//
esteu llegint...

Economia i treball

Per no renegociar el contracte, ens costarà diners a tots els algemesinencs

😱 Nou desficaci de l’equip de govern. a través d’una entrada de facebook “modifiquen” els efectes reals del contracte de l’ORA, de l’ordenança reguladora i de la fiscal.

Una vegada més l’actual equip de govern pren decisions populistes que perjudiquen les arques municipals i afavoreixen a les empreses concessionàries. A més a més, tenen el valor de modificar una ordenança reguladora, una fiscal i un contracte de servei símplement amb un anunci en el facebook municipal. El passat divendres dia 1 a les 13.50 publicaren al facebook oficial una entrada en la que es deia que a partir del dilluns dia 5 no es pagaria l’ORA ni vesprades ni dissabtes dels mesos de juliol i agost. Eixa decisió sols la pot prendre el plenari.

Aquesta setmana el portaveu del Grup Municipal M+S ALGEMESÍ ha passat per tots els departaments municipals per veure l’expedient d’aquesta modificació i els informes tècnics pertinents.. Ha repassat també totes les resolucions d’alcaldia del mes passat per veure qui havia acordat això i quines eren les contrapartides que oferia l’empresa per aquesta modificació que la beneficia. No ha trobat res.

Ens sembla lògic que, donat que durant aquests dos mesos la demanda de places d’aparcament a la zona ORA disminueix considerablement, i tal i com han fet en altres poblacions, es plantege aquesta mesura amb la que estem d’acord. Però cal prendre-la en el temps i la forma pertinent, seguint els mecanismes legals i sobretot negociant amb l’empresa una modificació del contracte. Res d’això s’ha fet i ens trobem novament amb una decisió totalment arbitrària i contrària a dret que soscava el principi d’autoritat del ple.

No oblidem que tal i com ja indicà la Sindicatura de Comptes, l’empresa concessionària no assumeix cap risc en el contracte de rotació del pàrquing i l’ORA, ja que té assegurat uns ingressos de 214.000€, donat que si la recaptació no arriba a aquesta xifra el que falta ho assumeix l’ajuntament. El primer i segon any  els hem pagat uns 50.000€ cada any. A eixe dèficit crònic caldrà sumar-li els que es deixe de recaptar per les vesprades i dissabtes d’aquest dos mesos. Això no ho pagaran els usuaris de l’ORA, però sí ho pagarà el contribuent. Segons el nostres càlculs, i d’acord amb les xifres de l’estiu passat, la decisió ens costarà uns 4.000€. L’empresa cobrarà el mateix que si prestara el servei i no pagarà eixes hores als seus treballadors, motiu pel qual augmentarà el seu marge de benefici. Caldria, doncs, haver negociat amb l’empresa i haver iniciat un expedient de modificació del contracte per tal que eixes hores que ella s’estalviarà revertiren en una menor compensació per part de l’ajuntament.

Conforme s’ha pres la decisió la gran beneficiària d’aquesta decisió és l’empresa adjudicatària de l’ORA i el gran perjudicat les arques municipals que enguany deuran destinar 4.000€ extra a compensar l’empresa, diners  que podríem destinar a benestar social o a educació. Una vegada més l’actual equip de govern pren decisions a la lleugera jugant amb els diners públics i buscant, no el benefici de les arques municipals, sinó el de l’empresa adjudicatària. No estem en contra de la mesura, tot el contrari, però sí en contra de conforme s’ha gestionat ja que perjudica clarament l’economia municipal.

A tot això cal sumar que tenim uns responsables polítics que no es mereixen la confiança que els hem atorgat. La veritat és que governar a base de resolució d’alcaldia és penós, però fer-ho a base d’anunci en facebook és deplorable. Existeix una Ordenança reguladora de l’ORA que en la disposició adicional tercera estableix “Per acord del Plenari, sense necessitat de subjectar-se als tràmits corresponents a la modificació d’ordenances, amb els oportuns i previs informes tècnics, podran modificar-se els dies i les hores en què regirà l’estacionament limitat per a qualsevol de les vies ja determinades.”. Ni la Junta de Govern, ni un decret d’Alcaldia poden modificar l’horari. Bastava haver-ho portat el dia anterior a plenari i haver-ho fet amb tots els informes tècnics corresponents. La improvisació i caos que impera actualment en l’ajuntament han fet que no siguen capaços ni de fer això. El “govern del talladet” no sols no pren les decisions adequades, sinó que no les pren de la manera adequada. Però no sols això, a hores d’ara no sabem qui ha pres la decisió. Legalment ningú ha donat eixa ordre, ningú ha modificat res. No eixisteix cap document administratiu que modifique t l’horari més enllà d’un simple “meme”.

Eixa suplantació del ple per un “meme” resulta una falta de respecte i de menyspreu absolut cap al conjunt de regidors que conformem l’ajuntament. Si a més un govern falsament progressista actua novament amb els paràmetres de la dreta perjudicant les arques municipals i beneficiant les d’una empresa resulta, a més, indignant.