This category contains posts

L’ajuntament es gasta 6573,60€ en el dinar de Sant Antoni

Convida el triple de persones que en 2007 i més gent que en la Mare de Déu   L’equip de govern de l’Ajuntament d’Algemesí no deu haver-se assabentat que estem en crisi i que hi ha 3.292 ciutadans d’Algemesí aturats, perquè cada any continua gastant més en dinarots. Si l’any passat es gastà en el […]

Convocatòria del plenari de març de 2013

Resolució 607/2013, de 25 de març, de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Algemesí. Convocatòria plenari ordinari a realitzar el dia 28 de març de 2013 En virtut de les facultats que em confereixen els articles 78 i 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2.568/1986, de 28 de […]

Vicent Andrés Estellés, un poeta de poble i del poble

Més Algemesí vol recordar en el dia de hui, 20é aniversari de la seua mort, al gran poeta valencià Vicent Andrés Estellés. Vol agrair-li a ell, i a tota la generació de valencians i valencianes coetània,  que lluitaren contra la dictadura i la desmemòria amb la ploma i la paraula. Li devem, els devem, haver […]

La Confederació no repara la barana del magre perquè nega ser la titular del tram

La barana està ubicada sobre l’obra del riu, no en el camí municipal   En juny de 2012 Més Algemesí presenta un moció al plenari per demanar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que reparés la barana del riu Magre en la seua marge dreta per ser en molts llocs pràcticament inexistent. En l’actualitat representa […]

L’Ajuntament demana 1.000.000€ prestats i no paga als bombers

La situació econòmica d’Algemesí no és tan bona com indiquen   Tots els anys l’equip de govern d’Algemesí ens informa del romanent de tresoreria que té, dels diners que no s’ha gastat en l’exercici anterior, però tots els anys oculta informació sobre l’autèntic estat financer dels comptes municipals. La situació econòmica d’Algemesí no és mala, […]

L’aigua d’Algemesí no està contaminada per plaguicides

Però persisteix el problema crònic dels nitrats   Donada la recent contaminació de l’aigua potable d’Alzira i Corbera, i els antecedents de Llaurí I Carcaixent, Més Algemesí envià el 26 de febrer a un laboratori autoritzat per la Generalitat Valenciana, un mostra d’aigua potable d’Algemesí per tal de veure si contenia alguna traceria de plaguicides […]

No som ciutadans de segona: aigua de qualitat per a la Ribera

L’Ajuntament d’Algemesí ha sol·licitat a Aigües de València que tinga preparat els filtres per si de cas. Algemesí ni cap riberenc pot viure esperant ser el proper “agraciat” amb aquesta loteria macabra. Habitualment ja estem “agraciats” amb el reintegrament que són els nitrats, però també ens pot tocar la “grossa” dels pesticides. La Ribera necessita […]