Algemesí al Butlletí Oficial de la Província de València http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_BuscarBOPPortal_miPor&search=TRUE&miIdioma=C&MIqry2pass=on&input=Algemesi&dondeTexto1=on&dondeTexto2=on Wed, 18 Oct 2017 10:03:28 GMT Feed43 Proxy/1.0 (www.feed43.com) 360 9a8787b7f374fbb50bb70f23eb0e0111 Wed, 18 Oct 2017 10:03:28 GMT Anunci de l'Ajuntament d'Algemesi sobre citació actes d'ocuapció i pagament preu expropiació Rotonda Camí la Creueta i l... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3051383&miIdioma=C 199, de fecha 17/10/2017. Página 117. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
6edbb8c0934aedfca82c141419ae8e6c Tue, 17 Oct 2017 04:01:59 GMT Anuncio de la Acequia Real del Júcar sobre convocatoria a Juntas Generales Locales Ordinarias. (ver pdf) http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3049077&miIdioma=C 194, de fecha 06/10/2017. Página 178. Sección Anuncios Particulares

-- Delivered by Feed43 service

]]>
fcd98ddf0ae420a2319964eb4572e140 Tue, 17 Oct 2017 04:01:58 GMT Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre publicació de l'acord resolutori de concessió de sub... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3049783&miIdioma=C 194, de fecha 06/10/2017. Página 67. Sección Diputación

-- Delivered by Feed43 service

]]>
5990c7d2cec47241cd2d34dd9025608a Tue, 17 Oct 2017 04:01:57 GMT Anunci de l'Ajuntament d'Algemesí sobre aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal de l'IBI. Anuncio ... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3046842&miIdioma=C 193, de fecha 05/10/2017. Página 92. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
922ca8ca41586e1723a0cebe395faddb Tue, 17 Oct 2017 04:01:56 GMT Anunci de l'Ajuntament d'Algemesí sobre publicació del contingut de les declaracions d'activitats, béns i drets patrimon... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3046951&miIdioma=C 193, de fecha 05/10/2017. Página 113. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
64a263653ae24eaaa88a802816892630 Tue, 17 Oct 2017 04:01:55 GMT Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre aprovació de l'acord de resolució provisional de la ... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3049057&miIdioma=C 193, de fecha 05/10/2017. Página 60. Sección Diputación

-- Delivered by Feed43 service

]]>
b6c8391d7ad1d8fed24c9326be156190 Tue, 17 Oct 2017 04:01:54 GMT Edicte de l'Ajuntament d'Algemesí sobre aprovació d'alguns padrons fiscals i període voluntari de cobrança. Edicto del A... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3046037&miIdioma=C 192, de fecha 04/10/2017. Página 25. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
53f273db30545b6b25e3240220b87a73 Tue, 17 Oct 2017 04:01:53 GMT Anunci de l'Ajuntament d'Algemesí sobre publicació del contingut de les declaracions d'activitats, béns i drets patrimon... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3046432&miIdioma=C 192, de fecha 04/10/2017. Página 58. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
07d18b40b79155e5d046d74e1cc6d227 Tue, 17 Oct 2017 04:01:52 GMT Anuncio del Ayuntamiento de Cullera sobre publicacion definitiva Modificacion Ordenanza Zona Azul Cullera. (ver pdf) http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3046717&miIdioma=C 192, de fecha 04/10/2017. Página 76. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
2ff6d22332bde8b9a09ede527b5d0c3b Tue, 17 Oct 2017 04:01:51 GMT Edicto del Ayuntamiento de Algemesí sobre aprobación definitiva de la modificación de la plantilla correspondiente al ej... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3043772&miIdioma=C 185, de fecha 25/09/2017. Página 13. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>