This category contains posts

Superàvit contable però no es poden reparar carrers, per què?

El tancament de l’exercici econòmic 2011 i la documentació que se’ns ha facilitat han posat de manifest la mala gestió de l’actual equip de govern en algunes parcel·les de competència municipal. Lluny del “triomfalisme” dels comunicats oficials, una mirada més detallada dels comptes de liquidació ens mostra quina és la realitat econòmica d’Algemesí. L’Ajuntament d’Algemesí […]

Convocatòria del plenari de febrer de 2012

L’alcalde, per Decret de hui, ha resolt:“Resolució 402/2012, de 24 de febrer, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí. Convocatòria Ple ordinari a realitzar el dia 29 de febrer de 2012. En virtut de les facultats que em confereixen els articles 78 i 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per […]

Demanem que el ple condemne la repressió contra els estudiants

No és política de Més Algemesí portar a plenari assumptes que no tinguen una relació directa i clara amb la política municipal, però en aquesta ocasió considerem que cal fer una excepció. El membres de la Coordinadora, molts de nosaltres pares i mares de xavals d’aquesta edat ens hem quedat impactats amb les imatges que […]

Una actitud que ens ix molt cara als algemesinencs

Més Algemesí considera preocupant i cridaner que en 2011 es gastara el doble en advocats i plets jurídics de l’inicialment pressupostat. Els pressupostos de 2011 contemplaven inicialment una partida de 19.000€. D’acord amb la documentació que obra en l’expedient de liquidació del pressupost de l’any passat les ordres de pagaments de la partida corresponent ascendien […]

Per una informació objectiva davant la intoxicació i la desinformació municipal actual

La darrera intervenció en el plenari del portaveu del grup municipal PP i a l’hora regidor de comunicació, així com el contingut de l’últim número del Butlletí d’Informació Municipal Berca posen en qüestió l’aparent “aperturisme” que la creació del Consell Municipal de Comunicació semblava apuntar. La primera obligació de la regidoria de Comunicació i del […]

Consideracions sobre l’atur local i comarcal

Com tots i totes sabem, l’atur és el problema més important què hem d’afrontar cada dia. En Més Algemesí en som conscients i volem aportar el nostre granet d’arena en forma d’informació i propostes. La primera feina a l’hora de buscar solucions és informar-se de la situació i analitzar les possibles eixides. En Més Algemesí […]

Tampoc cap empresa opta a gestionar la planta de rotació del pàrquing municipal i l’ORA

Novament el pàrquing torna a donar un disgust a l’equip de govern municipal i al poble d’Algemesí. El dilluns dia 6 de febrer concloïa el termini per tal que les empreses interessades presentares les seues ofertes per a quedar-se amb la concessió administrativa de l’ORA i amb el lloguer de la planta en rotació del […]

La Generalitat deu 360.000€ a l’Ajuntament per 3375 rebuts impagats d’IBI i fem

En concret la quantitat que deu és la de 359.193,04€ corresponents a 3375 rebuts i liquidacions per pagar. Aquests rebuts i liquidacions corresponen principalment al NIF del recentment finiquitat Institut Valencià de la Vivenda S.A –IVVSA- (2835 rebuts) i la resta als NIF de la Generalitat i al de la Conselleria de Obres públiques. La […]

Censura als mitjans de comunicació municipals

Ahir dijous se celebrà la primera reunió del Consell Municipals de Mitjans d’Audiovisuals, reunió que considerem una fita important per a Algemesí. Més Algemesí vol reivindicar la importància i la transcendència que té per a Algemesí el comptar amb dos mitjans de comunicació locals (el Butlletí escrit i la TV local) amb desenes d’anys d’experiència […]

Economia en caiguda lliure (2)

Adrià Girbés, economista Una economia de postguerra Pense que aproximadament sobre una tercera part de l’economia d’Algemesí comparada amb el que era el 2007 ha estat  destruïda per la crisi. Aquesta és el meu punt de partida,   la base de la  meua proposta i de les accions realistes que n’haurien de sorgir. A  causa […]