Algemesí al Butlletí Oficial de la Província de València http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_BuscarBOPPortal_miPor&search=TRUE&miIdioma=C&MIqry2pass=on&input=Algemesi&dondeTexto1=on&dondeTexto2=on Fri, 22 Jun 2018 16:08:36 GMT Feed43 Proxy/1.0 (www.feed43.com) 360 2e07ca2f76f1523ae6a8c3f8722ea3c7 Fri, 22 Jun 2018 16:08:36 GMT Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre imports concedits a les entitats beneficiàries en el... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3135822&miIdioma=C 120, de fecha 22/06/2018. Página 12. Sección Diputación

-- Delivered by Feed43 service

]]>
a896af28ba8598936900cad556047462 Wed, 13 Jun 2018 10:02:09 GMT Anunci de l'Ajuntament d'Algemesí sobre aprovació definitiva de la llista d'admesos i exclosos i data del primer exercic... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3128851&miIdioma=C 113, de fecha 13/06/2018. Página 55. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
9f2950d91ec857d18066eea06c37a99a Mon, 11 Jun 2018 10:04:21 GMT Edicte de l'Ajuntament d'Algemesí sobre aprovació inicial expedient de modificació de crèdits 5/2018. (ver pdf) http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3129181&miIdioma=C 111, de fecha 11/06/2018. Página 56. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
db73215b5694cb12d0e1f23bb26b8d8a Mon, 11 Jun 2018 10:04:20 GMT Edicte de l'Ajuntament d'Algemesí sobre aprovació inicial expedient de modificació de crèdits 6/2018. (ver pdf) http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3129183&miIdioma=C 111, de fecha 11/06/2018. Página 57. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
1bdb13ad4cdce4e3b381b9985874c466 Mon, 04 Jun 2018 10:02:30 GMT Edicte de l'Ajuntament d'Algemesí sobre aprovació inicial del compte general consolidat exercici 2017. (ver pdf) http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3126332&miIdioma=C 106, de fecha 04/06/2018. Página 35. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
5d5d7e5772ed4c15f3d9fdaf1bd18544 Fri, 01 Jun 2018 10:03:23 GMT Anuncio del Ayuntamiento de Algemesí sobre convocatoria de becas de ayuda a familias con alumnos en escuelas privadas in... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3126292&miIdioma=C 105, de fecha 01/06/2018. Página 105. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
9359261505d87438ea6fa0050f9af272 Thu, 31 May 2018 10:03:10 GMT Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre segon període de recaptació voluntari. Anuncio de la... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3125035&miIdioma=C 104, de fecha 31/05/2018. Página 4. Sección Diputación

-- Delivered by Feed43 service

]]>
f4d7c2d57bfc124e82dac0af778a44f4 Fri, 25 May 2018 10:15:19 GMT Edicte de l'Ajuntament d'Algemesí sobre llista definitiva d'admesos i exclosos i data del primer exercici en la convocat... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3123074&miIdioma=C 100, de fecha 25/05/2018. Página 19. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
77a72654b35892ce69d5a4893626bc64 Fri, 25 May 2018 10:15:18 GMT Edicte de l'Ajuntament d'Algemesí sobre emplaçament als interessats en el procediment contencios administratiu instat pe... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3123637&miIdioma=C 100, de fecha 25/05/2018. Página 32. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
3e37c912155ef467b9d815c3df01b2f5 Fri, 18 May 2018 10:03:38 GMT Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre información pública de concesión de aguas subterráneas en el té... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3119212&miIdioma=C 95, de fecha 18/05/2018. Página 14. Sección Administración Central

-- Delivered by Feed43 service

]]>