Cultura i festes

M+S presenta una esmena a la totalitat als pressupostos municipals

El PP es bota la Llei i presenta els pressupostos fora de termini per obstaculitzar el debat i la presentació d’esmenes

 

Abans de 2011 mai cap partit havia presentat esmenes als pressuposts, segons ens han informat. Anteriorment a que M+S impulsara una nova de fer política l’oposició sols exposava les raons per les quals votava en contra i els refusava. Nosaltres, però, sempre hem pensat que el ciutadà es mereix M+S i per això tinguérem clar des del primer any que calia explicar clarament què faríem amb els seus diners.

Enguany ho tornem a fer per quarta vegada i ho fem presentant una esmena a la totalitat, tant del pressupost d’ingressos com del de despeses. I cal dir que malgrat l’intent d’opacitat i de dificultar aquesta presentació per part de l’equip de govern. Perquè tot i ser coneixedors que la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix en el seu article 168.4 que els pressupostos han d’estar presentat al plenari abans del 15 d’octubre l’equip de govern es bota novament la llei i els presenta el dia 28 de novembre. Però no contents amb aquesta tàctica dilatòria, per tal d’evitar que presentem esmenes i tinguem temps de treballar-los, cada anys retarda més l’entrega de la documentació a la resta de partits. L’any passat el plenari fou el mateix dia, el 28 de novembre, i la documentació per treballar-la se’ns facilità el dia 15. Enguany se’ns ha facilitat en poc més d’una setmana, se’ns ha facilitat el dia 20, cinc dies més tard. L’objectiu de l’opac i antidemocràtic equip de govern no és altre que impedir i dificultar al màxim la presentació de propostes i evitar el debat.

De segur que s’excusaran de manera covard, en que la “culpa és dels funcionaris”, quan són ells els únics culpables d’aquesta situació. Comencen a treballar els pressupostos molt tard i fins que ells no decidisquen els diferents aspectes polítics els funcionaris implicats –en realitat tots els Departaments- no poden acabar de concretar els pressupostos.

Malgrat tot, estem ultimant una esmena a la totalitat que presentarem en temps i forma abans del plenari per tal de demostrar que front a un pressupostos agressius amb la ciutadania és possible un pressupost en positiu, un pressupost social i transparent.

M+S ALGEMESÍ en la seua esmena aposta per eliminar pràcticament totes les despeses protocol·làries de menjars i “esmorzars de treball” No podem gastar-nos anualment més de 80.000€ en convidades. Apostem també per conservar llocs de treball públic que van a eliminar tal i com és una plaça de treballador del cementeri o una plaça del Gabinet Psicopedagògic que el PP enguany comença a desmantellar. Tal i com fan els seus homòlegs autonòmics i estatals el PP d’Algemesí vol aprofitar aquests mesos que li queden per desmuntar l’estat de benestar. Apostem doncs per mantenir els serveis que hi ha i millorar-los, així com apostem també per polítiques actives d’ocupació adreçades a majors de 45 anys o a joves, que el que necessiten són contractes, no beques. Per als joves universitaris també tenim propostes per ajudar-los en les eixides a l’estranger. Apostem, com no, pels nostres barris traslladant ja algunes propostes sorgides de les assemblees, tal i com són la creació de carrils bicis i campanyes de foment de l’ús de la bicicleta o programes locals específics per eliminar barreres arquitectòniques, crear zones higièniques per a gossos o dotar millor els espais de jocs infantils. Apostem també per millorar el Museu de la Festa, per potenciar projectes tan importants per al Raval com son el projecte Riu o el projecte “Barri Escola”. I com no, apostem també per invertir més en agricultura (augmentem més d’un 300% les ajudes agrícoles), el nostre motor econòmic, un motor que té totalment oblidat en els pressupostos l’equip de govern. Tot això sense oblidar el caminar cap a una major transparència i participació.

De fet, no sols creem una partida per poder realitzar consultes a la ciutadania (pensant en uns pressupostos participatius), sinó que apostem per millor la pròpia transparència dels pressupostos. Així, presentem dues esmenes a les Bases d’Execució que els acompanyen, per tal que es regule clarament el tema del cobrament de les dietes de manutenció per tal d’evitar desagradables malentesos, ja que considerem que aquestes també han de requerir de justificació documental.