// arxius

Documents econòmics de l'Ajuntament

Aquesta categoria conté articles

Pressupost 2016

Full excell amb totes les partides detallades del pressupost, tant d’ingressos com de despeses. Ací podeu saber a què pensa destinar l’equip de govern el pressupost. Aquesta és la proposta que s’ha de debatre al plenari, i per tant el pressupost definitiu pot canviar.

Estat del deute 2016

Deute de l’Ajuntament d’Algemesí a 31 de desembre de 2015. Amb els préstecs de les entitats financeres, dates, tipus d’interès, capital, amortització, interessos i anualitat.

Annex d’inversions al pressupost 2016

Tots els capítols d’inversió en el pressupost de 2015.

Bases d’execució pressupost 2016

Bases d’execució del pressupost 2016. Bases de com funciona el pressupost per “dins”. Explica la seua estructura, com fer canvis entre partides, defineix els conceptes que es fan servir (subvenció, transferència, despeses plurianuals…), determina les associacions que rebran un subvenció directa i la quantitat (Base 34a, punt 5é).

Pressupost de despeses 2015

Pressupost de despeses 2015 Pressupost de despeses 2014 Pressupost de despeses detallat de l’Ajuntament d’Algemesí per a l’any 2015.

Pressupost d’ingressos 2015

Pressupost d’ingressos 2015 Pressupost d’ingressos 2014 Pressupost d’ingressos detallat de l’Ajuntament d’Algemesí per a l’any 2015

Estat del deute 2015

Estat del deute 2015 Estat del deute 2015 Deute de l’Ajuntament d’Algemesí a 31 de desembre de 2014. Amb els préstecs de les entitats financeres, dates, tipus d’interès, capital, amortització, interessos i anualitat.

Annex d’inversions al pressupost 2015

Annex d’inversions al pressupost 2015 Tots els capítols d’inversió en el pressupost de 2015.

Bases d’execució del pressupost 2015

Bases d’execució del pressupost 2015 Bases d’execució del pressupost 2014 Bases de com funciona el pressupost per “dins”. Explica la seua estructura, com fer canvis entre partides, defineix els conceptes que es fan servir (subvenció, transferència, despeses plurianuals…), determina les associacions que rebran un subvenció directa i la quantitat (Base 34a, punt 5é)

Pressupost de despeses 2014

Pressupost de despeses 2014 Pressupost de despeses detallat de l’Ajuntament d’Algemesí per a l’any 2014.

Pressupost d’ingressos 2014

Pressupost d’ingressos 2014 Pressupost d’ingressos detallat de l’Ajuntament d’Algemesí per a l’any 2014

Estat del deute 2014

Estat del deute 2014 Deute de l’Ajuntament d’Algemesí a 31 de desembre de 2013. Amb els préstecs de les entitats financeres, dates, tipus d’interès, capital, amortització, interessos i anualitat

Annex d’inversions al pressupost 2014

Annex d’inversions al pressupost 2014 Tots els capítols d’inversió en el pressupost de 2014.

Bases d’execució del pressupost 2014

Bases d’execució del pressupost 2014 Bases de com funciona el pressupost per “dins”. Explica la seua estructura, com fer canvis entre partides, defineix els conceptes que es fan servir (subvenció, transferència, despeses plurianuals…), determina les associacions que rebran un subvenció directa i la quantitat (Base 34a, punt 5é)

Contracte d’administració de la 1a planta del pàrquing del mercat

Aprovació del contracte entre l’Ajuntament i Dornier SA per l’administració de les places d’aparcament de la 1a planta del pàrquing municipal de la Plaça del Mercat.

Estudi econòmic-financer 2013

Informe en el qual la interventora explica cada capítol pressupostari (actius, passius, inversions, ingressos…) com s’han calculat i en base a què. Justifica les previsions realitzades a patir dels resultats d’any anteriors indicant quines partides de despeses estan condicionades a possibles ingressos.

Bases d’execució del pressupost 2013

Bases de com funciona el pressupost per “dins”. Explica la seua estructura, com fer canvis entre partides, defineix els conceptes que es fan servir (subvenció, transferència, despeses plurianuals…), determina les associacions que rebran un subvenció directa i la quantitat.

Pressupostos alternatius de 2013 de Més Algemesí

Proposta de Més Algemesí de pressupostos per a 2013 detallant una per una les quasi 700.000 partides. Són uns pressupostos molt més realistes, que parteixen d’una rebaixa d’un 3’73% dels ingressos, i molt més solidaris que preveuen invertir més de 330.000€ extra en foment de l’ocupació, impuls de l’economia i qüestions agrícoles.

Estat del deute 2013

Deute de l’Ajuntament d’Algemesí a 31 de desembre de 2012. Amb els préstecs de les entitats financeres, dates, tipus d’interès, capital, amortització, interessos i anualitat.

Pressupost de despeses 2013

Pressupost de despeses detallat de l’Ajuntament d’Algemesí per a l’any 2013.