Educació

L’alumnat que estudia fora ha de poder optar als premis als millors expedients

L’actual redacció de les bases impedeix que aquell alumnat d’algemesí que estudia cicles no impartits a la localitat, o modalitats de batxillerats no existents ací, puga presentar-se. Hem presentat una moció per canviar-ho

La setmana passada l’ajuntament va lliurar els Premis als millors expedients acadèmics de cicles i batxillerat, un total de deu premis, consistents en un diploma i un ordinador. Per a poder optar a aquest premi s’ha d’acomplir un doble requisit. Per una banda estar empadronat en Algemesí, i per altra, cursar estudis en la població. El problema és que hi ha fills i filles d’Algemesí que no poden optar a aquest premi perquè cursen estudis fora, i no ho fan perquè vulguen, sinó perquè no poden. Es tracta d’aquell alumnat que cursa estudis de cicles no impartits al poble, la majoria, aquells que estudien batxillerat en la seua modalitat artística o batxillerats especials com l’internacional o el batxiibac.  Des de M+S ALGEMESÍ entenem que no podem “penalitzar” a aquest alumnat que a més de l’esforç propi de l’estudi té l’obstacle afegit del desplaçament. Són ciutadans que la nostra ciutat que, tot i que el seu expedient acadèmic siga igual o superior al de l’alumnat premiat, no poden ni presentar-se. Això ens sembla una discriminació fàcilment evitable.

És per això que en el dia de hui hem presentat una moció per tal d’instar a l’equip de govern, que és qui elabora les bases, per a que canvie l’article 2, de manera que puga optar també al premi alumnat que estudia en centres de fora de la localitat, sempre que siguen centres sostinguts amb fons públics i l’oferta no es done a Algemesí. Això beneficiarà principalment molt alumnat de cicles formatius i als estudiant del batxillerat artístic.

Hem proposat també una segona modificació per tal que aquells anys, tal i com en alguna ocasió ha passat, en els que no s’atorguen la totalitat dels cinc premis d’una modalitat, els premis no atorgats puguen passar a donar-se als següents candidats en la llista de l’altra. Així, si en la modalitat de cicles s’atorguen sols tres premis per no existir més candidats, considerem que els dos restants han de poder atorgar-se a l’alumnat de batxillerat -o a l’inrevés si és el cas-. En l’actualitat no és possible. Siga com siga es tracta de no donar més de 10 premis, però, a ser possible, tampoc menys tal i com algun any ha passat.

Agraïm a la ciutadania, que és  la que ens fa arribar idees com aquestes, que confien en nosaltres  per a traslladar aquestes propostes de millora al dia a dia de l’ajuntament. Recordar que va ser també M+S ALGEMESÍ qui portà a plenari la proposta de modificació de les beques de transport universitari per tal que es feren extensives a alumnat del batxillerat d’arts, d’escoles d’arts i alumnat ERASMUS, alumnat que fins aquesta edició no podia sol·licitar-les tampoc. El nostre interés és millorar dia a dia la vida dels nostres conciutadans amb idees com aquestes, senzilles, però que afecten a moltes persones, el nostre interés és treballar EN POSITIU