Tots els temes (cronologia)

Convocatòria Ple 29 d’octubre i acta pendent d’aprovar ple setembre

(Click ací per a descarregar el PDF original de la convocatòria)
DADES DE LA SESSIÓ:

Dia: 29 d’octubre de 2015 (dijous)
Hora: 20.30 h
Lloc: sala de plens de la casa consistorial

 

ORDRE DEL DIA

 1. RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (17-09-2015).
 2. I. Gestió Territorial. Aprovació de l’addenda núm. 1 al conveni AMBILAMP.
 3. I. Cultura. Aprovació de la modificació de l’article 2 del Reglament Regulador del Consell d’Esports.
 4. I. Economia. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 11/2015, per crèdit extraordinari.
 5. I. Economia. Sol·licitud al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sobre la devolució de la liquidació definitiva de participació en els tributs de l’Estat de 2013.
 6. I. Economia. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre l’augment de participació en els tributs de l’Estat i no retorn del 2013.
 7. I. Economia. Moció del grup municipal Més Algemesí contra el maltractament financer als valencians i per un nou finançament.
 8. I. Gestió Territorial. Moció del grup municipal Més Algemesí per l’ús d’espècies autòctones mediterrànies en la jardineria municipal.
 9. I. Economia. Proposta del grup municipal Més Algemesí sobre la generació de crèdit extraordinari per a la xarxa de llibres.
 1. I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí per un procés participatiu per a la creació del recinte firal.
 2. I. Gestió Administrativa. Moció del grup municipal Més Algemesí relativa a la col·locació d’un memorial de les víctimes del vol IB602 estavellat a Eivissa en 1972.
 3. I. Cultura. Moció del grup municipal Més Algemesí sobre el respecte al principi d’aconfessionalitat a nivell municipal.

 

B)   CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

 1. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la número 1.596 a la número 1.744, del mes de setembre de 2015, en tràmit de quedar assabentada.
 2. Donar compte de l’informe de morositat corresponent al tercer trimestre de 2015.
 3. Donar compte de les línees fonamentals del pressupost de
 4. Despatx
 5. Precs i preguntes