Algemesí al Butlletí Oficial de la Província de València http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_BuscarBOPPortal_miPor&search=TRUE&miIdioma=C&MIqry2pass=on&input=Algemesi&dondeTexto1=on&dondeTexto2=on Tue, 22 Aug 2017 16:05:46 GMT Feed43 Proxy/1.0 (www.feed43.com) 360 b1979b59639f5e6b2b75a8436bc5cf88 Tue, 22 Aug 2017 16:05:46 GMT Edicte de l'Ajuntament d'Algemesí sobre aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos, nomenament de la comiss... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3037904&miIdioma=C 161, de fecha 22/08/2017. Página 33. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
30e3770fcefe0fa8f6fd1442a6842cbb Thu, 17 Aug 2017 04:04:20 GMT Anunci de l'Ajuntament d'Alzira sobre extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de 6 de juliol de 2017, pel qual e... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3036031&miIdioma=C 157, de fecha 16/08/2017. Página 55. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
1273840a756d90a10e4d4be883df93c9 Thu, 17 Aug 2017 04:04:19 GMT Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre concessió de les ajudes econòmiques destinades a mun... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3038292&miIdioma=C 157, de fecha 16/08/2017. Página 7. Sección Diputación

-- Delivered by Feed43 service

]]>
435e2a74ad25beb985c7120f1cb2c80f Thu, 17 Aug 2017 04:04:18 GMT Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre concessió de les ajudes econòmiques destinades a mun... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3038294&miIdioma=C 157, de fecha 16/08/2017. Página 11. Sección Diputación

-- Delivered by Feed43 service

]]>
97a13aca6b0aaecca45b8a28828fd89e Mon, 14 Aug 2017 16:05:52 GMT Edicte de l'Ajuntament d'Algemesí sobre aprovació inicial de l'expedient de modificació de crédits nº 11/2017. (ver pdf) http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3035820&miIdioma=C 156, de fecha 14/08/2017. Página 112. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
7afc53c8ffcae800829be809401f0f7c Fri, 11 Aug 2017 22:03:21 GMT Edicte de l'Ajuntament d'Algemesí sobre aprovació inicial de modificació de la plantilla del exercici 2017. Edicto del A... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3034979&miIdioma=C 155, de fecha 11/08/2017. Página 29. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
f38e88dc3679837d00bbc56e9ffef47c Fri, 11 Aug 2017 04:02:42 GMT Edicte de l'Ajuntament d'Algemesí sobre aprovació inicial expedient de modificació de crèdits 9/2017. Edicto del Ayuntam... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3034524&miIdioma=C 154, de fecha 10/08/2017. Página 11. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
024f7d6a641190d2087c5a9fbfb718b1 Wed, 09 Aug 2017 04:02:45 GMT Anuncio del Ayuntamiento de Cullera sobre modificación de la ordenanza reguladora del servicio público de regulación de ... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3033527&miIdioma=C 152, de fecha 08/08/2017. Página 23. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
b507b5ed4b9848406baf2ade245e9891 Tue, 08 Aug 2017 04:04:54 GMT Anunci de l'Ajuntament d'Algemesí sobre delegació de l'Alcaldia en el 1r tinent d'alcalde, Pere Blanco Vega. (ver pdf) http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3033317&miIdioma=C 151, de fecha 07/08/2017. Página 42. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
ab331f425c6e3b922f69c69d99a2952d Wed, 02 Aug 2017 04:04:09 GMT Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre correcció d'errors a l'aprovació convocatòria de con... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3035444&miIdioma=C 147, de fecha 01/08/2017. Página 15. Sección Diputación

-- Delivered by Feed43 service

]]>