//
esteu llegint...

Economia i treball

Els 3 anys de funcionament del pàrquing han costat ja 194.000€ als algemesinencs

Als  70.000€ de pèrdues de 2013 i als 66.000€ de 2014 cal sumar-li ara 58.000€ de pèrdues de 2015.
Quan sols teníem l’ora l’ajuntament ingressava cada any entre 4.000€ i 6.000€.

L’herència de l’etapa popular la continuarem pagant en forma de factures tots els algemesinencs, tot i que ja no estiguin en el poder. Per tercer any consecutiu el contracte de gestió conjunta de pàrquing i ORA ha generat pèrdues, quan anteriorment, quan sols teníem l’ORA, aquestes, d’existir les assumia l’empresa. En el nou contracte, que recentment la Sindicatura de Comptes assenyalà com a irregular per eixe motiu, som tots els ciutadans els que assumim les pèrdues.

Pel que fa a l’any 2015 la recaptació de l’ORA ha estat 500€ superior a la de l’any passat, 136.141€ mentre que la del pàrquing sí que ha augmentat per l’increment del número d’abonats. Enguany el pàrquing ha ingressat, 40.461€. Els 58.000€ que ens ha costat enguany són el resultat de sumar els 37.000€ que ha calgut pagar a l’empresa que té la concessió de l’obra i de la segona planta del pàrquing, amb els 21.000€ de manteniment (llum, neteja, ascensor, administrador) que ens costen les 100 places en propietat que té l’ajuntament i que no ha venut encara.

Comparem què passava abans i què passa ara. En 2011, penúltim any de tenir sols l’ORA es recaptà més o menys el mateix, 141.000€, que venia a ser el cost de gestió. Amb eixa xifra de recaptació l’empresa pagà a l’ajuntament quasi 5.000€. En 2012 sí que hi hagué un dèficit de 23.000€ però com que les empreses són empreses per arriscar-se a guanyar o perdre, pagà igualment un cànon de 4.300€. Des de 2013 l’empresa no perd mai diners i som els algemesinencs els que assumim les pèrdues. Si hi ha guanys, però ens els repartim. Tal i com ha fet el PP en tots els terrenys en que ha entrat, signaren un contracte per socialitzar les pèrdues. Tal i com ja informàrem la Sindicatura l’atenció al govern popular perquè “l’adjudicatari no assumeix cap risc d’explotació, ja que percep una contraprestació mínima per la prestació del servei contractat”. La normativa europea i estatal exigeix “la transferència del risc d’explotació al contractista, circumstància que no es dóna en el cas present” segons la Sindicatura, circumstància que no es dóna ací.

Són quasi 200.000 el que ens ha costat la seua idea brillant de fer un pàrquing. Això, més els 6 milions de l’obra que també ha pagat el contribuent. El famós “cost zero” s’ha demostrat una gran mentida i el PP encara no ha demanat perdó pel mal que han fet a Algemesí.

Per si fóra poc forçaren, en contra del criteri que després ha marcat la Sindicatura de Comptes, que el contracte tingués una duració de 20 anys, i no de 4 o 6 que indica la Sindicatura. D’haver fet el que pertocava en 2017 el pàrquing i l’ORA podrien tornar a ser de competència municipals de manera que no es generarien pèrdues –o serien mínimes-. El problema el tenim pel fet que el servei el presta una empresa privada, ja que això, per contra del que ens fan creure, encareix el resultat final. Però la realitat és que fins el 2032 estem vinculats, i això significa que de continuar així la cosa, al final dels 20 anys superarem el milió de pèrdues.

No és d’estranyar, ja que tenim un pàrquing que ha costat 6 milions d’euros i que sols genera uns ingressos de 110€ al dia. Tota una ruïna de difícil solucions. Almenys els responsables de tal decisió deurien ser valents, donar la cara, reconéixer que s’equivocaren i deurien acabar demanant perdó.