This category contains posts

Convocatòria del plenari d’octubre de 2012

L’alcalde, per Decret de hui, ha resolt: Resolució 1968/2012, de 26 de octubre, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí. Convocatòria plenari ordinari per al dia 31 d’octubre de 2012, a les 20.00 hores.  En virtut de les facultats que em confereixen els articles 78 i 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions […]

Assemblea participativa, dilluns 29 d’octubre

Aquest dilluns, a les 19.30 tindrà lloc al Saló d’Actes del Casino Liberal d’Algemesí una assemblea mensual preparatòria del plenari d’octubre. En aquesta assemblea informarem de les comissions informatives a les que han assistit Josep i Lorena i tractarem les mocions que presentarem al plenari. Com sempre, estas convidat a participar, a proposar, i a […]

Per un estudi seriós del clavegueram que resolga els problemes d’inundacions per pluges

Més Algemesí lamenta profundament que durant la legislatura anterior l’equip de govern no utilitzara la gran quantitat d’inversions de diners públics que vingueren a Algemesí a resoldre els problemes reals i quotidians d’Algemesí, sinó que els utilitzaren per fer vistosos edificis i reformes –la del Parc, el pàrquing, edifici de la Policia, centre Polivalents…-que ens […]

L’arbre més vell d’Algemesí mor poc a poc si no actuem ràpidament

Es tracta  d’un garrofer únic,  ubicat al conegut com a Motor de Massans al camí de la Parada de l’Olivera (coordenades 39.235989, -0.451706). Estem parlant d’un garrofer descomunal que segons els càlculs més prudents té més de 300 anys de vida i que com es pot apreciar en la foto 1 la seua soca difícilment […]

L’Ajuntament incompleix la llei sobre pressupostos i obstaculitza la tasca de l’oposició

La Llei Reguladora de les Hisendes Locals ( RD legislatiu 2/2004) estableix claríssimament, en el seu article 168 apartat 2n, que el projecte de pressupostos el President de la corporació “l’ha de trametre al ple de la corporació abans del dia 15 d’octubre perquè l’aprove, l’esmene o el retorne”. Això significa que a dia de […]

El mal servei fa que només el 0,2% dels registres d’entrada siguen electrònics

El desinterès de l’Ajuntament d’Algemesí per implantar l’administració electrònica i per facilitar la vida als ciutadans és total. Malgrat complir els mínims indicats per la llei 11/2007 i disposar de l’Oficina Virtual no ha impulsat el seu ús. A data 30 de setembre, front als 17.960 registres d’entrada presencials sols s’han presentat 37 registres d’entrada […]

L’alcalde “oculta” informació sobre la Setmana de Bous

El passat dia 24 de setembre el portaveu de MÉS ALGEMESÍ preguntà sobre diferents aspectes de la gestió i repartiment de les entrades que la Comissió Taurina dona a l’Ajuntament d’Algemesí. Com es pot comprovar en l’escrit de contestació elaborat i signat pel Sr. Alcalde, des d’Alcaldia s’oculta deliberadament  gran part de la informació i […]

Els dimarts volem escoltar-te.

Estimats amics i amigues, comencem poc a poc a reprendre la normalitat una vegada finalitzat aquest setembre tan festiu. Durant tot aquest període estival MÉS ALGEMESÍ ha estat en contacte amb vosaltres a traves de la seua pàgina web, el Facebook i twitter. El lema de MÉS ALGEMESÍ, com ja saps és “La teua veu […]