//
esteu llegint...

Bases d’execució del pressupost 2015

Bases d’execució del pressupost 2015

Bases d’execució del pressupost 2014 Bases de com funciona el pressupost per “dins”. Explica la seua estructura, com fer canvis entre partides, defineix els conceptes que es fan servir (subvenció, transferència, despeses plurianuals…), determina les associacions que rebran un subvenció directa i la quantitat (Base 34a, punt 5é)

Debat

Sense comentaris.

Post a Comment