Participació i transparència

L’alcalde en funcions utilitza el càrrec per afavorir interessos personals de regidors

Força l’emissió d’un informe favorable als seus interessos sense haver-se escoltat totes les parts. Volia convocar un plenari il·legal a aquesta setmana per retornar els jornals als regidors desalliberats en juny

 

Des de M+S ALGEMESÍ no podem més que denunciar la utilització partidista que està fent l’actual alcalde en funcions del seu càrrec. Si ja l’alcaldessa d’Algemesí deixà patent en l’últim plenari com no té escrúpols d’interpretar el reglament a favor seu intentant impedir que el públic preguntara sobre temes parlats al plenari, ara el seu substitut ha forçat al màxim les prerrogatives que té per intentar deixar sense efecte la decisió del plenari relativa a la retirada de retribucions de tres regidors de l’equip de govern.

Els tres regidors presentaren a finals de juliol un recurs de reposició contra l’acord municipal. El recurs el presenten a títol individual i respon sols a l’interès personal que tenen per recuperar el seu salari. Però el fet que siguen membres de l’equip de govern no lleva que l’obligació de l’actual alcalde en funcions siga la de defensar la legalitat vigent de l’actual acord. L’administració, i ell com a màxim representant aquest mes, no pot anar en contra del propis actes i no pot considerar-los, perquè sí, il·lícits.

Doncs Pere Blanco, amb una confusió total de papers, envià a dos serveis de consultoria jurídica d’Internet que té subscrits l’ajuntament una pregunta totalment manipulada i amb informació falsa i inexacta per tal que li contestaren el que ell volia. D’entrada ocultà en la pregunta que es tractava d’una moció -concepte jurídic important- i ho disfressà com a “proposta d’acord”, que és un altra cosa. A més, i com a alcalde que actuava indicava que “a nuestro entender el acuerdo adoptado adolece de diferentes ilegalidades” passant a assumir acríticament els cinc punts que al·legen els demandants.

Ningú discuteix que els regidors puguen presentar un recurs al·legant el que consideren convenient, al·legacions que seran contestades per nosaltres en el termini legal. Però el que no podem consentir és que l’actual alcalde, sense escoltar les nostres raons, no defense la voluntat del plenari, tal i com marca la llei, sinó que done per vàlides i assumisca unes al·legacions que sols el plenari o un tribunal pot donar per vàlides. Com alcalde ha d’assumir la voluntat del plenari clarament manifestada i defensar-la. És evident que no està a l’altura del càrrec encomanat.

Però no content amb eixe ús pervers de la institució la setmana passada ens anuncià la seua voluntat de convocar per a aquesta setmana un plenari extraordinari per a votar el recurs de reposició, tot i no disposar de l’expedient sencer, ni haver-se acabat encara el termini de presentació d’al·legacions al qual teníem dret. És a dir, la seua intenció era la de resoldre un assumpte tan important com aquest sense escoltar a una de les parts i amb informes parcials i viciats. Qualsevol trampa li sembla bona per retornar els salaris als companys. L’actual alcalde en funcions podria haver-se sumat al recurs que plantejaven els companys, però no ho ha fet i per tant, tot i votar que no a la proposta de ple, està obligat, com alcalde actual, a defensar-la.

No content amb això, ha obligat a un Secretari, que està de vacances, a que emeta un informe a partir sols dels recurs i de les respostes a la pregunta absolutament manipulada que ell ha fet a les consultories. És inaudita l’emissió d’un informe tècnic a meitat de procés i abans de les nostres al·legacions. Però volia assegurar-se que li era favorable. Això sols és explicable per la pressió política que està exercint en favor dels interessos monetaris particulars dels regidors desalliberats. Resulta trist i paradoxal que qui ha vingut en dues ocasions a parlar amb nosaltres per a poder dedicar-se a temps complet a la gestió municipal, que és el que devia haver fet des de 2015, ara torne novament a renunciar a eixa dedicació completa, tot i saber que nosaltres l’aprovaríem.

Estem davant un problema polític que sols té una solució política, i a això és al que hauria dedicar l’alcalde en funció el temps, a proposar solucions polítiques. Estem oberts a escoltar qualsevol proposta política que faça, però no tolerarem aquestes pràctiques fosques seues.