//
esteu llegint...

Cultura i festes

La Diputació d’Alacant, governada pel PP, presenta recurs d’inconstitucionalitat contra el decret-llei del pluriligüisme de setembre

En vespres del 9 d’octubre, dia nacional valencià, novament el PP utilitza la constitució i els tribunals per atacar el fet diferencial valencià de la llengua

 

En el dia de hui el servei jurídic de M+S ALGEMESÍ ha rebut el recurs en el qual la Diputació d’Alacant planteja una qüestió d’inconstitucionalitat contra el Decret-Llei 3/2017 d’1 de setembre pel qual s’adapta per al curs 2017-2018 el conegut per tots com a Decret del plurilingüisme. A més a més sol·licita també es valore la suspensió d’aquest Decret-Llei 3/2017.

Evidentment el partit, que forma part de la causa judicial perquè en presentarem com a codemandants, estudiarà conjuntament amb el seu advocat la millor estratègia jurídica per fer front a aquesta qüestió i a la resta de qüestions anteriors plantejades.

Però això no treu que ens vegem en l’obligació de fer una primera valoració política sobre les intencions també polítiques, que no jurídiques, que estan darrere del comportament del PP d’Alacant. Aquest utilitza la Diputació com a ariet contra la llengua dels valencians, llengua que parlen i/o estimen molts alacantins i alacantines. Al PP d’Alacant li hem de recordar que en matèria d’educació i de política lingüística, per molt que ells diguen, i fins i tot encara que ho qüestionen determinats tribunals, els interessos generals dels valencians estan representats per la Generalitat Valenciana i per la Conselleria d’Educació. És per això que nosaltres ens hem posat del seu costat.

No obstant això, no ens estranya gens que un partit com el PP que ha utilitzat i utilitza la Constitució per imposar un model polític d’Estat a cops de porrades, i que és incapaç de fer servir-la servir com a arma de convivència, plantege ara una qüestió d’inconstitucionalitat. És marca de la casa PP.

Ha utilitzat i utilitza la Constitució com a eina d’eliminació de les diferències culturals. Sembla mentida que a tota una Diputació no li importe que el número de valencianoparlants de la seua província estiga en retrocés. Més bé actua per a que així siga. A ningú se li ha d’obligar a utilitzar el valencià, però és una aberració que es busque que uns ciutadans d’un territori que té dues llengües no tinguen el coneixement no tinguen el suficient domini d’una d’elles. Això no passa en les societats modernes. Però és evident que això és el que busca la Diputació d’Alacant. Reclamen el “dret” a la ignorància d’una de les llengües, que amb independència que siga la que utilitzen, deurien d’estimar com a pròpia, tal i com els valencianoparlants fem amb el castellà.

Tenen tot el dret legal a plantejar aquesta qüestió i totes les que vulguen però cal desemmascara ja la hipocresia d’un partit que utilitzar perversament una institució tan respectable com és la Diputació d’Alacant.

Ens preguntem si d’ací poc no veurem també al Cap de l’Estat –al que ningú ha votat, per cert- emetent també un discurs acusant de mals ciutadans als que volem que el valencià siga una llengua normalitzada i coneguda en tot el territori valencià. Al pas que van les coses no ens estranyaria ja.

M+S ALGEMESÍ no pot més que lamentar aquest atac que s’està fent a l’intent de superar el model lingüístic anterior segregacionista, que separava als alumnes en dues línies. El decret del plurilingüisme, no qüestionant en la majoria de comarques i centres, ajudava a alumnes valencianoparlants i castellanoparlants a conéixer millor les tres llengües de l’ensenyament. No sols utilitzen la Constitució com a excusa per a impedir-nos utilitzar el nostre Dret Civil Foral. No sols no la compleixen pel que fa al finançament i la redistribució de la riquesa. Ara també la utilitzen com a eina d’agressió contra l’ensenyament de la llengua pròpia dels valencians i valencianes.

Queda clar que aquesta Constitució no és una constitució neutral, sinó una Constitució pensada per anul·lar els trets diferencials valencians, una constitució que no podem estimar com a pròpia. Queda clar també que el lema de la manifestació del 9 d’Octubre que convoquen els partits d’esquerres,“Si al valencià”, és del tot encertat.