// arxius

Warning: Use of undefined constant is_mediatags - assumed 'is_mediatags' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/1/d346401751/htdocs/mesalgemesi/wp-content/themes/themorningafter_3_3_1/archive.php on line 31

Documents econòmics de l'Ajuntament

Aquesta categoria conté articles

Annex d’inversions al pressupost 2014

Annex d’inversions al pressupost 2014 Tots els capítols d’inversió en el pressupost de 2014.

Bases d’execució del pressupost 2014

Bases d’execució del pressupost 2014 Bases de com funciona el pressupost per “dins”. Explica la seua estructura, com fer canvis entre partides, defineix els conceptes que es fan servir (subvenció, transferència, despeses plurianuals…), determina les associacions que rebran un subvenció directa i la quantitat (Base 34a, punt 5é)

Contracte d’administració de la 1a planta del pàrquing del mercat

Aprovació del contracte entre l’Ajuntament i Dornier SA per l’administració de les places d’aparcament de la 1a planta del pàrquing municipal de la Plaça del Mercat.

Estudi econòmic-financer 2013

Informe en el qual la interventora explica cada capítol pressupostari (actius, passius, inversions, ingressos…) com s’han calculat i en base a què. Justifica les previsions realitzades a patir dels resultats d’any anteriors indicant quines partides de despeses estan condicionades a possibles ingressos.

Bases d’execució del pressupost 2013

Bases de com funciona el pressupost per “dins”. Explica la seua estructura, com fer canvis entre partides, defineix els conceptes que es fan servir (subvenció, transferència, despeses plurianuals…), determina les associacions que rebran un subvenció directa i la quantitat.

Pressupostos alternatius de 2013 de Més Algemesí

Proposta de Més Algemesí de pressupostos per a 2013 detallant una per una les quasi 700.000 partides. Són uns pressupostos molt més realistes, que parteixen d’una rebaixa d’un 3’73% dels ingressos, i molt més solidaris que preveuen invertir més de 330.000€ extra en foment de l’ocupació, impuls de l’economia i qüestions agrícoles.

Estat del deute 2013

Deute de l’Ajuntament d’Algemesí a 31 de desembre de 2012. Amb els préstecs de les entitats financeres, dates, tipus d’interès, capital, amortització, interessos i anualitat.

Pressupost de despeses 2013

Pressupost de despeses detallat de l’Ajuntament d’Algemesí per a l’any 2013.

Pressupost d’ingressos 2013

Pressupost d’ingressos detallat de l’Ajuntament d’Algemesí per a l’any 2013.

Annex d’inversions al pressupost 2013

Tots els capítols d’inversió en el pressupost de 2013

Rectificació de les declaracions d’activitats, béns i drets patrimonials dels regidors

Anunci de l’Ajuntament d’Algemesí sobre rectificació del contingut de les declaracions d’activitats, béns i drets patrimonials dels regidors i regidores d’esta legislatura 2011-2015.

Fragments de l’Estudi economic-financer del pressupost de 2012

La Interventora de l’ajuntament, per llei, emet aquest informe que avalua els ingressos i les despeses de la proposta de pressupostos per a 2012 de l’equip de govern d’Algemesí.

Pressupostos 2012 i proposta de Més Algemesí

Fitxer .xls amb la proposta de l’equip de govern de pressupost del 2012, la proposta de Més Algemesí de pressupost 2012 i del pressupost de 2011.

Pressupost d’ingressos 2012

Pressupost d’ingressos detallat de l’Ajuntament d’Algemesí per a l’any 2012.

Pressupost de despeses 2012

Pressupost de despeses detallat de l’Ajuntament d’Algemesí per a l’any 2012.

Estat del deute 2012

Deute de l’Ajuntament d’Algemesí a 31 de desembre de 2011. Amb els préstecs de les entitats financeres, dates, tipus d’interès, capital, amortització, interessos i anualitat.

Annex d’inversions al pressupost 2012

Tots els capítols d’inversió en el pressupost de 2012

Sense efectes la designació del regidor en dedicació exclusiva

Aquest document modifica el document “Retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva”, ja deixa sense efecte la retribució al regidor de cultura, Gabi Palop, que no tindrà dedicació exclusiva en l’Ajuntament.

Declaració de béns dels regidors

Declaracions d’activitats, béns i drets patrimonials dels 21 regidors i regidores de l’Ajuntament d’Algemesí de la legislatura 2011-2015.

Indemnitazacions per assistència i assignacions a partits

Indemnitzacions als regidors per assistència a plenaris, juntes, comissions, etc. Assignacions als grups polítics municipals a l’Ajuntament d’Algemesí.