// arxius

Mocions i altres escrits presentats a l'Ajuntament

Aquesta categoria conté articles

12-2016 Enderroc 100 vivendes i construcció centre social Raval

Enderroc 100 vivendes i construcció centre social Raval

PROPOSTA 03-2016 pressupostos participatius

PROPOSTA 03-2016 pressupostos participatius

04-2016 ajudes postobligatoria preuniversitària

04-2016 ajudes postobligatoria preuniversitària A petició de les famílies, hem presentat una moció per tal de destinar 15.000 euros a ajudes al transport d’alumnes que curses batxillerat artístic o cicles formatius que no es cursen en la localitat. A l’igual que ajudem al transport dels universitaris aquest alumnes també mereixe ser ajudats ja que estudien […]

02-2016 consell escolar escoles infantils municipals

Continuant amb la nostra línia d’introduir millores en els serveis públics municipals –com l’anterior que presentàrem sobre la biblioteca- hem presentat una moció per tal de millorar diferents aspectes de les Escoles Infantil Municipals (EIM).

Per això hem presentat una moció que proposa quatre millores, dues de caràcter organitzatiu que impliquen una millora en la participació de la comunitat educativa, i altres dues encaminades a millorar la comunicació de les EIM amb les famílies usuàries o potencialment usuàries.

Alegacions pla acústic municipal

Alegacions pla acústic municipal

01-2016 ampliació horari biblioteca

Escrit ampliació horari biblioteca

Document PRESSUPOSTOS 2016 M+S Algemesí

Pressupostos presentats per M+S Algemesí
Pesentem una moció al respecte que pensem que millora la proposta inicial de l’equip de govern. En ella recollim tant les seus aportacions com les nostres, cosa que no fa la seua proposta inicial.

13-2015 creació portal transparència

13-2015 creació portal transparència

14-2015 Codi bon govern

14-2015 Codi bon govern

12-2015 aconfesionalitat

El principi de no confessionalitat de l’estat consagrat en l’actual marc constitucional ha de ser respectat i observat per totes les administracions públques.
Presentem una moció per evitar vincular la institució amb cap manifestació religiosa, amb independència de que cada membre ho puga fer, òbviament, a títol personal.

11-2015 in memoriam accident Eivissa

Proposem un monolit per honorar les víctimes

10-2015 Pla participació recinte firal

10-2015 Pla participació recinte firal

Proposta 05-2015. Credit extraordinari xarxa llibre

Proposem crear una partida de 100.000€ per a bancs de llibres

09-2015 jardineria amb especies autòctones mediterranies

Proposem una jardineria basada en espècies autòctones del nostre clima amb la finalitat d’estalviar aigua, reduir el manteniment, integració amb l’entorn, etc.

Proposta 04-2015. Modificació honors i distincions

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ESPECIAL D’HONORS I DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ

08-2015 maltractament financer dels valencians

08-2015 maltractament financer dels valencians Moció reclamant un nou model de finançament autonòmic i reclament el pagament del Deute Històric. Sumant l’infrafinançament autonòmic amb el tema de la participació dels tributs de l’Estat un algemesinenc és infrafinançat cada any amb 1.035 euros menys que un habitant de Logroño o amb 640 euros menys que un […]

07-2015 Participació tributs estat

07-2015 Participació tributs estat ELS ALGEMESINENCS REBEM 160€ MENYS PER HABITANT QUE CIUTATS COM MADRID O BARCELONA Ens infrafinancen amb 1’6 milions i encara ens reclamen el retorn de 300.000 euros Presentem una moció per tal que l’Ajuntament es rebel·le contra aquesta injustícia i demane que se’ns condone eixa quantitat i el canvi del sistema […]

Proposta 03-2015. Benestar Social

Proposta 03-2015. Benestar Social La legislatura anterior es va aprovar una Ordenança Reguladora de les bases específiques per a la concessió de prestacions socials econòmiques en règim de concurrència competitiva en matèria de serveis socials, aprovada en el Plenari de 29-11-2012 i publicada en el BOP num. 297 de 13-12-2012. En aquesta ordenança i de […]

Proposta 02-2015 Modificació ordenança fiscal esport

Proposta 02-2015 Modificació ordenança fiscal esport La legislatura anterior es varen produir dues modificacions d’aquesta ordenança, una substancial en 2012 en la qual s’abandonava el model anterior i es passava a un increment important dels preus a pagar per l’ús de les instal·lacions esportives, lligat al mateix temps a la creació de la figura de […]

Proposta 01-2015. Modificació ordenança cementeris

Proposta 01-2015. Modificació ordenança cementeris En la legislatura anterior es va detectar la necessitat d’adequar el text de la vigent ordenança fiscal numero 33 reguladora de la taxa del Cementeri municipal a l’ordenança de Cementeris Municipals, aprovada en el plenari de 28-02-2006 i publicada en el BOP num. 129 de 22-05-2006, al contemplar aquesta nombrosos […]