Cultura i festes

Demanem que es respecte el traçat original de la vorera del Carrer Nou del Convent

Tot i que el traçat de la volta general de la processó de la mare de déu és bic el PP l’alterà posant-hi contenidors soterrats, ara s’anul·len, però no es retorna al traçat original. Reclamem veure l’informe del tècnic de cultura avalant que no es respecte el traçat original

La poca sensibilitat que el PP demostrà amb determinats aspectes de la festa va fer que decidirà instal·lar uns contenidor soterrats al carrer nou del Convent, cantó amb Sant Josep de Calassanç. Per fer-ho va agafar dos metres de calçada que va convertir en vorera., desviant així l’eix de la calçada.

Aquesta desafortunada decisió tingué vàries conseqüències. La primera és que dificultava a vehicles gran, especialment al camió de recollida del fem fer aquest gir. Aquest té una maniobra molt ajustada, quan no impossible i això comporta que tinga  que envair o pujar damunt l’altra vorera contrària, envaint l’espai dels vianants. L’altra conseqüència, i més important, és que s’alterà innecessàriament el trajecte de la Volta General de la Mare de Déu, recorregut que és Bé d’Interés Cultural i que no pot ser urbanísticament alterat. Des de que es realitzà aquesta modificació els balls i tota la processó quan arriba a aquest  tram ha de modificar la seua trajectòria, ja que s’ha alterat l’eix de la calçada.

Tot això sense comptar que els contenidor, anul·lats des de principis de legislatura estaven molt prop de les cases d’enfront i generaven moltes molèsties. Després de dos anys inutilitzats per a l’ús s’ha decidit eliminar-los definitivament i s’estan omplint de terra i va procedir-se al seu cobriment. Però va a fer-se sense retornar la calçada i la vorera a la fisonomia habitual, cosa que costaria ben poc. Ara pensen posar-hi cinc aparcament per a bicis. Estem totalment a favor que s’hi posen, però es poden posar perfectament 10 metres més enllà, en el carrer Sant Josep de Calassanç, cosa que no alteraria la trajectòria de les processons.

És per això que des de M+S ALGEMESÍ reclamem que, ja que es fa a desfer la desafortunada intervenció urbanística del PP, és desfaça completament i es recupere la fisonomia d’eixe tram del carrer que va quedar alterada per aqueixa intervenció. Fent això també es milloraria la seguretat dels vianants. No oblidem que des de fa uns anys Conselleria ja no permet alterar per a res les alienacions dels carrers antic i que vol que es respecte l’original. I per suposat que, com ja hem dit, estem a favor de la instal·lació dels aparcaments de bicis però no allí, sinó 10 metres més enllà que és on tindria sentit.

A tot açò cal afegir-hi que sobre aquest tema no se’ns ha aportat cap informe tècnic ni de seguretat vial, ni d’urbanisme, ni dels tècnic de cultura sobre que l’actuació que va a realitzar l’equip de govern és la més adequada. Entenem que aquesta intervenció urbanística ha de comptar amb el vist i plau del tècnic de cultura i que no s’haurà realitzat sense un informe seu al qual volem tenir accés. Mentre no tinguem accés a aquests i a tots els informes preceptius demanem la paralització de la part final de la intervenció. No cal dir que cal aclarir aquest tema ràpidament perquè a setembre ha d’estar l’actuació conclosa.