//
esteu llegint...

Tots els temes (cronologia)

L’alcaldessa intentà intimidar-nos dient que aniran contra el nostre patrimoni personal

Com Rajoy, utilitza públicament l’estratègia de la por per evitar que votem el que considerem millor per a Algemesí. en ple digué que demanaran davant un jutjat que paguem nosaltres els jornals dels regidors desalliberats

 

En el plenari extraordinari de dimarts passat es va votar, per fi, el recurs presentat pels tres regidors que en juliol de 2015 el plenari alliberà, i que el mateix plenari decidí desalliberar en juny de 2017.

Cal dir que fou un plenari molt correcte per totes les parts excepte per una, la Sra. Alcaldessa, que perdé absolutament els papers. En la intervenció final de més d’11 minuts anuncià que presentarien un recurs contencions-administratiu per a declarar nul l’acord de juny i que, de guanyar-lo i tenir que pagar-se cap indemnització o cap jornal retroactiu, demanarien al jutjat que fos pagat del patrimoni personal dels dotze regidors que no acceptàrem la seua proposta d’acord.

Evidentment no podem tolerar que Trenzano, utilitzant el torn de paraula com a alcaldessa i no del partit, traspasse eixa línia roja. No és acceptable en política que com a màxima autoritat, a la que nosaltres votàrem, propose actuar contra el patrimoni d’aquell que no accepta, argumentant-ho i votant en contra, la proposta d’acord que ella fa. La política de Trenzano cada vegada se sembla més a la de Rajoy, de qui ha decidit copiar l’estratègia de la por i intimidació al dissident. Ella mateixa ha votat en diferents ocasions propostes que contaven informes desfavorables dels tècnics i ningú li ha exigit el seu patrimoni com a garantia del que votava. Quan votà a favor d’augmentar el preu de les hores extra -amb un doble informe desfavorable- ningú li va dir que igual les tenia que pagar ella pel simple fet que no votava el que indicava un tècnic.

Al capdavall, plantejar que dotze regidors responguen amb el seu patrimoni si no se’ls dóna la raó, és actuar de manera hipòcrita, si tal proposta ix de qui no ha demanat al seu regidor de personal, ni a si mateixa, respondre amb el propi patrimoni de l’acomiadament improcedent d’una treballadora. Quan prengueren la decisió sabien perfectament, perquè així els tècnics els ho explicaren, que el jutjat el declararia improcedent, tal i com va passar. Però malgrat tot, ho feren. I això ha causat un perjudici econòmic al consistori al qui el plet li costà 14.000€,  i que a més ha deixat de percebre 40.000€ de subvencions. Però malgrat això, M+S ALGEMESÍ mai va demanar que feren front a l’error amb el seu patrimoni. Qui deuria fer front, segons el seu argument, a eixe forat?

No podem negociar absolutament cap tema polític amb qui, a l’estil “marianista”, opta per utilitzar la por com a instrument polític. Ja diguérem en les intervencions anteriors al seu parlament que el que calia era trobar una solució política a un problema polític. Després de dos anys de funcionament amb un model d’organització del govern que al nostre entendre -i al de la majoria del plenari- no ha funcionat, i després de múltiples desencontres per eixe model fallit, el ple decidí legítimament finalitzar el model i permetre així el sorgiment d’un nou model organitzatiu més beneficiós per Algemesí. No oblidem que fins i tot EU proposava canviar els alliberaments, i fins i tot el model.

Durant més de quatre mesos hem esperat una nova proposta que sols l’alcaldessa podia fer. I què ens hem trobat? Que en lloc d’obrir portes ha decidit tancar definitivament la que li proposàvem obrir. I ens hem trobat també amb l’anunci d’actuar contra el patrimoni dels que li duen la contrària. És doncs l’equip de govern qui tanca la via política en el tema organitzatiu. Per coherència i dignitat caldrà també tancar la resta de temes, donat que no seria lògic seure a negociar absolutament res amb qui pretén atemptar contra el patrimoni personal dels que discrepen.