora de defensar els interessos dels ciutadans d’Algemesí