This category contains posts

Parlar de facilitar la participació dels veïns sense deixar participar als veïns

L’equip de govern ha presentat la seua proposta Reglament Orgànic Municipal, reglament obligatori per a municipis de més de 20.000 habitants, que d’ara endavant regularà aspectes bàsics de la vida democràtica d’Algemesí. Aquesta proposta estableix en el seu article 1 tres grans objectius pels quals es dicta aquest. Els objectius d’aquest reglament són: En primer […]

Demà dilluns expliquem la delicada situació post pàrquing, en l’assemblea participativa

Després del rotund fracàs de l’equip de govern en la venda de places del pàrquing municipal, la situació econòmica de l’Ajuntament d’Algemesí passa a ser ben delicada. Des de Més Algemesí entenem que sempre cal donar informació a la ciutadania, i especialment quan es produeixen situacions adverses en la política local. En aquest sentit, i […]

Un projecte estrella estrellat

Més Algemesí emplaça públicament a l’equip de govern de l’Ajuntament d’Algemesí a que aclarisca immediatament quines mesures econòmiques urgents pensa adoptar per pal·liar el fort cop econòmic que suposa la no venda de les places de pàrquing en aquesta primera subhasta. Recordem que estava pressupostat que de la venda s’obtingueren 959.997,74€. Segons els pressupostos, aquests […]

Convocatòria del plenari de gener de 2012

L’alcalde, per Decret de hui, ha resolt: “Resolució 164/2012, de 27 de gener, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí. Convocatòria Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària a realitzar el dia 31 de gener de 2012. En virtut de les facultats que em confereixen els articles 78 i 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, […]

L’Ajuntament d’Algemesí no ven cap plaça del pàrquing

Ahir conclogué el termini per demanar participar en la subhasta de les places de garatge que han eixit a la venda (106), a la qual tan sols es presentaren dues sol•licituds, segons ens han informat fonts municipals. Hui s’ha reunit la comissió baremadora i les ha desestimades les dues per no reunir el requisit de […]

Convocatòria del plenari extraordinari de l’1 de febrer de 2012

L’Alcalde, per Decret de hui, ha resolt: “Vist l’escrit presentat per la quarta part dels regidors d’este Ajuntament en sol·licitud de convocatòria de ple extraordinari (RE núm. 1124) amb especificació dels assumptes a tractar.En virtut del que disposa l’article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i […]

L’Ajuntament és l’únic responsable de la situació d’incertesa creada al pàrquing

Més Algemesí, considera totalment inacceptable la possibilitat, apareguda en la premsa, sobre que el consistori baralla la possibilitat d’obrir el pàrquing amb una única rampa per a entrar i eixir, ja que això pot tenir conseqüències negatives per a tots i dubtem que s’adequa a la legislació vigent per a un pàrquing d’aquestes dimensions. Aquest […]

El pagament del deute tensa l’economia municipal d’Algemesí

Més Algemesí vol mostrar la seua preocupació pel panorama econòmic que deurà d’afrontar l’economia municipal els propers 2012 i 2013 donat  el nivell d’endeutament que té l’Ajuntament d’Algemesí. Aquest panorama més que preocupant s’origina, en part, per la contraproduent política econòmica que sobre el deute municipal tingué l’anterior corporació popular. Aquesta començà el seu manament […]

Volen convertir la Ribera en el ‘Fem Valley’ de València

Més Algemesí vol mostrar la seua ferma oposició a la manera despòtica i obscurantista en que el Consorci de Residus Ribera-Valldigna ha portat el tema de la Planta de Valorització de Residus i del nou Abocador que pretén construir al costat de la Planta de Residus Sòlids de Guadassuar. Sorprén especialment la precipitació amb que […]

El deute de la Generalitat ofega l’economia local

La Generalitat Valenciana deu a l’Ajuntament 1’5 milions d’euros. En concret, a data 31 de desembre, 1.521.607,06€ segon la informació que ha preguntat i a la que ha tingut accés Més Algemesí. La Generalitat encara deu a l’Ajuntament algunes subvencions de 2008 i 2009 per valor de 39.485€, moltes de 2010 per un valor de […]

Demanem l’acabament de les obres del reg per degoteig

Per Salva Carrasco, representant de Més Algemesí al Consell Agrari Des de Més Algemesí estem preocupats, com molts altres grups i algemesinencs, per la situació del camp. El ben cert és que és un tema complex i que excedeix les competències locals, autonòmiques i fins i tot estatals. Però malgrat tot, sempre hi ha coses […]

Economia en caiguda lliure (1)

Molt ràpidament, la principal responsabilitat (no única) d’aquesta tragèdia social que estem patint té el seu origen en la concepció liberal de l’economia en aspectes claus -mercat immobiliari,  bancs i caixes…- i en la despesa pública sense control, ni criteris tècnics de tots els nivells de govern (autonomies, diputacions, ajuntaments i govern central). Simplement, l’economia […]