//
Quotes de militància

A més d’il·lusió, idees, coneixements i treball, necessitem un mínim finançament per dur endavant el projecte Més Algemesí.

Més Algemesí demostra dia a dia la seua capacitat de govern. Però per arribar a tots els ciutadans i canviar les coses cal una campanya comunicativa constant que difonga el nostre treball i els nostres valors. I per fer-ho necessitem diners i un ús auster dels recursos econòmics aportats, estirant cada euro tant com ens és possible. Com? Utilitzant eines electròniques, dissenyant-nos i autorepartint-nos els fulls, cercant sempre l’opció més econòmica.

L’assemblea del 6 de novembre de 2010 aprovà les quotes a pagar. Són quotes anuals i es van posar tan baixes com era possible. Es van establir dos tipus de quotes, la reduïda i la normal. La reduïda és la que ha de pagar qui siga estudiant, jubilat, aturat o ja pague una altra quota de militància a un dels partits que conformen Més Algemesí. La normal l’ha de pagar qui no estiga en cap de les situacions anteriors.

Però, a més a més, vam establir la possibilitat de pagar una quota per parella. Per què? Perquè sovint quan una parella s’afilia o apunta a alguna organització ho fa un membre de la parella “en nom dels dos”. Per a nosaltres és molt important saber que contem amb el suport dels dos, per això posàrem una quota especial per a parelles que és sols uns pocs euros més alta que la quota individual tal i com podràs comprovar. El que volem no només són diners sinó implicar el màxim número de gent possible, volem que quan us adheriu una parella que tots dos figureu com a membres de ple dret de Més Algemesí.

En concret les quotes aprovades per l’Assemblea són les següents:

  • 12€/any. Quota reduïda individual (militants de partit polític integrat, pensionistes, aturats i estudiants)
  • 15€/any. Quota reduïda parella (els dos membres de la parella compleixen la condició anterior)
  • 25€/any. Quota mixta parella (un membre té dret a reducció i l’altre no)
  • 25€/any. Quota ordinària individual (altres circumstàncies a les anteriors)
  • 30€/any. Quota ordinària parella

Com pots veure són quotes molt econòmiques, entre 1 i 2,5 euros al mes per persona, ja que un poc de cadascú por fer Més Algemesí.

Pagament

Per ingressar les quotes en el compte de Més Algemesí tens tres vies diferents i igualment vàlides:

  1. Transferència electrònica: fer una transferència electrònica de l’import de la quota des del teu banc o caixa al compte de Més Algemesí en la Caixa Rural d’Algemesí 3117-0001-93-2042906723 indicant en el concepte de la transferència el teu nom.
  2. Ingrés físic: ingressar en qualsevol sucursal de la Caixa Rural d’Algemesí l’import de la quota en el compte de Més Algemesí 3117-0001-93-2042906723 indicant en el concepte de l’ingrés el teu nom
  3. Paypal: fes una donació, deixant constar el teu nom, per valor de la quota mitjançant una targeta de crèdit o dèbit al nostre compte Paypal que pots trobar ací. Desaconsellem aquesta opció per cobrar-nos comissions.

Debat

Sense comentaris.

Post a Comment