Algemesí al Butlletí Oficial de la Província de València http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_BuscarBOPPortal_miPor&search=TRUE&miIdioma=C&MIqry2pass=on&input=Algemesi&dondeTexto1=on&dondeTexto2=on Fri, 08 Dec 2017 04:04:37 GMT Feed43 Proxy/1.0 (www.feed43.com) 360 2fc4e7931adabbbaab2b4dcd1e6293a8 Fri, 08 Dec 2017 04:04:37 GMT Anuncio del Ayuntamiento de Algemesí sobre aprobación definitiva modificación puntual núm. 9 del PGOU. (ver pdf) http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3067791&miIdioma=C 234, de fecha 07/12/2017. Página 93. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
beecd3804ec02d598e8dd6bcbf692039 Mon, 04 Dec 2017 22:03:13 GMT Anunci de l'Ajuntament d'Algemesí sobre aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal de l'IBI. Anuncio d... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3066799&miIdioma=C 232, de fecha 04/12/2017. Página 43. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
189d6da46a4a08a2f65500022a34f2e3 Sat, 02 Dec 2017 10:02:51 GMT Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre aprovació de l'acord de resolució definitiva de la c... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3067921&miIdioma=C 231, de fecha 01/12/2017. Página 42. Sección Diputación

-- Delivered by Feed43 service

]]>
6910730a27de734e615e0bdce4c123e4 Mon, 27 Nov 2017 10:08:45 GMT Anunci de l'Ajuntament d'Alzira sobre extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de 7 de novembre de 2017, pel qual... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3064263&miIdioma=C 227, de fecha 27/11/2017. Página 27. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
39b44624649b1065410e3f9049ab8ab6 Sat, 25 Nov 2017 16:05:13 GMT Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre Convocatòria del Pla d'Ocupació 2017. Anuncio de la ... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3066141&miIdioma=C 226, de fecha 24/11/2017. Página 4. Sección Diputación

-- Delivered by Feed43 service

]]>
93affcef020d062f68926162f2b1a7a5 Fri, 10 Nov 2017 22:02:03 GMT Anunci de l'Ajuntament d'Algemesí sobre expedient de modificació de crèdits 15/2017. Suplement de crèdit. (ver pdf) http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3058273&miIdioma=C 216, de fecha 10/11/2017. Página 41. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
c82c29e0457d7491c7996c3bfa562101 Fri, 10 Nov 2017 22:02:02 GMT Anunci de l'Ajuntament d'Algemesí sobre expedient de modificació de crèdit 16/2017. Crèdit extraordinari. (ver pdf) http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3058275&miIdioma=C 216, de fecha 10/11/2017. Página 42. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
7860d9efc006cd534390286aceb2a0e2 Fri, 10 Nov 2017 22:02:01 GMT Anunci de l'Ajuntament de Sollana sobre aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos per al procés ... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3056681&miIdioma=C 215, de fecha 09/11/2017. Página 21. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
9e38c2e7a7fca261893a7f3b72c2d539 Thu, 09 Nov 2017 04:02:39 GMT Anunci de l'Ajuntament d'Algemesí sobre publicació del contingut de les declaracions d'activitats, béns i drets patrimon... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3057518&miIdioma=C 214, de fecha 08/11/2017. Página 36. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
3556974a36e1fadfc04eefd1fe2d7e6a Wed, 08 Nov 2017 04:09:55 GMT Anunci de l'Ajuntament d'Alberic sobre la llista provisional d'admesos i exclosos així com la designació del tribunal pe... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3054187&miIdioma=C 212, de fecha 06/11/2017. Página 19. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>