//
esteu llegint...

Participació i transparència

L’ajuntament recull dades personals en un formulari Google no legalitzat a l’AEPD

El regidor de participació i comunicació ha tirat pel camí del mig creant un formulari que recull dades com nom, cognom o DNI. desconeixem quin funcionari és responsable del control de les dades ni si estan en mans dels polítics

Enguany l’ajuntament d’Algemesí ha decidit recollir dades de caràcter personal a través d’un formulari de Google ubicat en la pàgina sobre els pressuposts participatius. Es crea així un fitxer que no ha estat donat d’alta en la l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). Entre els fitxes municipals donats d’alta  en l’AEPD no hi ha cap que tinga com a finalitat recollir dades per al procés participatiu.

En el formulari que cal omplir per aportar propostes a través de la web s’hi demanen dades personals com són el nom i cognoms, els DNI,el telèfon o el correu electrònic, dades que queden vinculades entre si i a disposició del funcionari -o polític- responsable del fitxer. No cal dir que l’enviament de dades personals en eixes circumstàncies no s’ajusta al que demana la llei que obliga a qualsevol administració que necessite crear un fitxer a “la creació, modificació o supressió dels fitxers de les administracions públiques sols podrà fer-se a través de disposició general publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat o Diari oficial corresponent” (article 20.1 de la llei 15/1999).

Al BOPV no consta cap publicació creant un fitxer destinat a tal fi, amb la qual cosa la recollida d’aquestes dades estaria infringint la llei de protecció de dades. Les administracions públiques han d’actuar de manera exquisida en el tema de la protecció de dades. Infringir aquesta normativa es restar credibilitat a l’ajuntament davant la ciutadania. M+S ALGEMESÍ presentarà una instància per a saber quina és la persona responsable del fitxer, i si és polític o funcionari. Açò no és una qüestió menor, ja que seria molt greu que les claus d’eixe formulari Google estigueren en mans d’un polític, donat que aquest no pot ser el responsable d’un fitxer d’aquest tipus, sinó que ha de ser un funcionari responsable, cosa que no és el cas. I en cas que les claus i la responsabilitat fóra d’un funcionari la no legalització del fitxer estaria posant al funcionari en una situació molt delicada.

Siga com siga, els fins no poden justificar els mitjans. Un any més s’ha improvisat en el tema dels pressupostos participatius. Sembla lògic crear un fitxer per a recollir propostes, no ens oposem a això, però sí que ens oposem a fer-ho mal i a que eixes dades estiguen a l’abast de qualsevol que les pot utilitzar per altres finalitats diferents per a les quals no s’han recollit. La no regularització del fitxer implica el no control oficial del mateix. S’ha tingut un any per a legalitzar el fitxer i no s’ha fet. Durant deu mesos el regidor responsable del tema ha estat alliberat i cobrant de les arques públiques. Ha tingut més que temps de sobre per ordenar la legalització del fitxer, i no obstant això, no ho ha fet.

El pitjor de tot és que malgrat no estar publicat el fitxer al BOPV ni legalitzat davant l’AEPD s’hi ha posat l’advertiment relatiu a la rectificació i baixa en el fitxer, advertiment que hi deu constar en els fitxers legals. Es  busca així donar així una aparença de legalitat d’una recollida de dades que no ajustada a la llei. El regidor que, segons ha difós per twitter, s’ha encarregat d’actualitzar personalment la pàgina, deu assumir també la seua responsabilitat en aquest tema.

I no parlem d’una simple irregularitat administrativa, sinó del que la llei que regula la protecció de dades qualifica com a falta “greu”: procedir a recollir dades de caràcter personal sense haver-se publicat el corresponent anunci del fitxer al BOP (art. 44.3.a de la llei 15/1999). Al ser una administració la AEPD no aplica sanció pecuniària, però si aquesta mateix falta fos comesa per una empresa privada la sanció oscilaria entre els 30.000€ i els 600.000, la qual cosa en dóna a entendre la gravetat d’uns fets que mai deurien haver-se produït.