Algemesí al Butlletí Oficial de la Província de València http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_BuscarBOPPortal_miPor&search=TRUE&miIdioma=C&MIqry2pass=on&input=Algemesi&dondeTexto1=on&dondeTexto2=on Wed, 21 Feb 2018 16:02:08 GMT Feed43 Proxy/1.0 (www.feed43.com) 360 a0bfa04ee0f9dd63eefd10595c6052fc Wed, 21 Feb 2018 16:02:08 GMT Anunci de l'Ajuntament d'Alzira sobre extracte de l'acord de la Junta de Govern Local en la sessió de 6 de febrer de 201... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3093344&miIdioma=C 37, de fecha 21/02/2018. Página 34. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
390158ef0aadc7dcb56f5cfe05d10185 Tue, 20 Feb 2018 10:04:43 GMT Anunci de l'Ajuntament d'Algemesí sobre convocatòria del procediment obert per a la compra per rènting de 3 vehicles per... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3092782&miIdioma=C 36, de fecha 20/02/2018. Página 46. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
5d4879827aab4892c9e2be4c24d8ea7a Thu, 15 Feb 2018 22:02:35 GMT Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre rectificació d'errors d'anunci anterior sobre conces... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3095106&miIdioma=C 33, de fecha 15/02/2018. Página 14. Sección Diputación

-- Delivered by Feed43 service

]]>
96bbd18355a475801a6721964ae375dd Tue, 13 Feb 2018 10:07:19 GMT Anunci de l'Ajuntament d'Algemesí sobre aprovació de l'oferta d'ocupació pública per consolidació d'ocupació temporal. (... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3089926&miIdioma=C 31, de fecha 13/02/2018. Página 60. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
ddfb80bf9979983d50888b4e890a3d03 Tue, 13 Feb 2018 10:07:18 GMT Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre aprovació de la convocatòria d'ajudes del Pla de Sup... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3092554&miIdioma=C 31, de fecha 13/02/2018. Página 8. Sección Diputación

-- Delivered by Feed43 service

]]>
77110d71f6caa46cc2f014b614aaa82f Tue, 13 Feb 2018 10:07:17 GMT Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre concessió de subvenció a través d´ajudes directes pe... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3092556&miIdioma=C 31, de fecha 13/02/2018. Página 25. Sección Diputación

-- Delivered by Feed43 service

]]>
e71faeb7c823815224ee4868beced6cf Mon, 12 Feb 2018 10:04:45 GMT Edicte de l'Ajuntament d'Algemesí sobre aprovació inicial de la modificació puntual del catàleg de llocs de treball. (ve... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3089566&miIdioma=C 30, de fecha 12/02/2018. Página 69. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
2ef9f11f42b0c14ec04eef79f650cad0 Fri, 09 Feb 2018 10:02:11 GMT Anuncio del Ayuntamiento de Algemesí sobre contratación del procedimiento abierto, atendiendo a diversos criterios y tra... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3091119&miIdioma=C 29, de fecha 09/02/2018. Página 63. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
7b29dfd90ce46491abc05f18d17a8a3c Thu, 08 Feb 2018 10:06:59 GMT Anuncio de la Conselleria de Economia Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo sobre resolución por la que s... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3062708&miIdioma=C 28, de fecha 08/02/2018. Página 24. Sección Consell de la Comunidad Valenciana

-- Delivered by Feed43 service

]]>
c00a2c39b154bf96f0af3e8d4e85cea0 Thu, 08 Feb 2018 10:06:58 GMT Anunci de l'Ajuntament d'Algemesí sobre troball efectiu en la via pública. Anuncio del Ayuntamiento de Algemesí sobre ha... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3088756&miIdioma=C 28, de fecha 08/02/2018. Página 221. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>