This category contains posts

Demanem una auditoria per revisar els comptes de la gestió de l’ORA

Més Algemesí sospita que l’escassa informació existent sobre la gestió de l’ORA pot afavorir i encobrir determinades irregularitats comptables que perjudiquen a l’Ajuntament. Entenem, a més, que s’ha produït una manca de control sobre l’empresa de l’ORA. Resulta inconcebible que no es troben els informes de les liquidacions anteriors a 2011. No és creïble que […]

Convocatòria del plenari de maig de 2012

Resolució 1036/2012, de 24 de maig, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí. Convocatòria del Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària a realitzar el dia 31 de maig de 2012. En virtut de les facultats que em confereixen els articles 78 i 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial […]

Zona blava: xifres irreals i servei deficitari

L’equip de govern municipal s’ha inventat un xifres irreals per al plec de condicions de l’ORA i el pàrquing i ho ha fet sense cap tipus d’informe tècnic municipal. Durant el darrer plenari extraordinari s’afirmà reiteradament que els costos de gestió del pàrquing i l’ORA eren de 177.000 (+IVA) així com que això quedaria pràcticament […]

El Partit Popular li dóna l’esquena a Algemesí

Des de fa anys Algemesí ha depositat la seua confiança, tant a nivell local, autonòmic, estatal i europeu en el Partit Popular, però una vegada més aquest li dona l’esquena al poble d’Algemesí. Novament, i tal com passà a finals de 2011 a nivell autonòmic, els representants del Partit Popular al Congrés dels Diputats han […]

El catàleg a debat

Com potser ja sabreu, l’Ajuntament d’Algemesí va iniciar la catalogació de béns i espais protegits de la nostra ciutat, procés que es troba actualment (i fins al 16 de juny) en la seua fase d’exposició pública. En la catalogació s’inclouen diferents apartats on s’agrupen els béns i els espais protegits segons el seu interés: béns d’interés cultural, béns […]

Sol·licitem veure l’estudi de viabilitat econòmica de la gestió del pàrquing

Més Algemesí lamenta que després d’haver passat per dos plenaris el tema de la gestió del pàrquing un dels documents que no haja estat damunt la taula siga un estudi econòmic sobre els costos i un estudi de viabilitat econòmica sobre l´ús del pàrquing i l’ORA.  Aquesta inquietud no és capriciosa. Ahir, va eixir en […]

Més Algemesí es congratula per que al final les coses es facen bé en relació al plec de condicions del pàrquing

Tal i com us comentàvem en l’anterior article de fa unes hores el plec de condicions del pàrquing i l’ORA es tornarà a debatre demà, però, i aquesta és la novetat, es farà correctament, tal i com sol·licitava Més Algemesí. Finalment, i tal i com nosaltres proposàvem e indicàvem, l’estimació parcial del recurs de Més […]

L’ajuntament anul·la el procés d’adjudicació del pàrquing i l’ORA i el torna a convocar

Més Algemesí, tal i com havia anunciat, presentà el passat dia 10 un recurs de reposició contra l’aprovació del punt 7 del plenari d’abril que convocava el concurs d’adjudicació del pàrquing i de l’ORA. Violant clarament l’article 117.2 de la llei valenciana de Règim Local el Sr Alcalde, després d’haver-se debatut i votat les esmenes, […]

Convocatòria del plenari extraordinari del 16 de maig de 2012

L’alcalde, per Decret de hui, ha Resolt: “Resolució 946/2012, de 14 de maig, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí. Convocatòria del Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de caràcter urgent. En virtut de les facultats que em confereixen els articles 79 i 80 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per […]

Rècord negatiu d’atur en Algemesí

Algemesí ha registrat, segons les dades del SERVEF, un rècord històric d’aturats. 3390 algemesinencs i algemesinenques es troben apuntats a les llistes de l’atur. Aquesta és la quantitat més alta que Més Algemesí té constància en els últims deu anys, després d’haver fet un estudi de la situació a partir de diferents  bases de dades […]

15 esmenes algemesinenques als Pressupostos Generals de l’Estat

Més Algemesí és un plataforma política local. No obstant això, la seua acció política no se circumscriu a l’àmbit local, sinó que sap que per defensar els interessos d’Algemesí cal fer política també a tots els nivells. És per això que, a l’igual que feu en els pressupostos anteriors, Més Algemesí ha fet les gestions […]

Recorrerem, per defecte de forma, l’aprovació del plec de condicions del pàrquing i l’ORA

Més Algemesí considera que l’aprovació del punt 7 de l’ordre del dia del plenari –l’aprovació del plec de condicions per a la gestió del pàrquing i l’ORA- es produí irregularment i, per tant, que cap la possibilitat que siga nul per defecte de forma. Quan s’abordà aquest debat, i donada l’existència d’una esmena parcial i […]