// arxius

Documents econòmics de l'Ajuntament

Aquesta categoria conté articles

Pressupost de despeses 2015

Pressupost de despeses 2015 Pressupost de despeses 2014 Pressupost de despeses detallat de l’Ajuntament d’Algemesí per a l’any 2015.

Pressupost d’ingressos 2015

Pressupost d’ingressos 2015 Pressupost d’ingressos 2014 Pressupost d’ingressos detallat de l’Ajuntament d’Algemesí per a l’any 2015

Estat del deute 2015

Estat del deute 2015 Estat del deute 2015 Deute de l’Ajuntament d’Algemesí a 31 de desembre de 2014. Amb els préstecs de les entitats financeres, dates, tipus d’interès, capital, amortització, interessos i anualitat.

Annex d’inversions al pressupost 2015

Annex d’inversions al pressupost 2015 Tots els capítols d’inversió en el pressupost de 2015.

Bases d’execució del pressupost 2015

Bases d’execució del pressupost 2015 Bases d’execució del pressupost 2014 Bases de com funciona el pressupost per “dins”. Explica la seua estructura, com fer canvis entre partides, defineix els conceptes que es fan servir (subvenció, transferència, despeses plurianuals…), determina les associacions que rebran un subvenció directa i la quantitat (Base 34a, punt 5é)

Pressupost de despeses 2014

Pressupost de despeses 2014 Pressupost de despeses detallat de l’Ajuntament d’Algemesí per a l’any 2014.

Pressupost d’ingressos 2014

Pressupost d’ingressos 2014 Pressupost d’ingressos detallat de l’Ajuntament d’Algemesí per a l’any 2014

Estat del deute 2014

Estat del deute 2014 Deute de l’Ajuntament d’Algemesí a 31 de desembre de 2013. Amb els préstecs de les entitats financeres, dates, tipus d’interès, capital, amortització, interessos i anualitat

Annex d’inversions al pressupost 2014

Annex d’inversions al pressupost 2014 Tots els capítols d’inversió en el pressupost de 2014.

Bases d’execució del pressupost 2014

Bases d’execució del pressupost 2014 Bases de com funciona el pressupost per “dins”. Explica la seua estructura, com fer canvis entre partides, defineix els conceptes que es fan servir (subvenció, transferència, despeses plurianuals…), determina les associacions que rebran un subvenció directa i la quantitat (Base 34a, punt 5é)

Contracte d’administració de la 1a planta del pàrquing del mercat

Aprovació del contracte entre l’Ajuntament i Dornier SA per l’administració de les places d’aparcament de la 1a planta del pàrquing municipal de la Plaça del Mercat.

Estudi econòmic-financer 2013

Informe en el qual la interventora explica cada capítol pressupostari (actius, passius, inversions, ingressos…) com s’han calculat i en base a què. Justifica les previsions realitzades a patir dels resultats d’any anteriors indicant quines partides de despeses estan condicionades a possibles ingressos.

Bases d’execució del pressupost 2013

Bases de com funciona el pressupost per “dins”. Explica la seua estructura, com fer canvis entre partides, defineix els conceptes que es fan servir (subvenció, transferència, despeses plurianuals…), determina les associacions que rebran un subvenció directa i la quantitat.

Pressupostos alternatius de 2013 de Més Algemesí

Proposta de Més Algemesí de pressupostos per a 2013 detallant una per una les quasi 700.000 partides. Són uns pressupostos molt més realistes, que parteixen d’una rebaixa d’un 3’73% dels ingressos, i molt més solidaris que preveuen invertir més de 330.000€ extra en foment de l’ocupació, impuls de l’economia i qüestions agrícoles.

Estat del deute 2013

Deute de l’Ajuntament d’Algemesí a 31 de desembre de 2012. Amb els préstecs de les entitats financeres, dates, tipus d’interès, capital, amortització, interessos i anualitat.

Pressupost de despeses 2013

Pressupost de despeses detallat de l’Ajuntament d’Algemesí per a l’any 2013.

Pressupost d’ingressos 2013

Pressupost d’ingressos detallat de l’Ajuntament d’Algemesí per a l’any 2013.

Annex d’inversions al pressupost 2013

Tots els capítols d’inversió en el pressupost de 2013

Rectificació de les declaracions d’activitats, béns i drets patrimonials dels regidors

Anunci de l’Ajuntament d’Algemesí sobre rectificació del contingut de les declaracions d’activitats, béns i drets patrimonials dels regidors i regidores d’esta legislatura 2011-2015.

Fragments de l’Estudi economic-financer del pressupost de 2012

La Interventora de l’ajuntament, per llei, emet aquest informe que avalua els ingressos i les despeses de la proposta de pressupostos per a 2012 de l’equip de govern d’Algemesí.

Subscriu-te per correu

Adreça electrònica

Agenda d’Algemesí

Accedeix a l'Agenda

Creada i mantinguda per Més Veu Jove

Agenda

  • 21 octubre 19:00h – 19:45h: Comissió Hisenda
  • 21 octubre 19:45h – 20:45h: Comissió Benestar Social
  • 22 octubre 19:00h – 19:45h: Comissió Gestió Territorial
  • 29 octubre 20:30h – 21:30h: Plenari
  • 20 gener: SANT SEBASTIÀ DE VILA. INDEPENDÈNCIA D'ALGEMESÍ
  • 20 gener 20:15h – 21:00h: Processó cívica Sant Sebastià
  • 20 gener 21:00h – 22:00h: Lliurament Guardons d'Honor
  • 6 setembre: Avantvespra Festa: NIT DEL RETORN
  • 6 setembre 23:15h – 7 setembre 01:00h: Concert Extraordinari Banda Simfònica d'Algemesí
  • 7 setembre: Vespra de la Festa

Vídeos destacats

Algemesí a Twitter

Segueix-nos a Facebook

Últimes fotos

» Totes les fotos

Ajuda’ns econòmicament