Algemesí al Butlletí Oficial de la Província de València http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_BuscarBOPPortal_miPor&search=TRUE&miIdioma=C&MIqry2pass=on&input=Algemesi&dondeTexto1=on&dondeTexto2=on Fri, 23 Jun 2017 16:03:13 GMT Feed43 Proxy/1.0 (www.feed43.com) 360 7fd0e513f7b99e9de856d390176550a7 Fri, 23 Jun 2017 16:03:13 GMT Anunci de l'Ajuntament d'Algemesí sobre formalització del contracte de subministrament del vestuari per a la Policia Loc... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3017873&miIdioma=C 120, de fecha 23/06/2017. Página 35. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
5536793778c7556f246f9b33868bd809 Fri, 23 Jun 2017 04:03:52 GMT Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre convocatòria destinada als municipis de la província... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3019773&miIdioma=C 119, de fecha 22/06/2017. Página 8. Sección Diputación

-- Delivered by Feed43 service

]]>
176e7a591086dac82f9e0b8e78ffe603 Thu, 22 Jun 2017 04:01:48 GMT Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre Decret núm. 5239 de data 14 de juny de 2017, de reco... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3020062&miIdioma=C 117, de fecha 20/06/2017. Página 7. Sección Diputación

-- Delivered by Feed43 service

]]>
b7eb70353990af886063426ac0a51d56 Thu, 22 Jun 2017 04:01:47 GMT Anunci de l'Ajuntament d'Algemesí sobre gestió del Centre de Salut Municipal. (ver pdf) http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3015752&miIdioma=C 114, de fecha 15/06/2017. Página 102. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
19b17c04306f5286e0315948a4e0f563 Thu, 22 Jun 2017 04:01:46 GMT Anuncio del Ayuntamiento de Algemesí sobre contractació de personal auxiliar per activitats culturals. (ver pdf) http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3015757&miIdioma=C 114, de fecha 15/06/2017. Página 103. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
2027f523927bfc56a6907bd39461fae4 Thu, 22 Jun 2017 04:01:45 GMT Anuncio del Ayuntamiento de Algemesí sobre formalización contrato multirriesgo de bienes públicos (Lote 1). (ver pdf) http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3015003&miIdioma=C 113, de fecha 14/06/2017. Página 48. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
a4d41c2adee93681a986812a0142c81c Thu, 22 Jun 2017 04:01:44 GMT Anuncio del Ayuntamiento de Algemesí sobre formalización contrato póliza Responsabilidad Civil/patrimonial (Lote 2). (ve... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3015005&miIdioma=C 113, de fecha 14/06/2017. Página 49. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
e1251e2fe848a28dd0d03510fb0fa1cd Thu, 22 Jun 2017 04:01:43 GMT Anuncio del Ayuntamiento de Algemesí sobre formalización contrato póliza de seguros de Defensa jurídica (Lote 3). (ver p... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3015007&miIdioma=C 113, de fecha 14/06/2017. Página 50. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
30ae483aa3fc140a26a7e9ff39ac30d3 Thu, 22 Jun 2017 04:01:42 GMT Anuncio del Ayuntamiento de Algemesí sobre formalización del contrato póliza responsabilidad de las autoridades y person... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3015009&miIdioma=C 113, de fecha 14/06/2017. Página 51. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>
77f72633f3995fd26cdc2c7eb5e017a2 Thu, 22 Jun 2017 04:01:41 GMT Anunci de l'Ajuntament d'Algemesí sobre aprovació inicial de la modificació del sistema de provisió del lloc de cap de p... http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3011808&miIdioma=C 108, de fecha 07/06/2017. Página 35. Sección Municipios

-- Delivered by Feed43 service

]]>