This category contains posts

Un pàrquing de més de 6 milions recapta menys que una botiga de llepolies: 15’4€/dia per rotació

SOLS 12 VEÏNS TENEN UN ABONAMENT MENSUAL O ANUAL. Es coneixen les primers xifres d’utilització del pàrquing del Mercat i són pitjor del que la previsió més pessimista podia imaginar. El pàrquing es troba plenament en funcionament des del 8 de gener. Des d’aquell dia fins al 28 de febrer (52 dies) s’ha recaptat un […]

Convocatòria del plenari d’abril de 2013

Convocatòria plenari ordinari a realitzar el dia 30 d’abril de 2013 En virtut de les facultats que em confereixen els articles 78 i 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb el que estableixen els articles 46 i següents […]

Presentem Més Veu Jove, un nou canal de participació política dels joves

El nou projecte emmarcat al si de Més Algemesí té com a principal objectiu fer que la societat algemesinenca escolte les inquietuds, problemes i propostes de resolució dels joves. Aquest divendres 26 d’abril se celebrarà l’acte de presentació, on donaran a conèixer les seues línies d’actuació. El pròxim 26 d’abril a les 19h el Casino […]

L’ajuntament pateix problemes de liquiditat i acumula factures en el calaix per més de mig milio d’euros

Més de 550 factures sense pagar a uns 170 preveïdors   L’Ajuntament d’Algemesí no pot fer front a les obligacions comptables corrents per culpa, tant del deute de la Generalitat com de la gestió temerària de l’economia local que duu l’actual equip de govern. Aquest continua actuant com si no estiguérem en crisi i com […]

Presentem la nostra proposta per invertir els diners del romanent

Per primera vegada, que nosaltres tinguem notícia, un grup que no està en la Junta de Govern presenta al plenari, sota la forma de moció, una proposta d’expedient de modificació de crèdit amb el qual proposa en què van a gastar-se els diners del romanent. En el passat plenari s’aprovà una modificació de crèdit, incorporant […]

Els ciutadans no poden pagar l’ORA amb targeta malgrat que deurien poder fer-ho

Una vegada més l’Ajuntament fa deixadesa de les seues funcions i perjudica els interessos del ciutadans en no fer complir a l’empresa de l’ORA el plec de condicions. En aquest plec hi figurava com a requisit mínim que els expenedors “permetran I’ús de targetes recarregables així com targetes magnètiques”. Així doncs els ciutadans d’Algemesí deuríem […]

L’ajuntament imposa multes a qui no tanca els solars però ell no tanca els seus

Permuta o ven parcel·les sense tancar que causen molèsties als veïns   Tots els mesos, sovint per les queixes dels veïns, l’Ajuntament envia notificacions a particulars i empreses per tal que netegen i tanquen els solars de la seua propietat en la zona del Pla. Les normes urbanístiques sector z1-El Pla estableixen en el seu […]